Информация за участник: Fafa
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
12.05.2023 19:27:23 GBPUSD Покупка 0.3 1.24543 1.25139 -1.84 178.8
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 21:32:03 GBPUSD Покупка Вход 2 1.2484 0 0
25.04.2023 04:41:25 GBPUSD Продажба Изход 2 1.24986 -12.26 292
25.04.2023 04:41:47 GBPUSD Продажба Вход 2 1.24991 0 0
25.04.2023 10:09:44 GBPUSD Покупка Изход 2 1.24624 0 734
25.04.2023 11:58:43 GBPUSD Покупка Вход 2.5 1.24738 0 0
26.04.2023 16:29:04 GBPUSD Продажба Изход 2.5 1.25082 -15.33 860
26.04.2023 16:29:28 GBPUSD Продажба Вход 2.8 1.2504 0 0
26.04.2023 21:21:47 GBPUSD Продажба Вход 0.3 1.24542 0 0
27.04.2023 08:15:48 GBPUSD Покупка Изход 2.8 1.24808 3.44 649.6
27.04.2023 08:15:53 GBPUSD Покупка Изход 0.3 1.24807 0.37 -79.5
27.04.2023 08:19:12 GBPUSD Покупка Вход 2.8 1.248 0 0
28.04.2023 17:42:23 GBPUSD Продажба Изход 2.8 1.254 -17.16 1680
28.04.2023 17:54:58 GBPUSD Продажба Вход 3.3 1.25557 0 0
01.05.2023 11:10:24 USDJPY Продажба Вход 0.3 136.786 0 0
01.05.2023 18:36:54 USDJPY Покупка Изход 0.3 137.333 0 -119.49
01.05.2023 19:28:11 GBPUSD Покупка Изход 3.3 1.24863 1.35 2290.2
01.05.2023 19:32:47 GBPUSD Покупка Вход 3.9 1.24873 0 0
01.05.2023 20:30:16 GBPUSD Продажба Изход 3.9 1.24939 0 257.4
01.05.2023 20:36:28 GBPUSD Покупка Вход 3.9 1.24925 0 0
01.05.2023 20:56:17 GBPUSD Продажба Изход 3.9 1.24938 0 50.7
01.05.2023 21:55:29 GBPUSD Покупка Вход 3.9 1.24901 0 0
01.05.2023 23:03:30 GBPUSD Продажба Изход 3.9 1.24927 0 101.4
01.05.2023 23:11:54 GBPUSD Продажба Вход 3.9 1.24921 0 0
01.05.2023 23:54:33 GBPUSD Покупка Изход 3.9 1.2494 0 -74.1
02.05.2023 07:37:35 GBPUSD Покупка Вход 3.9 1.24974 0 0
03.05.2023 19:04:33 GBPUSD Продажба Изход 3.9 1.25448 -23.91 1848.6
03.05.2023 19:11:22 GBPUSD Продажба Вход 4.3 1.25505 0 0
03.05.2023 22:16:57 GBPUSD Продажба Вход 0.17 1.25429 0 0
11.05.2023 16:58:28 GBPUSD Покупка Изход 4.3 1.25157 17.62 1496.4
11.05.2023 16:58:37 GBPUSD Покупка Изход 0.17 1.25152 0.7 47.09
11.05.2023 17:01:30 GBPUSD Покупка Вход 4.7 1.25108 0 0
11.05.2023 17:14:28 GBPUSD Покупка Вход 0.1 1.25179 0 0
11.05.2023 17:43:55 GBPUSD Покупка Вход 0.1 1.25249 0 0
11.05.2023 18:49:58 GBPUSD Продажба Изход 4.7 1.2498 0 -601.6
12.05.2023 06:54:25 GBPUSD Покупка Вход 4.4 1.25208 0 0
12.05.2023 10:48:32 GBPUSD Продажба Изход 0.1 1.25294 -0.61 11.5
12.05.2023 10:48:36 GBPUSD Продажба Изход 0.1 1.25294 -0.61 4.5
12.05.2023 10:48:53 GBPUSD Продажба Изход 4.4 1.25296 0 387.2
12.05.2023 10:51:46 GBPUSD Продажба Вход 4.6 1.25235 0 0
12.05.2023 10:59:46 GBPUSD Продажба Вход 0.1 1.25169 0 0
12.05.2023 10:59:55 GBPUSD Продажба Вход 0.1 1.25165 0 0
12.05.2023 15:30:04 GBPUSD Продажба Вход 0.1 1.25035 0 0
12.05.2023 19:25:09 GBPUSD Покупка Изход 4.6 1.2456 0 3105
12.05.2023 19:25:13 GBPUSD Покупка Изход 0.1 1.2456 0 60.9
12.05.2023 19:25:18 GBPUSD Покупка Изход 0.1 1.2456 0 60.5
12.05.2023 19:25:23 GBPUSD Покупка Изход 0.1 1.24552 0 48.3
12.05.2023 19:27:00 GBPUSD Покупка Вход 5.1 1.24551 0 0
12.05.2023 19:27:23 GBPUSD Покупка Вход 0.3 1.24543 0 0

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.