Ще успее ли златото да оправдае пазарните очаквания?

24.03.2021

От началото на колосалните форми на количествени облекчения за тази и миналата година на пазарите съществува нагласата, че златото има значителния потенциал за поскъпване. Въпреки това към момента виждаме точно обратното – металът се намира в низходящ тренд от началото на август 2020 г.

Основният мотив, който формира очакванията за поскъпване, е нагласата на инвеститорите за рязко повишаване на инфлацията вследствие на приетите количествени облекчения в САЩ. Друг фактор, подкрепящ това мнение, е вероятността за по-бавно възстановяване на икономиките от прогнозираното.

Как се движи златото през последната година?

Металът поскъпна с 43% след въвеждането на първите ограничителни мерки през март 2020 г., което изстреля цената до рекордните $2 074. Това движение ясно подчерта основната характеристика на златото – да бъде актив-убежище и в периодите на несигурност беше един от най-добре представящите се финансови инструменти.

Последваха изключително бързи реакции от страна на централните банки и това промени бичите очаквания на част от инвеститорите. В резултат цената формира дълбока низходяща корекция, която изтри 16% от стойността на ценния метал.

На дневен ред се появиха въпросите „Как ще се отразят количествените облекчения върху инфлацията?“ и „Как да предпазим капитала си от задаващия се инфлационен ръст?“. Златото е един от най-популярните активи, които служат за предпазване именно от инфлацията. Поради тази причина започна силно да се спекулира с прогнози за неговото поскъпване в бъдеще, но през последните няколко месеца виждаме точно обратното. Въпросът е защо?

Какво въздейства върху цената на метала?

Върху цената влияят множество фактори и причини, особено в настоящите рискови и непредвидими икономически условия, на които ставаме свидетели през последната година. Тяхното следене е важно, защото ще позволи по-добро и пълно разбиране на движенията, които виждаме на графиката.

Първата безспорна причина е, че признаци за висока инфлация към момента все още липсват. Няма икономически показатели, които да сигнализират подобно нещо, включително и най-чувствителните към измерването на цените – CPI и PPI индексите.

По-силният щатски долар и по-високата цена на метала могат да бъдат посочени като други фактори, които ограничават неговото поскъпване. Към тях можем да добавим и увеличаващата се доходност на държавните ценни книжа, която ги прави по-привлекателен избор за инвеститорите.

Когато говорим за очаквания, не може да не споменем фондовите пазари, които сигнализират, че рисковият апетит на инвеститорите е по-висок. Рекордните стойности на индексите издават оптимизъм, който по-принцип не подкрепя поскъпването на активите-убежище.

Този оптимизъм е подхранван от прогнозите на Фед, изказванията на неговите членове, както и от позицията на Джанет Йелън, която е министър на финансите в САЩ. Тези висши служители за момента не предвиждат прекомерно повишаване на инфлацията и очакват сравнително бързо възстановяване на икономиката, което по всичко личи, че съвпада с вижданията на инвеститорите.

В таблицата отдолу са обобщени по-важните фактори, които имат влияние върху цената на златото.

Ограничаващи поскъпването фактори Стимулиращи поскъпването фактори
Силен долар Нисък рисков апетит на инвеститорите
По-висока доходност при ДЦК* Данни, показващи висока инфлация
По-висок рисков апетит на инвеститорите По-бавно възстановяване на икономиките
Липса на данни за висока инфлация Големи очаквания за висока инфлация
Други активи-убежища Ниска цена на златото
Очаквания за възстановяване на икономиката Нови количествени облекчения
Ниски очаквания за висока инфлация
Висока цена на златото

*ДЦК – държавни ценни книжа

Пазарните участници претеглят основните движещи сили и вземат инвестиционни решения, които зависят от техните интереси.

Добър пример е японската икономика, когато говорим за количествени облекчения. Именно там за първи път са били приложени през 2001 г., но данните красноречиво показват, че количествените облекчения не е задължително да повишат прекомерно инфлацията. Тяхната същност е да бъдат постигнати определени икономически цели, които се следят внимателно от банкерите чрез редица показатели.

Съвсем друг подход е засиленото печатане на пари от правителствата в страни, където централните банки обаче не са независими, за да покрият своите разходи. Подобна политика е довела до висока инфлация или хиперинфлация в редица държави през годините, включително Венецуела, Аржентина и Бразилия.

Какво трябва да отчитаме в бъдеще?

Движението на цената ще продължи да бъде резултат от очакванията на пазара и реалните икономически данни, които се публикуват. Златото ще бъде подкрепено фундаментално, ако видим признаци за по-висока инфлация, по-бавно икономическо възстановяване от предвиденото или нови количествени облекчения.

Обратното също е вярно, но посочените фактори и причини трябва да бъдат следени, тъй като от тях зависи привлекателността на инвестициите в злато спрямо другите активи.

Търговия със злато

БенчМарк предлага търговия със злато и други благородни метали при изключителни условия. Инструментите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформите MetaTrader при тесен спред купува/продава, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с благородни метали дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на съответния метал.

Код в MetaTrader 5 XAU_USD
Комисиони Не
Спред От $0.25
Минимален обем за търговия 1 унция
Марджин изискване Започващо от 0.5%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: