NZDUSD – покупка на 0.7289

13 септември 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 0.7289 (на пазар)
  • Стоп: 0.7220
  • Лимит: 0.7538
  • Времеви хоризонт: 2 седмици

Валутната двойка NZDUSD вчера регистрира рязко поскъпване, след като социологическите проучвания показаха преднина за Новозеландската национална партия с 10 пункта за изборите, които ще се проведат на 23 септември.
Следващите резултати ще бъдат публикувани в четвъртък.
От друга страна, седмицата е спокойно по отношение на публикуването на икономически индикатори в Нова Зеландия. Основната новина, касаеща валутната двойка, е CPI индексът за САЩ в четвъртък, който ще се следи внимателно и разминаванията след публикуването спрямо очакваните стойностите ще създадат волатилност на пазара.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи