I. Условия за участие

1. В демо състезанието могат да участват само пълнолетни физически лица.

2. Регистрацията за участие се осъществява чрез попълване на онлайн регистрационна форма. Участниците могат да използват демо сметка за MetaTrader 5.

3. С един имейл адрес може да се регистрира само един участник на платформата MetaTrader 5.

4. Всеки участник може да регистрира само една състезателна сметка в платформата MetaTrader 5.

5. Всеки участник може да има неограничен брой демо сметки извън участващата в състезанието демо сметка.

6. Всички участници се съгласяват и приемат:

  • Търговската история на конкурсните им сметки да бъде публикувана на сайтовете на демо състезанието;
  • Да получават съобщения, имейли и обаждания от БенчМарк Финанс;
  • Настоящите условия на състезанието.

7. Служители на БенчМарк Финанс или техни роднини нямат право да участват в състезанието.


II. Регистрация и продължителност на състезанието

1. Регистрацията за състезанието приключва на 30 април 2023 година.

2. Състезанието започва на 24 април 2023 година и приключва на 12 май 2023 година.


III. Условия за търговия

1. Състезанието се провежда съобразно стандартните условия за търговия, обявени на сайта на демо състезанието.

2. Всеки участник стартира с демо сметка, захранена с 10 000 виртуални щатски долара.

3. Всеки участник може да търгува през времето между регистрацията и началото на състезанието, като непосредствено преди старта демо сметката ще бъде възстановена в изходно положение, т.е. ще бъде възстановено салдото от 10 000 виртуални щатски долара.


IV. Инструменти за търговия

Участниците в състезанието могат да търгуват с всички инструменти в платформата MetaTrader 5: валутни двойки; метали – злато, сребро, платина, паладий, мед; борсови индекси; енергийни стоки – петрол, природен газ; акции; криптовалути и др.

V. Определяне на победители и награди

1. Текущите и крайните резултати от демо състезанието ще бъдат публикувани на този сайт.

2. Участниците се класират според реализирана доходност от всички отворени и затворени позиции. Класирането, обявено в сайта на демо състезанието, обхваща всички участници, регистрирали се за търговия в демо състезанието с платформата MetaTrader 5.

3. Текущите резултати ще бъдат обновявани периодично. Крайното класиране ще бъде обявено до три работни дни след приключване на състезанието.

4. Първите осем участници с най-висока доходност по сметките си печелят следните награди:

5. При равен резултат предимство има участникът, реализирал повече сделки.


VI. Награждаване

1. Паричните награди от състезанието могат да бъдат използвани за търговия или изтеглени без ограничения и допълнителни условия.

2. Наградите могат да се получат най-късно до 1 месец след края на състезанието. След посочения срок наградите се считат за невалидни.

3. Във връзка с чл. 35 и чл. 44а от ЗДДФЛ се удържат авансово 10% данък върху парични и предметни награди от състезания и конкурси, които БенчМарк Финанс превежда от името на получателя.

4. Награждаването ще се проведе на 19 май 2023 г. в офиса на БенчМарк Финанс в гр. София и може да е обвързано със снимков материал и коментар за маркетингови цели.


VII. Регулация на търговията

1. БенчМарк Финанс си запазва правото във всеки един момент, без предупреждение и без обяснение, да дисквалифицира участник или да откаже предоставяне на награда на участник, който използва манипулативни способи за търговия.

2. БенчМарк Финанс си запазва правото да променя условията за провеждане на демо състезанието по всяко време, доколкото това е в най-добър интерес на състезанието, като промяната ще бъде публикувана на сайта на демо състезанието.

3. При спорове единствено меродавно е становището на БенчМарк Финанс.

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.