Информация за участник: vannkkata
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
12.05.2023 22:09:22 USDJPY Продажба 5.8 135.666 135.879 -101.31 -909.19
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
25.04.2023 04:55:22 EURUSD Покупка Вход 2 1.10584 0 0
25.04.2023 04:58:23 XAU_EUR Покупка Вход 1 1806.42 0 0
25.04.2023 04:59:13 XAU_EUR Покупка Вход 25 1806.83 0 0
25.04.2023 05:02:23 XAU_EUR Продажба Изход 1 1807 0 0.64
25.04.2023 05:02:23 XAU_EUR Продажба Изход 25 1807 0 4.7
25.04.2023 05:05:01 XAU_EUR Покупка Вход 25 1807.59 0 0
25.04.2023 06:00:33 EURUSD Продажба Изход 2 1.10535 0 -98
25.04.2023 06:00:57 XAU_EUR Покупка Вход 24 1805.08 0 0
25.04.2023 06:02:02 XAU_EUR Покупка Вход 49 1805.54 0 0
25.04.2023 10:20:02 XAU_EUR Продажба Изход 25 1810.06 0 68.11
25.04.2023 10:20:02 XAU_EUR Продажба Изход 24 1810.06 0 131.82
25.04.2023 10:20:02 XAU_EUR Продажба Изход 49 1810.06 0 244.28
25.04.2023 10:53:25 XAU_EUR Покупка Вход 50 1805.56 0 0
25.04.2023 10:53:42 XAU_EUR Покупка Вход 50 1805.51 0 0
25.04.2023 20:54:10 XAU_EUR Продажба Изход 50 1822 0 901.61
25.04.2023 20:54:10 XAU_EUR Продажба Изход 50 1822 0 904.35
25.04.2023 21:38:59 XAU_EUR Продажба Вход 120 1820.4 0 0
26.04.2023 15:07:11 XAU_EUR Покупка Изход 120 1808.03 8.22 1638.5
26.04.2023 15:07:19 XAU_EUR Покупка Вход 130 1807.84 0 0
26.04.2023 17:52:42 XAU_EUR Покупка Вход 10 1810.39 0 0
27.04.2023 14:36:08 XAU_EUR Продажба Изход 130 1809.74 -134.65 272.65
27.04.2023 14:36:16 XAU_EUR Продажба Изход 10 1809.76 -10.36 -6.96
27.04.2023 14:36:27 XAU_EUR Продажба Вход 130 1809.67 0 0
27.04.2023 14:43:11 NGAS Продажба Вход 10 2.343 0 0
27.04.2023 14:43:19 NGAS Продажба Вход 10 2.343 0 0
27.04.2023 15:41:02 XAU_EUR Покупка Изход 130 1802.99 0 956.59
27.04.2023 16:06:58 XAU_USD Продажба Вход 140 1986.18 0 0
27.04.2023 16:17:01 NGAS Покупка Изход 10 2.3995 0 -56.5
27.04.2023 16:17:07 NGAS Покупка Изход 10 2.4005 0 -57.5
27.04.2023 16:21:52 XAU_USD Продажба Вход 10 1980.35 0 0
27.04.2023 16:38:28 XAU_USD Покупка Изход 140 1975.98 0 1428
27.04.2023 16:38:28 XAU_USD Покупка Изход 10 1975.98 0 43.7
27.04.2023 16:39:34 NAS100 Покупка Вход 20 12962.3 0 0
27.04.2023 16:40:14 NAS100 Продажба Изход 20 12972.2 0 198.4
27.04.2023 16:43:50 NAS100 Покупка Вход 20 12946.3 0 0
27.04.2023 16:50:31 NAS100 Продажба Изход 20 12966.5 0 402.4
27.04.2023 16:51:37 NAS100 Продажба Вход 20 12955 0 0
27.04.2023 16:59:57 NAS100 Покупка Изход 20 12949.9 0 101
27.04.2023 17:00:59 USOIL Покупка Вход 200 74.96 0 0
27.04.2023 17:07:39 USOIL Продажба Изход 200 74.97 0 20
27.04.2023 17:08:11 USOIL Продажба Вход 200 74.98 0 0
27.04.2023 17:50:41 USOIL Покупка Изход 200 74.77 0 420
27.04.2023 17:51:34 XAU_USD Покупка Вход 100 1981.59 0 0
27.04.2023 17:51:53 XAU_USD Покупка Вход 50 1981.44 0 0
28.04.2023 06:24:55 XAU_USD Продажба Изход 50 1988.25 -18.41 340.5
28.04.2023 06:24:56 XAU_USD Продажба Изход 100 1988.36 -36.81 677
28.04.2023 06:25:08 XAU_USD Продажба Вход 150 1988.69 0 0
28.04.2023 07:00:54 XAU_USD Покупка Изход 150 1987.95 0 111
28.04.2023 07:04:59 XAU_USD Продажба Вход 150 1987.17 0 0
28.04.2023 08:49:40 XAU_USD Покупка Изход 150 1985.33 0 276
28.04.2023 09:12:19 XAU_USD Покупка Вход 180 1985.59 0 0
28.04.2023 11:17:15 XAU_USD Продажба Изход 180 1980.54 0 -909
28.04.2023 12:10:58 XAU_USD Продажба Вход 170 1983.04 0 0
01.05.2023 05:41:57 XAU_USD Продажба Вход 5 1982.94 0 0
01.05.2023 06:04:44 XAU_USD Покупка Изход 5 1982.06 0 4.4
01.05.2023 06:05:03 XAU_USD Продажба Вход 10 1981.64 0 0
01.05.2023 07:00:33 XAU_USD Покупка Изход 10 1983.43 0 -17.9
01.05.2023 07:00:35 XAU_USD Покупка Изход 170 1983.43 16.17 -66.3
01.05.2023 07:00:44 XAU_USD Покупка Вход 176 1983.31 0 0
01.05.2023 07:25:15 XAU_USD Покупка Вход 4 1985.91 0 0
01.05.2023 07:33:50 XAU_USD Продажба Изход 4 1984.93 0 -3.92
01.05.2023 07:33:51 XAU_USD Продажба Изход 176 1984.91 0 281.6
01.05.2023 07:34:00 XAU_USD Продажба Вход 180 1984.85 0 0
01.05.2023 08:07:23 XAU_USD Покупка Изход 180 1982.87 0 356.4
01.05.2023 09:02:22 XAU_USD Покупка Вход 180 1980.76 0 0
01.05.2023 11:43:04 XAU_USD Продажба Изход 180 1978.38 0 -428.4
01.05.2023 11:43:08 XAU_USD Продажба Вход 180 1978.39 0 0
01.05.2023 12:00:04 XAU_USD Покупка Изход 180 1977.37 0 183.6
01.05.2023 12:19:06 XAU_USD Покупка Вход 180 1982.26 0 0
01.05.2023 12:34:23 XAU_USD Продажба Изход 180 1982.45 0 34.2
01.05.2023 12:34:27 XAU_USD Продажба Вход 180 1982.45 0 0
01.05.2023 15:22:57 XAU_USD Покупка Изход 180 1995.29 0 -2311.2
01.05.2023 15:23:13 XAU_USD Покупка Вход 150 1995.68 0 0
01.05.2023 15:24:14 XAU_USD Покупка Вход 10 1996.78 0 0
01.05.2023 15:29:46 XAU_USD Продажба Изход 10 1996.74 0 -0.4
01.05.2023 15:47:30 XAU_USD Продажба Изход 150 2002.69 0 1051.5
01.05.2023 15:47:34 XAU_USD Продажба Вход 160 2002.65 0 0
01.05.2023 17:12:34 XAU_USD Покупка Изход 160 1990.27 0 1980.8
01.05.2023 17:13:44 XAU_USD Продажба Вход 190 1987.48 0 0
01.05.2023 17:39:12 XAU_USD Покупка Изход 190 1986.98 0 95
01.05.2023 17:40:09 XAU_USD Покупка Вход 190 1987.95 0 0
01.05.2023 21:56:13 XAU_USD Продажба Вход 50 1981.46 0 0
01.05.2023 21:57:53 XAU_USD Покупка Изход 50 1981.32 0 7
01.05.2023 21:58:07 XAU_USD Продажба Вход 150 1981.06 0 0
01.05.2023 21:59:09 NAS100 Покупка Вход 10 13253 0 0
01.05.2023 22:01:37 XAU_USD Покупка Изход 150 1980.98 0 12
01.05.2023 22:01:48 XAU_USD Продажба Вход 190 1980.63 0 0
01.05.2023 22:04:05 NAS100 Продажба Изход 10 13236.8 0 -162
01.05.2023 22:04:52 NAS100 Покупка Вход 20 13242.8 0 0
01.05.2023 22:11:27 NAS100 Продажба Изход 20 13245.7 0 56
01.05.2023 22:11:32 NAS100 Продажба Вход 20 13245.9 0 0
01.05.2023 22:15:30 NAS100 Покупка Изход 20 13240.5 0 108.6
01.05.2023 22:19:29 NAS100 Продажба Вход 20 13232.2 0 0
01.05.2023 22:20:49 NAS100 Покупка Вход 20 13244.6 0 0
01.05.2023 22:22:33 NAS100 Продажба Изход 20 13245.8 0 23.4
01.05.2023 22:27:04 NAS100 Покупка Вход 20 13244.6 0 0
01.05.2023 22:38:08 NAS100 Покупка Изход 20 13226.8 0 106
01.05.2023 22:39:12 NAS100 Продажба Вход 20 13223.2 0 0
01.05.2023 22:45:43 NAS100 Продажба Изход 20 13247.7 0 61
01.05.2023 23:58:58 NAS100 Покупка Изход 20 13221.3 0 36
02.05.2023 05:41:09 XAU_USD Покупка Изход 190 1982.71 31.22 -395.2
02.05.2023 11:06:41 XAU_USD Продажба Вход 190 1979.74 0 0
02.05.2023 11:08:09 XAU_USD Продажба Изход 190 1978.88 -69.79 -1723.3
02.05.2023 14:08:52 XAU_USD Покупка Изход 190 1989.82 0 -1915.2
02.05.2023 14:38:22 XAU_USD Покупка Вход 150 1987.5 0 0
02.05.2023 14:46:14 XAU_USD Продажба Изход 150 1988.59 0 163.5
02.05.2023 14:53:06 XAU_USD Продажба Вход 150 1987.71 0 0
02.05.2023 14:57:13 XAU_USD Покупка Изход 150 1986.59 0 168
02.05.2023 15:15:01 XAU_USD Продажба Вход 150 1987.57 0 0
02.05.2023 15:29:22 XAU_USD Покупка Изход 150 1986.56 0 151.5
02.05.2023 16:34:12 XAU_USD Покупка Вход 150 1988.17 0 0
02.05.2023 16:50:48 XAU_USD Продажба Изход 150 1989.2 0 154.5
02.05.2023 16:52:36 XAU_USD Продажба Вход 150 1988.42 0 0
02.05.2023 16:58:12 XAU_USD Покупка Изход 150 1987.32 0 165
02.05.2023 17:01:22 XAU_USD Покупка Вход 160 1993.76 0 0
02.05.2023 17:02:16 XAU_USD Продажба Изход 160 1995.02 0 201.6
02.05.2023 17:09:08 XAU_USD Продажба Вход 160 1995.58 0 0
02.05.2023 17:51:21 XAU_USD Покупка Вход 160 2009.75 0 0
02.05.2023 17:56:10 XAU_EUR Продажба Вход 120 1828.22 0 0
02.05.2023 18:02:24 XAU_EUR Покупка Вход 120 1830.84 0 0
02.05.2023 18:03:12 XAU_EUR Продажба Изход 120 1829.51 0 -175.3
02.05.2023 18:03:16 XAU_EUR Покупка Изход 120 1830.08 0 -245.18
02.05.2023 18:13:53 XAU_USD Продажба Изход 160 2011 0 200
02.05.2023 18:46:00 XAU_USD Покупка Вход 160 2010.97 0 0
02.05.2023 18:46:28 XAU_EUR Продажба Вход 130 1829.66 0 0
02.05.2023 18:57:49 XAU_EUR Покупка Изход 130 1830.76 0 -157.26
02.05.2023 18:57:55 XAU_USD Продажба Изход 160 2013.31 0 374.4
02.05.2023 18:58:05 XAU_USD Покупка Вход 160 2013.46 0 0
02.05.2023 18:58:21 XAU_EUR Продажба Вход 130 1830.56 0 0
02.05.2023 19:01:35 XAU_EUR Покупка Изход 130 1831.87 0 -187.28
02.05.2023 19:02:14 XAU_EUR Покупка Вход 110 1832.82 0 0
02.05.2023 19:13:54 XAU_EUR Продажба Изход 110 1833.13 0 37.5
02.05.2023 19:16:11 XAU_EUR Продажба Вход 110 1833.22 0 0
02.05.2023 21:33:57 XAU_EUR Покупка Изход 110 1832.65 0 68.96
02.05.2023 21:33:58 XAU_USD Продажба Изход 160 2015.08 0 259.2
02.05.2023 21:38:47 XAU_USD Покупка Изход 160 2014.24 0 -2985.6
02.05.2023 21:39:44 NAS100 Покупка Вход 20 13130.7 0 0
02.05.2023 21:43:25 NAS100 Продажба Вход 20 13113.3 0 0
02.05.2023 21:50:45 NAS100 Продажба Изход 20 13135.9 0 103.6
02.05.2023 21:58:41 NAS100 Покупка Вход 20 13141.3 0 0
02.05.2023 22:01:05 NAS100 Продажба Изход 20 13144.8 0 68.4
02.05.2023 22:07:09 NAS100 Покупка Вход 20 13135.5 0 0
02.05.2023 22:08:21 NAS100 Продажба Изход 20 13139.5 0 81
02.05.2023 22:27:15 NAS100 Покупка Вход 20 13143.8 0 0
03.05.2023 01:01:11 NAS100 Покупка Изход 20 13099.8 12.26 269.4
03.05.2023 09:36:16 NAS100 Продажба Вход 20 13125.6 0 0
03.05.2023 09:45:55 NAS100 Покупка Изход 20 13120.8 0 96
03.05.2023 10:26:56 NAS100 Продажба Вход 20 13135.3 0 0
03.05.2023 10:51:59 NAS100 Покупка Изход 20 13133.3 0 41
03.05.2023 11:12:06 NAS100 Продажба Вход 20 13131.6 0 0
03.05.2023 11:13:33 NAS100 Покупка Изход 20 13128.8 0 56
03.05.2023 12:20:18 NAS100 Продажба Вход 20 13141.8 0 0
03.05.2023 12:21:35 USOIL Покупка Вход 80 70.3 0 0
03.05.2023 12:21:40 USOIL Покупка Вход 80 70.29 0 0
03.05.2023 12:22:11 USOIL Покупка Вход 30 70.31 0 0
03.05.2023 12:24:43 USOIL Продажба Вход 190 70.26 0 0
03.05.2023 12:27:06 USOIL Покупка Изход 190 70.18 0 152
03.05.2023 13:22:58 USOIL Продажба Вход 180 69.59 0 0
03.05.2023 13:24:11 USOIL Покупка Изход 180 69.58 0 18
03.05.2023 13:24:17 USOIL Продажба Изход 80 69.53 0 -616
03.05.2023 13:24:18 USOIL Продажба Изход 30 69.53 0 -234
03.05.2023 13:24:21 USOIL Продажба Изход 80 69.53 0 -608
03.05.2023 13:24:22 NAS100 Покупка Изход 20 13151.5 0 -194
03.05.2023 13:24:23 NAS100 Продажба Изход 20 13149.8 -58.27 120
03.05.2023 13:24:45 USOIL Продажба Вход 170 69.55 0 0
03.05.2023 13:39:04 USOIL Покупка Изход 170 69.5 0 85
03.05.2023 13:40:08 NAS100 Покупка Вход 18 13154.5 0 0
03.05.2023 13:57:20 NAS100 Продажба Изход 18 13140.6 0 -251.1
03.05.2023 13:58:13 XAU_USD Покупка Вход 120 2016.98 0 0
03.05.2023 18:03:58 XAU_USD Продажба Изход 120 2020.62 0 436.8
03.05.2023 18:06:04 NAS100 Продажба Вход 19 13132.2 0 0
03.05.2023 18:11:40 NAS100 Покупка Изход 19 13129.8 0 45.98
03.05.2023 18:11:44 NAS100 Покупка Вход 19 13132.2 0 0
03.05.2023 18:15:42 NAS100 Продажба Изход 19 13135.1 0 55.67
03.05.2023 18:15:46 NAS100 Продажба Вход 19 13131.3 0 0
03.05.2023 18:17:36 NAS100 Покупка Вход 19 13140.5 0 0
03.05.2023 18:22:09 NAS100 Продажба Изход 19 13142.9 0 44.65
03.05.2023 18:52:24 NAS100 Покупка Вход 19 13140.8 0 0
03.05.2023 18:54:06 NAS100 Продажба Изход 19 13133.7 0 -133.57
03.05.2023 18:55:01 NAS100 Покупка Изход 19 13140.2 0 -167.58
03.05.2023 18:55:08 USOIL Покупка Вход 180 68.33 0 0
03.05.2023 18:55:24 USOIL Покупка Вход 1 68.35 0 0
03.05.2023 18:56:03 USOIL Покупка Вход 5 68.34 0 0
03.05.2023 18:58:12 USOIL Покупка Вход 1 68.44 0 0
03.05.2023 18:58:13 USOIL Покупка Вход 1 68.45 0 0
03.05.2023 18:58:45 USOIL Покупка Вход 1 68.5 0 0
03.05.2023 18:59:07 USOIL Покупка Вход 1 68.52 0 0
03.05.2023 21:36:07 USOIL Продажба Вход 190 68.34 0 0
03.05.2023 21:41:23 USOIL Продажба Изход 180 68.6 0 486
03.05.2023 21:41:23 USOIL Продажба Изход 1 68.6 0 2.5
03.05.2023 21:41:23 USOIL Продажба Изход 5 68.6 0 13
03.05.2023 21:41:23 USOIL Продажба Изход 1 68.6 0 1.6
03.05.2023 21:41:23 USOIL Продажба Изход 1 68.6 0 1.5
03.05.2023 21:41:23 USOIL Продажба Изход 1 68.6 0 1
03.05.2023 21:41:23 USOIL Продажба Изход 1 68.6 0 0.8
03.05.2023 23:46:27 USOIL Покупка Изход 190 68.19 0 285
04.05.2023 06:01:47 XAU_USD Продажба Вход 100 2043.22 0 0
04.05.2023 06:02:08 XAU_USD Продажба Вход 30 2043.2 0 0
04.05.2023 06:21:04 XAU_USD Продажба Вход 3 2042.53 0 0
04.05.2023 06:28:55 XAU_USD Продажба Вход 2 2040.95 0 0
04.05.2023 11:42:58 XAU_USD Продажба Вход 10 2033.45 0 0
05.05.2023 19:08:42 XAU_USD Продажба Вход 25 2015.21 0 0
08.05.2023 06:05:37 XAU_USD Покупка Изход 100 2020.09 33.66 2313
08.05.2023 06:05:43 XAU_USD Покупка Изход 30 2020.04 10.1 694.8
08.05.2023 06:05:48 XAU_USD Покупка Изход 3 2019.94 1.01 67.77
08.05.2023 06:05:56 XAU_USD Покупка Изход 2 2019.94 0.67 42.02
08.05.2023 06:06:01 XAU_USD Покупка Изход 10 2020.21 3.36 132.4
08.05.2023 06:06:06 XAU_USD Покупка Изход 25 2020.13 3.53 -123
08.05.2023 06:06:37 XAU_USD Покупка Вход 160 2019.99 0 0
08.05.2023 07:47:38 XAU_USD Продажба Изход 160 2024 0 641.6
08.05.2023 07:47:47 XAU_USD Продажба Вход 170 2024 0 0
08.05.2023 10:19:48 XAU_USD Продажба Вход 5 2021.69 0 0
09.05.2023 09:19:41 XAU_USD Покупка Изход 170 2027.27 30.67 -555.9
09.05.2023 09:19:41 XAU_USD Покупка Изход 5 2027.4 0.9 -28.55
09.05.2023 09:19:50 XAU_USD Покупка Вход 165 2027.37 0 0
09.05.2023 09:44:13 XAU_USD Продажба Изход 165 2024.24 0 -516.45
09.05.2023 09:44:23 XAU_USD Продажба Вход 160 2023.97 0 0
09.05.2023 10:44:46 XAU_USD Покупка Вход 160 2024.08 0 0
09.05.2023 10:49:51 XAU_USD Продажба Изход 160 2025.59 0 241.6
09.05.2023 11:20:20 XAU_USD Продажба Вход 5 2022.5 0 0
09.05.2023 11:31:05 XAU_USD Покупка Изход 160 2023.13 0 134.4
09.05.2023 11:31:07 XAU_USD Покупка Изход 5 2023.17 0 -3.35
09.05.2023 11:31:15 XAU_USD Покупка Вход 165 2023.02 0 0
09.05.2023 11:45:10 XAU_USD Продажба Изход 165 2025.57 0 420.75
09.05.2023 11:45:14 XAU_USD Продажба Вход 165 2025.47 0 0
09.05.2023 13:04:56 XAU_USD Покупка Вход 165 2028.98 0 0
09.05.2023 13:13:51 XAU_USD Продажба Изход 165 2028.38 0 -99
09.05.2023 16:05:13 XAU_USD Покупка Изход 165 2023.44 0 334.95
09.05.2023 18:11:38 XAU_USD Покупка Вход 160 2026.31 0 0
09.05.2023 19:06:46 XAU_USD Покупка Вход 12 2028.37 0 0
09.05.2023 19:12:13 XAU_USD Покупка Вход 5 2030.19 0 0
09.05.2023 19:18:28 XAU_USD Продажба Изход 160 2030.58 0 683.2
09.05.2023 19:18:28 XAU_USD Продажба Изход 12 2030.58 0 26.52
09.05.2023 19:18:28 XAU_USD Продажба Изход 5 2030.58 0 1.95
09.05.2023 19:19:57 XAU_USD Продажба Вход 177 2030.89 0 0
09.05.2023 19:57:24 XAU_USD Покупка Изход 177 2030.45 0 77.88
09.05.2023 19:57:29 XAU_USD Покупка Вход 178 2030.56 0 0
09.05.2023 20:03:24 XAU_USD Покупка Вход 3 2032.58 0 0
09.05.2023 20:12:17 XAU_USD Покупка Вход 3 2034.35 0 0
09.05.2023 20:20:15 XAU_USD Покупка Вход 3 2036.5 0 0
09.05.2023 20:25:15 XAU_USD Продажба Изход 178 2035.38 0 857.96
09.05.2023 20:25:15 XAU_USD Продажба Изход 3 2035.38 0 8.4
09.05.2023 20:25:15 XAU_USD Продажба Изход 3 2035.38 0 3.09
09.05.2023 20:25:15 XAU_USD Продажба Изход 3 2035.38 0 -3.36
09.05.2023 20:25:30 XAU_USD Продажба Вход 186 2035.41 0 0
10.05.2023 06:03:07 XAU_USD Покупка Изход 186 2032.29 34.11 580.32
10.05.2023 06:03:22 XAU_USD Покупка Вход 193 2032.23 0 0
10.05.2023 08:32:53 XAU_USD Продажба Изход 193 2029.23 0 -579
10.05.2023 08:34:11 XAU_USD Продажба Вход 187 2029.25 0 0
10.05.2023 15:30:01 XAU_USD Покупка Изход 187 2034.27 0 -938.74
10.05.2023 15:30:40 XAU_USD Покупка Вход 175 2036.8 0 0
10.05.2023 15:34:27 XAU_USD Продажба Изход 175 2042.21 0 946.75
10.05.2023 15:34:35 XAU_USD Продажба Вход 185 2042.06 0 0
10.05.2023 15:36:57 XAU_USD Покупка Вход 185 2044.75 0 0
10.05.2023 15:38:07 XAU_USD Продажба Вход 175 2041.78 0 0
10.05.2023 15:38:38 XAU_USD Продажба Вход 5 2041.87 0 0
10.05.2023 15:40:19 XAU_USD Продажба Изход 185 2046.15 0 259
10.05.2023 15:40:19 XAU_USD Покупка Изход 175 2046.54 0 -833
10.05.2023 16:46:54 XAU_USD Покупка Изход 185 2039.04 0 558.7
10.05.2023 16:46:54 XAU_USD Покупка Изход 5 2039.04 0 14.15
10.05.2023 16:47:59 XAU_USD Покупка Вход 185 2040.39 0 0
11.05.2023 05:31:48 XAU_USD Продажба Изход 185 2031.58 -214.45 -1629.85
11.05.2023 05:32:07 USDJPY Покупка Вход 1 134.235 0 0
11.05.2023 05:33:04 USDJPY Покупка Вход 4 134.251 0 0
11.05.2023 05:49:29 USDJPY Продажба Вход 10 134.209 0 0
11.05.2023 06:57:42 USDJPY Покупка Изход 10 134.204 0 37.26
11.05.2023 06:58:12 USDJPY Продажба Вход 10 134.185 0 0
11.05.2023 07:24:17 USDJPY Покупка Изход 10 134.17 0 111.8
11.05.2023 07:31:46 USDJPY Продажба Изход 1 134.249 0 10.43
11.05.2023 07:31:56 USDJPY Продажба Изход 4 134.274 0 68.52
11.05.2023 07:32:45 USDJPY Продажба Вход 5 134.268 0 0
11.05.2023 08:06:35 USDJPY Покупка Изход 5 134.215 0 197.44
11.05.2023 08:16:17 USDJPY Продажба Вход 5 134.182 0 0
11.05.2023 10:17:04 USDJPY Покупка Вход 10 134.489 0 0
11.05.2023 11:58:17 USDJPY Продажба Изход 10 134.794 0 2262.71
11.05.2023 14:46:26 USDJPY Продажба Вход 1 134.127 0 0
11.05.2023 15:17:20 USDJPY Покупка Изход 5 134.233 0 -189.97
11.05.2023 15:17:20 USDJPY Покупка Изход 1 134.233 0 -78.97
11.05.2023 15:17:38 USDJPY Покупка Вход 5.8 134.347 0 0
11.05.2023 15:18:52 USDJPY Покупка Вход 0.2 134.505 0 0
11.05.2023 15:22:45 USDJPY Продажба Изход 5.8 134.241 0 -457.98
11.05.2023 15:22:45 USDJPY Продажба Изход 0.2 134.241 0 -39.33
11.05.2023 15:22:56 USDJPY Продажба Вход 5.5 134.27 0 0
11.05.2023 15:23:26 USDJPY Покупка Вход 11 134.306 0 0
11.05.2023 15:30:06 USDJPY Продажба Изход 11 134.048 0 -2117.15
11.05.2023 15:31:26 USDJPY Покупка Изход 5.5 133.89 0 1560.98
11.05.2023 15:31:42 USDJPY Покупка Вход 5.5 133.919 0 0
11.05.2023 17:06:15 USDJPY Продажба Изход 5.5 134.339 0 1719.53
11.05.2023 17:29:09 USDJPY Покупка Вход 6 134.445 0 0
11.05.2023 18:19:40 USDJPY Продажба Изход 6 134.384 0 -272.35
11.05.2023 18:19:44 USDJPY Продажба Вход 6 134.378 0 0
12.05.2023 05:59:49 USDJPY Покупка Изход 6 134.652 -105.71 -1220.93
12.05.2023 06:00:40 USDJPY Продажба Вход 5.5 134.669 0 0
12.05.2023 06:14:34 USDJPY Покупка Изход 5.5 134.644 0 102.12
12.05.2023 06:30:31 USDJPY Покупка Вход 5.5 134.606 0 0
12.05.2023 06:38:03 USDJPY Продажба Вход 11 134.608 0 0
12.05.2023 06:41:26 USDJPY Покупка Изход 11 134.596 0 98.07
12.05.2023 06:57:25 USDJPY Продажба Вход 11 134.542 0 0
12.05.2023 07:02:04 USDJPY Покупка Изход 11 134.53 0 98.12
12.05.2023 08:07:21 USDJPY Продажба Изход 5.5 134.633 0 110.3
12.05.2023 08:25:52 USDJPY Покупка Вход 5.5 134.603 0 0
12.05.2023 08:27:12 USDJPY Продажба Вход 11 134.578 0 0
12.05.2023 08:32:40 USDJPY Продажба Изход 5.5 134.632 0 118.47
12.05.2023 08:57:22 USDJPY Покупка Изход 11 134.691 0 -922.85
12.05.2023 09:09:56 USDJPY Покупка Вход 5.4 134.757 0 0
12.05.2023 09:53:54 USDJPY Продажба Изход 5.4 134.8 0 172.26
12.05.2023 10:17:21 USDJPY Продажба Вход 5.4 134.853 0 0
12.05.2023 10:21:54 USDJPY Покупка Изход 5.4 134.799 0 216.32
12.05.2023 11:40:01 USDJPY Покупка Вход 5.6 134.776 0 0
12.05.2023 13:05:09 USDJPY Продажба Вход 11 134.706 0 0
12.05.2023 13:43:21 USDJPY Покупка Изход 11 134.648 0 473.83
12.05.2023 14:29:10 USDJPY Продажба Изход 5.6 134.85 0 307.3
12.05.2023 14:35:47 USDJPY Покупка Вход 5.8 134.873 0 0
12.05.2023 15:36:31 USDJPY Продажба Изход 5.8 134.93 0 245.02
12.05.2023 15:36:47 USDJPY Продажба Вход 5.9 134.937 0 0
12.05.2023 16:46:20 USDJPY Покупка Вход 11 134.843 0 0
12.05.2023 16:48:10 USDJPY Продажба Изход 11 134.717 0 -1028.82
12.05.2023 16:49:54 USDJPY Покупка Изход 5.9 134.746 0 836.31
12.05.2023 17:41:33 USDJPY Покупка Вход 5.8 135.255 0 0
12.05.2023 17:42:55 USDJPY Продажба Изход 5.8 135.22 0 -150.13
12.05.2023 17:43:00 USDJPY Продажба Вход 5.8 135.215 0 0
12.05.2023 18:39:28 USDJPY Покупка Вход 11 135.436 0 0
12.05.2023 18:57:28 USDJPY Покупка Изход 5.8 135.633 0 -1787.47
12.05.2023 22:08:10 USDJPY Продажба Изход 11 135.674 0 1929.63
12.05.2023 22:09:22 USDJPY Продажба Вход 5.8 135.666 0 0

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.