Ще продължи ли да поскъпва петролът?

29.04.2021

Изминалата година се оказа изключително динамична за цената на петрола. Глобалната пандемия повлия силно на търсенето на суровината, тъй като то е пряко свързано с икономическото състояние на световната икономика. Същевременно, основните производители, от които зависи добивът и предлагането, успяха да се адаптират към настъпилата криза.

След рекордно ниските цени през април миналата година и стабилното поскъпване, което видяхме в последствие, инвеститорите сега си задават въпроса дали растежът на глобалната икономика ще продължи да оказва положително влияние върху цените на петрола.

Как се движи цената на петрола в момента?

Поради голямата значимост на петрола за световната икономика, има много фактори (икономически, геополитически, кризисни, военни), които оказват влияние върху неговата цена. Контролираното производство и предлагане е най-постоянният такъв фактор, който се прилага от международната организация ОПЕК. Това осигурява предлагане, което отговаря на търсенето, но и прави движението на цената по-предсказуемо.

В началото на 2020 г. настъпват разногласия между Русия и Саудитска Арабия за нивото на производството, което води до ценова война между двете държави. По същото време последваха и първите ограничителни мерки срещу пандемията, които допълнително отдръпнаха инвеститорите от суровината. В резултат на което спот цената на петрола поевтиня с близо 87%.

Стимулиращите програми на централните банки вдъхнаха доверие на инвеститорите и промениха пазарните настроения. Оптимистичните очаквания обърнаха посоката на движение и цената на суровината поскъпна с рекордните 706% през следващата година.

В началото на март цената се понижи с 10% от върха поради различни фактори, които имат влияние върху пазарите. По-важните са появата на третата вълна, блокирането на Суецкия канал, новите щамове и различната скорост на програмите за ваксинация в страните.

Последните два фактора попадат в друга група от движещи сили, които имат потенциал да окажат влияние върху цената за по-дълъг период от време.

От какво зависи движението на петрола в бъдеще?

Открояват се няколко по-важни движещи сили, които трябва да бъдат следени от инвеститорите, тъй като в една или друга степен ще имат въздействие върху цената на петрола в бъдеще. Важно е да се претегли тяхната значимост и възможните сценарии, за да се постигне по-добро разбиране за по-вероятното движение в дългосрочен план.

Както при всеки друг актив, важен фактор са двете сили на търсене и предлагане, но с тази разлика, че ОПЕК и други големи производители имат възможност да регулират предлагането. Тези действия имат за цел да осигурят стабилност на цени, но едновременно могат изкуствено да ги завишат или понижат.

В момента виждаме намалено предлагане на петрол и оптимистични очаквания на инвеститорите. Тази комбинация подкрепя неговата цена, тъй като пазарите очакват повишаване на търсенето. Положителните прогнози се увеличиха в края на миналата година, когато няколко фармацевтични компании обявиха, че са разработили ваксина срещу вируса.

Към момента тези ваксини се използват за ваксиниране на населението, а това продължава да поддържа оптимизма на инвеститорите, но възникват три важни въпроса:

Каква ще бъде ефективността на ваксините в дългосрочен план?

Каква е тяхната ефективност срещу новите щамове?

Колко бързо ще се ваксинира населението?

Отговорите на тези въпроси ще дадат една по-добра представа за бъдещото състояние на глобалната икономика. Страните ще продължат да изпитват затруднения, ако ефективността на ваксините в дългосрочен план не оправдае очакванията. Бавното ваксиниране ще доведе и до по-бавно отпускане на ограничителните мерки, които ще продължат да имат негативно въздействие върху развитието на бизнеса и потреблението на петрол.

Това от своя страна ще има негативно въздействие върху развитието на световната икономика и ще доведе до разминаване между прогнозираните и реалните резултати, както за икономическия растеж на страните, така и за търсенето на суровината.

Обратният сценарий също е възможен – този, при който ваксините разполагат с нужната ефективност, а страните успяват да ваксинират по-бързо своето население, както правят САЩ и Великобритания. Това ще доведе до по-бързо възстановяване на световната икономиката, което пък ще повиши търсенето на петрол.

Мнозина споделят мнението, че добиването, преработването и употребата на петрол замърсява прекомерно планетата, което се отразява на климатичните промени. Един от тези хора е Джо Байдън, президентът на САЩ, който има желание да промени енергийния сектор в най-голямата икономика в света.

Байдън е ориентиран към зелената енергия, поради което предвижда намаляване на федералното финансиране на компании, които се занимават с изкопаеми горива и насочване на средства към зелени компании. Президентът предприе множество промени до момента, като администрацията му предвижда допълнителни до края на неговия мандат, които да разширят значително сектора на чистата енергия.

Тези действия ще имат дългосрочно влияние върху петролната индустрия, която ще трябва да се адаптира към идващите промени, които предвиждат разширяване на употребата на чистите енергийни източници. Поради голямата значимост на енергийния сектор за икономическото развитие на САЩ, тези мерки не се очаква да бъдат предприети агресивно, а постепенно.

Какво трябва да следят трейдърите?

Движението на цената от началото на март показва, че оптимизмът на инвеститорите намалява, тъй като повечето централни банки не предвиждат пълно възстановяване на техните икономики преди средата на 2022 г.

Едновременно с това ОПЕК обяви, че ще започне да увеличава производството и доставките през второто тримесечие на тази година, което в настоящите условия е по-вероятно да има негативен ефект върху цената, а не положителен.

Друг фактор, който може да подскаже движението на цената, е дали темпът на икономическо възстановяване отговаря на увеличеното предлагане. Ако икономиките растат по-бързо от предлагането, цената ще има потенциал да поскъпва, както и обратното.

Задълбочаване на пандемията по всяка вероятност ще има негативен ефект върху цената, дори страните производителки да намаляват производството на петрол, тъй като ще е индикатор за неспособност за нейното преодоляване.

Търговия с петрол

БенчМарк предлага търговия с различни сортове петрол при изключителни условия. Инструментите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформите MetaTrader при тесен спред купува/продава, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с петрол дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на съответния инструмент.

Код в MetaTrader 5 WTI, BRENT, USOIL, UKOIL
Комисиони Не
Спред От $0.04
Минимален обем за търговия 1 лот (10 барела)
Марджин изискване Започващо от 1%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: