USDCHF – покупка на 0.9650

14 септември 2017 г.

Източник: Saxo Bank

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  • Вход: 0.9650 (на пазар)
  • Стоп:  0.9583
  • Лимит: 0.9716
  • Времеви хоризонт: 1 ден

Обратно на отрицателните настроения от вчера, цената направи много плитко низходящо движение, след което ускори нагоре и така за трети пореден ден завършихме положително. Това потвърди възходящия пробив на 13 периодната пълзяща средна, както и заличи целият нетен спад за месеца. Очакванията са за продължаване на доминиращо „бичо“ настроение тук.


Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.


Виж всички търговски идеи