Икономически календар

Икономическият календар показва предстоящите макроикономически данни и показатели на водещите световни икономики. Информацията в нашия икономически календар се актуализира в реално време.

Може да разгледате предстоящите събития и да прочетете повече за всяко едно от тях, като кликнете върху него. Цветът, с който са отбелязани, показва какво ще бъде влиянието им върху пазара.