Лоялен клиент


Бонус "Лоялен клиент" е продължение на бонус програма "Нов клиент". С тази бонус програма клиентите на БенчМарк, търгуващи на платформата MetaTrader, получават бонус точки за всяка сключена сделка, както и допълнителен брой точки в зависимост от годината на откриване на реална сметка. След натрупване точките могат да бъдат обменяни за парични средства.

Включване в програмата

Включването в програмата "Лоялен клиент" е автоматично, като е необходимо да имате реална сметка в платформата MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Включването в програмата не е обвързано с такси или други задължения. В натрупването на бонус точки участват всички ваши сметки в MetaTrader 4 или 5.

Тарифа за натрупване на бонус точки

В началото на всяка календарна година се начисляват определен брой точки в зависимост от годината, в която сте станали клиент на БенчМарк. Точките се формират както следва:

Година на регистрация Бонус точки
Преди 2011 година 4000
2011 година 3500
2012 година 3000
2013 година 2500
2014 година 2000
2015 година 1500
2016 година 1000
2017 година 500

Обмяна на точките

Точките от програмата могат да се конвертират в парични средства по обменен курс от 100 точки = 1 лев. Минималният брой точки, който може да се обмени е 5000. След обмяна паричните средства ще бъдат депозирани по вашата сметка без допълнителни условия или ограничения. Максималният брой точки, който може да бъде натрупан в рамките на една календарна година, е 200000.

Можете да следите и обменяте вашите бонус точки от секцията за реални клиенти BenchMark Clients.

Валидност на точките

Всички бонус точки са валидни за период от една година след получаването на първите точки. Ако обмените точките си преди датата на изтичане, започва да тече нов едногодишен срок.

Допълнителни условия

БенчМарк си запазва правото да промени или прекрати програма "Лоялен клиент" по всяко време. БенчМарк си запазва правото да не начислява бонус точки за определен инструмент, както и да премахне бонус при съмнение или констатиране на злоупотреба.