Информация за участник: Sentinel
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
26.04.2023 20:00:02 WTI Продажба Вход 100 76.26 0 0
26.04.2023 20:00:14 WTI Продажба Вход 30 76.29 0 0
26.04.2023 20:29:50 WTI Продажба Вход 5 76 0 0
26.04.2023 20:52:12 WTI Продажба Вход 3 75.767 0 0
26.04.2023 21:03:51 WTI Продажба Вход 5 75.396 0 0
26.04.2023 21:04:33 WTI Продажба Вход 3 75.349 0 0
26.04.2023 21:10:27 WTI Продажба Вход 5 74.998 0 0
26.04.2023 21:17:37 WTI Продажба Вход 10 74.581 0 0
26.04.2023 22:23:13 WTI Продажба Вход 10 74 0 0
26.04.2023 23:07:57 WTI Покупка Изход 100 74.288 0 1972
26.04.2023 23:08:03 WTI Покупка Изход 30 74.28 0 603
26.04.2023 23:08:09 WTI Покупка Изход 5 74.276 0 86.2
26.04.2023 23:08:14 WTI Покупка Изход 10 74.275 0 30.6
26.04.2023 23:08:21 WTI Покупка Изход 10 74.279 0 -27.9
26.04.2023 23:08:26 WTI Покупка Изход 3 74.279 0 44.64
26.04.2023 23:08:32 WTI Покупка Изход 5 74.274 0 56.1
26.04.2023 23:08:37 WTI Покупка Изход 5 74.274 0 36.2
26.04.2023 23:08:42 WTI Покупка Изход 3 74.268 0 32.43
27.04.2023 18:21:53 WTI Продажба Вход 50 74.035 0 0
27.04.2023 18:21:57 WTI Продажба Вход 50 74.038 0 0
27.04.2023 18:22:01 WTI Продажба Вход 50 74.032 0 0
27.04.2023 18:22:19 WTI Продажба Вход 20 74.028 0 0
28.04.2023 08:49:21 WTI Покупка Изход 20 75.176 -3.4 -229.6
28.04.2023 08:49:26 WTI Покупка Изход 50 75.172 -8.5 -570
28.04.2023 08:49:32 WTI Покупка Изход 50 75.175 -8.5 -568.5
28.04.2023 08:49:37 WTI Покупка Изход 50 75.167 -8.5 -566
28.04.2023 08:49:57 WTI Покупка Вход 50 75.166 0 0
28.04.2023 08:50:07 WTI Покупка Вход 50 75.151 0 0
28.04.2023 08:50:39 WTI Покупка Вход 20 75.159 0 0
28.04.2023 08:52:42 WTI Покупка Вход 10 75.089 0 0
28.04.2023 11:49:19 WTI Продажба Изход 50 73.994 0 -586
28.04.2023 11:49:19 WTI Продажба Изход 50 73.994 0 -578.5
28.04.2023 11:49:19 WTI Продажба Изход 20 73.994 0 -233
28.04.2023 11:49:19 WTI Продажба Изход 10 73.994 0 -109.5
28.04.2023 11:54:08 WTI Продажба Вход 10 73.894 0 0
28.04.2023 11:54:08 WTI Продажба Вход 5 73.894 0 0
28.04.2023 17:28:45 WTI Покупка Изход 5 75.576 0 -84.1
28.04.2023 17:28:51 WTI Покупка Изход 10 75.608 0 -171.4
28.04.2023 17:30:28 WTI Покупка Вход 100 75.609 0 0
28.04.2023 17:30:37 WTI Покупка Вход 10 75.556 0 0
28.04.2023 17:31:10 WTI Покупка Вход 8 75.583 0 0
28.04.2023 18:26:12 WTI Покупка Вход 10 76.425 0 0
28.04.2023 20:45:42 WTI Покупка Вход 10 76.8 0 0
01.05.2023 06:46:38 WTI Продажба Изход 100 76.043 -6 434
01.05.2023 06:46:46 WTI Продажба Изход 10 76.049 -0.6 49.3
01.05.2023 06:46:57 WTI Продажба Изход 10 76.041 -0.6 -38.4
01.05.2023 06:47:05 WTI Продажба Изход 8 76.047 -0.48 37.12
01.05.2023 06:47:14 WTI Продажба Изход 10 76.047 -0.6 -75.3
01.05.2023 06:50:42 WTI Продажба Вход 50 76.046 0 0
01.05.2023 06:50:48 WTI Продажба Вход 50 76.048 0 0
01.05.2023 06:50:58 WTI Продажба Вход 20 76.048 0 0
01.05.2023 07:05:19 WTI Продажба Вход 4 76.012 0 0
01.05.2023 10:01:40 WTI Продажба Вход 5 75.743 0 0
01.05.2023 11:15:59 WTI Продажба Вход 5 75.436 0 0
01.05.2023 11:29:18 WTI Продажба Вход 3 75.277 0 0
01.05.2023 11:32:27 WTI Продажба Вход 3 75.125 0 0
01.05.2023 12:39:11 WTI Продажба Вход 3 74.972 0 0
01.05.2023 16:03:12 WTI Продажба Вход 5 74.684 0 0
01.05.2023 16:42:05 WTI Покупка Изход 50 75.706 0 170
01.05.2023 16:42:10 WTI Покупка Изход 50 75.743 0 152.5
01.05.2023 16:42:15 WTI Покупка Изход 20 75.737 0 62.2
01.05.2023 16:42:20 WTI Покупка Изход 4 75.73 0 11.28
01.05.2023 16:42:27 WTI Покупка Изход 5 75.741 0 0.1
01.05.2023 16:42:32 WTI Покупка Изход 5 75.759 0 -16.15
01.05.2023 16:42:37 WTI Покупка Изход 3 75.77 0 -23.94
01.05.2023 16:42:41 WTI Покупка Изход 3 75.777 0 -19.56
01.05.2023 16:42:46 WTI Покупка Изход 3 75.763 0 -14.58
01.05.2023 16:42:51 WTI Покупка Изход 5 75.758 0 -53.7
01.05.2023 16:43:25 GBPJPY Покупка Вход 2.2 171.669 0 0
01.05.2023 16:44:05 GBPJPY Покупка Вход 0.1 171.676 0 0
01.05.2023 17:11:42 NGAS Покупка Вход 1 2.4235 0 0
01.05.2023 17:11:49 NGAS Продажба Изход 1 2.411 0 -1.25
01.05.2023 17:14:34 GBPJPY Покупка Вход 0.08 171.807 0 0
01.05.2023 17:18:40 GBPJPY Продажба Изход 2.2 171.758 0 142.73
01.05.2023 17:18:45 GBPJPY Продажба Изход 0.1 171.751 0 5.47
01.05.2023 17:18:49 GBPJPY Продажба Изход 0.08 171.749 0 -3.38
01.05.2023 17:19:42 WTI Продажба Вход 50 75.622 0 0
01.05.2023 17:19:47 WTI Продажба Вход 50 75.621 0 0
01.05.2023 17:20:02 WTI Продажба Вход 30 75.515 0 0
01.05.2023 17:22:04 WTI Продажба Вход 5 75.336 0 0
01.05.2023 17:41:12 WTI Покупка Изход 50 75.588 0 17
01.05.2023 17:41:17 WTI Покупка Изход 50 75.597 0 12
01.05.2023 17:41:22 WTI Покупка Изход 30 75.578 0 -18.9
01.05.2023 17:41:26 WTI Покупка Изход 5 75.557 0 -11.05
01.05.2023 17:48:04 WTI Покупка Вход 120 75.74 0 0
01.05.2023 17:52:06 WTI Продажба Изход 120 75.511 0 -274.8
01.05.2023 18:05:11 WTI Продажба Вход 5 75.089 0 0
01.05.2023 18:05:52 WTI Продажба Вход 10 74.988 0 0
01.05.2023 18:23:36 NGAS Продажба Вход 100 2.371 0 0
01.05.2023 18:23:40 NGAS Продажба Вход 100 2.371 0 0
01.05.2023 18:23:43 NGAS Продажба Вход 100 2.371 0 0
01.05.2023 18:23:49 WTI Покупка Изход 5 75.373 0 -14.2
01.05.2023 18:23:54 WTI Покупка Изход 10 75.36 0 -37.2
01.05.2023 18:24:06 NGAS Продажба Вход 50 2.373 0 0
01.05.2023 19:16:33 NGAS Продажба Вход 50 2.353 0 0
01.05.2023 19:22:28 NGAS Покупка Изход 50 2.3795 0 -132.5
01.05.2023 19:22:34 NGAS Покупка Изход 50 2.3795 0 -32.5
01.05.2023 19:22:40 NGAS Покупка Изход 100 2.3795 0 -85
01.05.2023 19:22:46 NGAS Покупка Изход 100 2.3795 0 -85
01.05.2023 19:22:53 NGAS Покупка Изход 100 2.3795 0 -85
01.05.2023 19:23:04 WTI Продажба Вход 50 75.338 0 0
01.05.2023 19:23:11 WTI Продажба Вход 50 75.335 0 0
01.05.2023 19:23:25 WTI Продажба Вход 20 75.33 0 0
01.05.2023 20:10:22 WTI Продажба Вход 3 75.174 0 0
01.05.2023 20:23:12 WTI Продажба Вход 3 74.892 0 0
01.05.2023 20:23:29 WTI Продажба Вход 3 74.797 0 0
01.05.2023 20:29:22 WTI Продажба Вход 5 74.55 0 0
01.05.2023 23:14:18 WTI Покупка Изход 50 75.635 0 -150
01.05.2023 23:14:29 WTI Покупка Изход 50 75.639 0 -150.5
01.05.2023 23:14:36 WTI Покупка Изход 3 75.636 0 -13.86
01.05.2023 23:14:44 WTI Покупка Изход 20 75.641 0 -62.2
01.05.2023 23:14:51 WTI Покупка Изход 3 75.641 0 -25.32
01.05.2023 23:14:57 WTI Покупка Изход 3 75.641 0 -22.47
01.05.2023 23:15:03 WTI Покупка Изход 5 75.643 0 -54.65
01.05.2023 23:15:47 GBPJPY Покупка Вход 2 171.779 0 0
02.05.2023 07:15:05 GBPJPY Покупка Вход 0.11 171.949 0 0
02.05.2023 07:32:23 GBPJPY Покупка Вход 0.07 172.058 0 0
02.05.2023 10:55:30 GBPJPY Продажба Изход 2 171.958 18.27 260.21
02.05.2023 10:55:35 GBPJPY Продажба Изход 0.11 171.953 0 0.32
02.05.2023 10:55:39 GBPJPY Продажба Изход 0.07 171.954 0 -5.29
02.05.2023 10:55:56 WTI Продажба Вход 100 75.28 0 0
02.05.2023 10:56:14 WTI Продажба Вход 15 75.287 0 0
02.05.2023 10:58:38 WTI Продажба Вход 3 75.207 0 0
02.05.2023 11:02:06 WTI Продажба Вход 3 75.108 0 0
02.05.2023 11:05:04 WTI Продажба Вход 1 75.016 0 0
02.05.2023 11:15:55 WTI Покупка Изход 100 75.449 0 -169
02.05.2023 11:16:01 WTI Покупка Изход 15 75.447 0 -24
02.05.2023 11:16:06 WTI Покупка Изход 3 75.441 0 -7.02
02.05.2023 11:16:13 WTI Покупка Изход 3 75.45 0 -10.26
02.05.2023 11:16:19 WTI Покупка Изход 1 75.467 0 -4.51
02.05.2023 11:17:13 GBPJPY Покупка Вход 1.1 171.613 0 0
02.05.2023 11:17:28 GBPJPY Покупка Вход 1 171.626 0 0
02.05.2023 11:35:57 GBPJPY Продажба Изход 1.1 171.467 0 -116.85
02.05.2023 11:36:05 GBPJPY Продажба Изход 1 171.529 0 -70.57
02.05.2023 11:37:53 WTI Продажба Вход 100 75.195 0 0
02.05.2023 11:41:39 WTI Покупка Изход 100 75.361 0 -166
02.05.2023 11:46:31 GBPJPY Покупка Вход 1 171.61 0 0
02.05.2023 11:46:38 GBPJPY Покупка Вход 1 171.617 0 0
02.05.2023 12:45:22 GBPJPY Продажба Изход 1 171.415 0 -146.96
02.05.2023 12:45:27 GBPJPY Продажба Изход 1 171.419 0 -138.96
02.05.2023 12:45:58 WTI Продажба Вход 50 75.24 0 0
02.05.2023 12:46:02 WTI Продажба Вход 50 75.24 0 0
02.05.2023 12:46:56 WTI Продажба Вход 7 75.221 0 0
02.05.2023 13:46:51 WTI Покупка Изход 7 75.141 0 5.6
02.05.2023 13:46:56 WTI Покупка Изход 50 75.165 0 37.5
02.05.2023 13:47:08 WTI Покупка Изход 50 75.172 0 34
02.05.2023 13:47:35 GBPJPY Покупка Вход 1.1 171.509 0 0
02.05.2023 13:47:54 GBPJPY Покупка Вход 0.8 171.501 0 0
02.05.2023 14:51:22 GBPJPY Продажба Изход 0.8 171.305 0 -114.2
02.05.2023 14:51:32 GBPJPY Продажба Изход 1.1 171.298 0 -169.04
02.05.2023 14:57:11 NGAS Продажба Вход 50 2.345 0 0
02.05.2023 14:57:15 NGAS Продажба Вход 50 2.346 0 0
02.05.2023 14:57:19 NGAS Продажба Вход 50 2.346 0 0
02.05.2023 14:57:23 NGAS Продажба Вход 50 2.346 0 0
02.05.2023 14:57:27 NGAS Продажба Вход 50 2.346 0 0
02.05.2023 14:57:31 NGAS Продажба Вход 50 2.346 0 0
02.05.2023 15:27:53 NGAS Продажба Вход 20 2.337 0 0
02.05.2023 15:35:25 NGAS Продажба Вход 20 2.32 0 0
02.05.2023 15:42:12 NGAS Продажба Вход 15 2.316 0 0
02.05.2023 16:27:27 NGAS Покупка Изход 50 2.3385 0 37.5
02.05.2023 16:27:32 NGAS Покупка Изход 50 2.3385 0 32.5
02.05.2023 16:27:39 NGAS Покупка Изход 50 2.3385 0 37.5
02.05.2023 16:27:45 NGAS Покупка Изход 50 2.3375 0 42.5
02.05.2023 16:27:51 NGAS Покупка Изход 50 2.3375 0 42.5
02.05.2023 16:27:56 NGAS Покупка Изход 50 2.3375 0 42.5
02.05.2023 16:28:02 NGAS Покупка Изход 20 2.3375 0 -35
02.05.2023 16:28:07 NGAS Покупка Изход 20 2.3375 0 -1
02.05.2023 16:28:12 NGAS Покупка Изход 15 2.3375 0 -32.25
02.05.2023 16:28:24 WTI Продажба Вход 50 74.337 0 0
02.05.2023 16:28:28 WTI Продажба Вход 50 74.327 0 0
02.05.2023 16:28:52 WTI Продажба Вход 7 74.346 0 0
02.05.2023 16:30:52 WTI Продажба Вход 2 74.249 0 0
02.05.2023 16:31:24 WTI Продажба Вход 2 74.101 0 0
02.05.2023 16:32:17 WTI Продажба Вход 2 73.93 0 0
02.05.2023 16:34:46 WTI Покупка Изход 50 74.13 0 103.5
02.05.2023 16:34:51 WTI Покупка Изход 50 74.135 0 96
02.05.2023 16:34:57 WTI Покупка Изход 7 74.161 0 12.95
02.05.2023 16:35:01 WTI Покупка Изход 2 74.14 0 2.18
02.05.2023 16:35:06 WTI Покупка Изход 2 74.076 0 -2.92
02.05.2023 16:35:11 WTI Покупка Изход 2 74.064 0 0.74
02.05.2023 16:36:13 WTI Продажба Вход 110 73.975 0 0
02.05.2023 16:36:50 WTI Продажба Вход 2 73.879 0 0
02.05.2023 16:37:11 WTI Продажба Вход 2 73.804 0 0
02.05.2023 16:43:04 WTI Продажба Вход 2 73.588 0 0
02.05.2023 16:46:53 WTI Продажба Вход 2 73.525 0 0
02.05.2023 16:49:36 WTI Продажба Вход 2 73.402 0 0
02.05.2023 16:52:38 WTI Продажба Вход 2 73.297 0 0
02.05.2023 16:58:48 WTI Продажба Вход 1 73.203 0 0
02.05.2023 17:01:34 WTI Продажба Вход 3 73.05 0 0
02.05.2023 17:08:50 WTI Продажба Вход 2 72.876 0 0
02.05.2023 17:10:33 WTI Продажба Вход 1 72.839 0 0
02.05.2023 17:11:49 WTI Продажба Вход 2 72.757 0 0
02.05.2023 17:32:52 WTI Продажба Вход 2 72.659 0 0
02.05.2023 17:33:49 WTI Продажба Вход 2 72.528 0 0
02.05.2023 17:47:00 WTI Продажба Вход 2 72.314 0 0
02.05.2023 18:00:00 WTI Продажба Вход 2 72.199 0 0
02.05.2023 18:01:34 WTI Продажба Вход 3 72.1 0 0
02.05.2023 18:30:38 WTI Продажба Вход 2 72.01 0 0
02.05.2023 19:11:04 WTI Продажба Вход 2 71.844 0 0
02.05.2023 19:11:32 WTI Продажба Вход 2 71.8 0 0
02.05.2023 20:14:18 WTI Продажба Вход 2 71.745 0 0
02.05.2023 20:14:23 WTI Продажба Вход 2 71.648 0 0
02.05.2023 20:14:24 WTI Продажба Вход 2 71.545 0 0
02.05.2023 21:12:41 WTI Продажба Вход 2 71.448 0 0
02.05.2023 21:26:41 WTI Продажба Вход 2 71.35 0 0
03.05.2023 07:51:07 WTI Покупка Изход 110 71.55 -18.7 2667.5
03.05.2023 07:51:11 WTI Покупка Изход 2 71.55 -0.34 46.58
03.05.2023 07:51:30 WTI Покупка Изход 2 71.55 -0.34 45.08
03.05.2023 07:51:35 WTI Покупка Изход 2 71.553 -0.34 40.7
03.05.2023 07:51:40 WTI Покупка Изход 2 71.557 -0.34 39.36
03.05.2023 07:51:45 WTI Покупка Изход 2 71.557 -0.34 36.9
03.05.2023 07:51:50 WTI Покупка Изход 2 71.556 -0.34 34.82
03.05.2023 07:51:56 WTI Покупка Изход 1 71.559 -0.17 16.44
03.05.2023 07:52:01 WTI Покупка Изход 3 71.561 -0.51 16.17
03.05.2023 07:52:07 WTI Покупка Изход 3 71.561 -0.51 44.67
03.05.2023 07:52:12 WTI Покупка Изход 2 71.568 -0.34 26.16
03.05.2023 07:52:16 WTI Покупка Изход 1 71.566 -0.17 12.73
03.05.2023 07:52:23 WTI Покупка Изход 2 71.566 -0.34 12.66
03.05.2023 07:52:29 WTI Покупка Изход 2 71.566 -0.34 8.88
03.05.2023 07:52:34 WTI Покупка Изход 2 71.567 -0.34 23.8
03.05.2023 07:52:39 WTI Покупка Изход 2 71.57 -0.34 19.16
03.05.2023 07:52:43 WTI Покупка Изход 2 71.569 -0.34 14.9
03.05.2023 07:52:48 WTI Покупка Изход 2 71.57 -0.34 -0.5
03.05.2023 07:52:53 WTI Покупка Изход 2 71.568 -0.34 5.52
03.05.2023 07:52:58 WTI Покупка Изход 2 71.567 -0.34 21.84
03.05.2023 07:53:03 WTI Покупка Изход 2 71.567 -0.34 -4.34
03.05.2023 07:53:09 WTI Покупка Изход 2 71.562 -0.34 3.66
03.05.2023 07:53:14 WTI Покупка Изход 2 71.555 -0.34 -2.14
03.05.2023 07:53:19 WTI Покупка Изход 2 71.555 -0.34 1.86
03.05.2023 07:53:23 WTI Покупка Изход 2 71.555 -0.34 4.9
03.05.2023 10:32:19 WTI Продажба Вход 5 71.198 0 0
03.05.2023 10:32:19 WTI Продажба Вход 2 71.198 0 0
03.05.2023 10:32:19 WTI Продажба Вход 70 71.198 0 0
03.05.2023 10:32:19 WTI Продажба Вход 70 71.198 0 0
03.05.2023 10:41:49 WTI Продажба Вход 2 71.122 0 0
03.05.2023 10:41:49 WTI Продажба Вход 5 71.091 0 0
03.05.2023 10:42:18 WTI Продажба Вход 2 71.047 0 0
03.05.2023 10:43:26 WTI Продажба Вход 3 70.942 0 0
03.05.2023 10:43:31 WTI Продажба Вход 3 70.845 0 0
03.05.2023 11:02:59 WTI Продажба Вход 5 70.57 0 0
03.05.2023 11:02:59 WTI Продажба Вход 3 70.535 0 0
03.05.2023 11:17:59 WTI Продажба Вход 3 70.445 0 0
03.05.2023 11:21:36 WTI Продажба Вход 3 70.35 0 0
03.05.2023 11:26:15 WTI Продажба Вход 3 70.25 0 0
03.05.2023 11:34:34 WTI Продажба Вход 5 69.995 0 0
03.05.2023 11:36:50 WTI Продажба Вход 5 69.79 0 0
03.05.2023 12:50:06 WTI Продажба Вход 3 69.8 0 0
03.05.2023 13:18:38 WTI Продажба Вход 3 69.637 0 0
03.05.2023 13:18:42 WTI Продажба Вход 3 69.55 0 0
03.05.2023 13:25:06 WTI Продажба Вход 3 69.449 0 0
03.05.2023 13:52:06 WTI Продажба Вход 5 69.296 0 0
03.05.2023 16:00:23 WTI Продажба Вход 3 69.144 0 0
03.05.2023 16:35:25 WTI Продажба Вход 3 69.114 0 0
03.05.2023 16:46:32 WTI Продажба Вход 3 68.949 0 0
03.05.2023 16:47:04 WTI Продажба Вход 3 68.929 0 0
03.05.2023 16:54:24 WTI Продажба Вход 3 68.802 0 0
03.05.2023 17:03:29 WTI Продажба Вход 3 68.726 0 0
03.05.2023 17:04:02 WTI Продажба Вход 3 68.633 0 0
03.05.2023 17:41:24 WTI Продажба Вход 3 68.552 0 0
03.05.2023 18:14:23 WTI Продажба Вход 3 68.443 0 0
03.05.2023 18:15:20 WTI Продажба Вход 3 68.349 0 0
03.05.2023 18:17:22 WTI Продажба Вход 3 68.247 0 0
03.05.2023 18:41:08 WTI Продажба Вход 5 68.05 0 0
03.05.2023 18:44:42 WTI Продажба Вход 5 67.935 0 0
04.05.2023 01:02:46 WTI Продажба Вход 5 67.731 0 0
04.05.2023 01:02:54 WTI Продажба Вход 5 67.325 0 0
04.05.2023 01:02:54 WTI Продажба Вход 5 67.23 0 0
04.05.2023 01:02:55 WTI Продажба Вход 5 67.146 0 0
04.05.2023 01:03:18 WTI Продажба Вход 10 66.914 0 0
04.05.2023 01:03:18 WTI Продажба Вход 5 66.914 0 0
04.05.2023 01:03:19 WTI Продажба Вход 5 66.897 0 0
04.05.2023 01:03:57 WTI Продажба Вход 5 66.757 0 0
04.05.2023 01:04:05 WTI Продажба Вход 10 66.5 0 0
04.05.2023 01:04:08 WTI Продажба Вход 5 66.388 0 0
04.05.2023 01:04:15 WTI Продажба Вход 5 66.293 0 0
04.05.2023 01:04:17 WTI Продажба Вход 5 66.189 0 0
04.05.2023 01:04:18 WTI Продажба Вход 5 66.096 0 0
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 2 66.079 -0.34 100.86
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 5 66.079 -0.85 195.8
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 10 66.079 0 83.5
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 10 66.079 0 42.1
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 5 66.079 -0.85 98.55
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 5 66.079 -0.85 92.8
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 5 66.079 0 82.6
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 5 66.079 0 62.3
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 3 66.079 -0.51 70.92
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 3 66.079 -0.51 68.1
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Изход 3 66.079 -0.51 65.04
04.05.2023 01:04:18 WTI Продажба Вход 10 65.886 0 0
04.05.2023 01:04:19 WTI Продажба Вход 10 65.726 0 0
04.05.2023 01:04:19 WTI Продажба Вход 10 65.69 0 0
04.05.2023 01:04:20 WTI Продажба Вход 10 65.537 0 0
04.05.2023 01:04:21 WTI Продажба Вход 10 65.481 0 0
04.05.2023 01:04:22 WTI Продажба Вход 10 65.375 0 0
04.05.2023 01:04:22 WTI Продажба Вход 10 65.26 0 0
04.05.2023 01:04:23 WTI Продажба Вход 10 65.181 0 0
04.05.2023 01:04:23 WTI Продажба Вход 10 65.082 0 0
04.05.2023 01:04:23 WTI Продажба Вход 10 64.983 0 0
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 -0.85 346.4
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 -0.85 341.05
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 -0.85 315
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 2 64.27 -0.34 138.56
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 2 64.27 -0.34 135.54
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 200.16
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 197.25
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 187.95
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 185.25
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 182.4
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 179.4
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 -0.85 276
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 70 64.27 -11.9 4849.6
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 70 64.27 -11.9 4849.6
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 165.9
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 161.01
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 158.4
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 155.37
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 -0.85 251.3
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 146.22
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 140.37
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 135.96
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 133.68
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 130.89
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 145.32
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 139.77
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 3 64.27 -0.51 128.46
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 91.3
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 95.95
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 101.15
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 105.9
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 71.3
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 81.2
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 91.1
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 99
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 110.5
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 121.1
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 126.7
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 142
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 145.6
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 10 64.27 0 161.6
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 148
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 143.8
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 132.2
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 131.35
04.05.2023 01:04:28 WTI Покупка Изход 5 64.27 0 124.35
04.05.2023 01:04:40 WTI Покупка Вход 250 64.245 0 0
04.05.2023 01:04:40 WTI Покупка Вход 50 64.121 0 0
04.05.2023 01:04:40 WTI Покупка Вход 20 64.121 0 0
04.05.2023 02:14:38 WTI Продажба Изход 250 67.2 0 7387.5
04.05.2023 02:14:38 WTI Продажба Изход 50 67.2 0 1539.5
04.05.2023 02:14:38 WTI Продажба Изход 20 67.2 0 615.8
04.05.2023 14:27:17 WTI Продажба Вход 205 68.334 0 0
04.05.2023 14:27:22 WTI Продажба Вход 205 68.339 0 0
04.05.2023 14:27:35 WTI Продажба Вход 100 68.332 0 0
04.05.2023 15:00:03 WTI Покупка Изход 100 68.636 0 -304
04.05.2023 15:00:09 WTI Покупка Изход 205 68.635 0 -606.8
04.05.2023 15:00:16 WTI Покупка Изход 205 68.631 0 -608.85
04.05.2023 16:45:08 WTI Продажба Вход 10 68.148 0 0
04.05.2023 16:45:08 WTI Продажба Вход 10 68.148 0 0
04.05.2023 16:45:08 WTI Продажба Вход 100 68.148 0 0
04.05.2023 16:45:08 WTI Продажба Вход 100 68.148 0 0
04.05.2023 16:45:08 WTI Продажба Вход 150 68.148 0 0
04.05.2023 16:45:08 WTI Продажба Вход 150 68.148 0 0
04.05.2023 16:45:26 WTI Продажба Вход 10 68.098 0 0
04.05.2023 16:46:33 WTI Продажба Вход 10 67.996 0 0
04.05.2023 16:48:52 WTI Продажба Вход 10 67.9 0 0
04.05.2023 17:16:48 WTI Продажба Вход 10 67.786 0 0
04.05.2023 17:17:39 WTI Продажба Вход 10 67.689 0 0
04.05.2023 17:29:57 WTI Продажба Вход 10 67.594 0 0
04.05.2023 17:37:11 WTI Продажба Вход 10 67.499 0 0
04.05.2023 20:12:56 WTI Покупка Изход 150 68.881 0 -1099.5
04.05.2023 20:13:02 WTI Покупка Изход 150 68.902 0 -1131
04.05.2023 20:13:06 WTI Покупка Изход 10 68.914 0 -101.4
04.05.2023 20:13:11 WTI Покупка Изход 100 68.901 0 -753
04.05.2023 20:13:16 WTI Покупка Изход 10 68.898 0 -130.4
04.05.2023 20:13:21 WTI Покупка Изход 10 68.952 0 -145.3
04.05.2023 20:13:28 WTI Покупка Изход 10 68.947 0 -79.9
04.05.2023 20:13:35 WTI Покупка Изход 10 68.943 0 -79.5
04.05.2023 20:13:39 WTI Покупка Изход 10 68.947 0 -84.9
04.05.2023 20:13:45 WTI Покупка Изход 10 68.96 0 -96.4
04.05.2023 20:13:49 WTI Покупка Изход 10 68.938 0 -115.2
04.05.2023 20:13:55 WTI Покупка Изход 100 68.923 0 -775
04.05.2023 20:13:59 WTI Покупка Изход 10 68.924 0 -123.5
04.05.2023 22:23:28 WTI Продажба Вход 200 68.314 0 0
04.05.2023 22:23:32 WTI Продажба Вход 200 68.316 0 0
04.05.2023 22:25:17 WTI Продажба Вход 50 68.378 0 0
05.05.2023 06:31:10 WTI Покупка Изход 50 68.976 -8.5 -299
05.05.2023 07:02:22 WTI Покупка Изход 200 69.079 -34 -1526
05.05.2023 07:02:27 WTI Покупка Изход 200 69.079 -34 -1530
05.05.2023 10:16:17 WTI Покупка Вход 100 69.588 0 0
05.05.2023 10:16:23 WTI Покупка Вход 100 69.607 0 0
05.05.2023 10:16:29 WTI Покупка Вход 100 69.64 0 0
05.05.2023 10:16:34 WTI Покупка Вход 100 69.627 0 0
05.05.2023 10:47:09 WTI Продажба Изход 100 69.502 0 -125
05.05.2023 10:47:15 WTI Продажба Изход 100 69.502 0 -138
05.05.2023 10:47:21 WTI Продажба Изход 100 69.51 0 -97
05.05.2023 10:47:29 WTI Продажба Изход 100 69.479 0 -109
05.05.2023 13:29:38 WTI Покупка Вход 50 70.2 0 0
05.05.2023 13:29:55 WTI Покупка Вход 20 70.313 0 0
05.05.2023 13:44:39 WTI Покупка Вход 200 70.403 0 0
05.05.2023 14:34:01 WTI Покупка Вход 20 70.503 0 0
05.05.2023 15:16:54 WTI Покупка Вход 100 70.458 0 0
05.05.2023 15:29:30 WTI Покупка Вход 10 70.614 0 0
05.05.2023 15:33:45 WTI Покупка Вход 10 70.613 0 0
05.05.2023 15:35:58 WTI Покупка Вход 10 70.766 0 0
05.05.2023 15:57:24 WTI Продажба Изход 20 70.245 0 -13.6
05.05.2023 16:11:15 WTI Покупка Вход 20 70.8 0 0
05.05.2023 16:23:58 WTI Покупка Вход 20 71.112 0 0
05.05.2023 16:40:30 WTI Покупка Вход 10 71.3 0 0
05.05.2023 16:44:04 WTI Покупка Вход 8 71.432 0 0
05.05.2023 16:46:50 WTI Покупка Вход 8 71.539 0 0
05.05.2023 17:09:29 WTI Покупка Вход 5 71.674 0 0
05.05.2023 17:10:06 WTI Покупка Вход 5 71.699 0 0
05.05.2023 18:48:47 WTI Продажба Изход 200 70.935 0 1064
05.05.2023 18:48:54 WTI Продажба Изход 100 70.933 0 475
05.05.2023 18:48:59 WTI Продажба Изход 50 70.928 0 364
05.05.2023 18:49:04 WTI Продажба Изход 20 70.916 0 82.6
05.05.2023 18:49:13 WTI Продажба Изход 20 70.932 0 26.4
05.05.2023 18:49:23 WTI Продажба Изход 10 70.934 0 -36.6
05.05.2023 18:49:27 WTI Продажба Изход 10 70.929 0 16.3
05.05.2023 18:49:32 WTI Продажба Изход 8 70.922 0 -40.8
05.05.2023 18:49:37 WTI Продажба Изход 5 70.915 0 -37.95
05.05.2023 18:49:42 WTI Продажба Изход 5 70.91 0 -39.45
05.05.2023 18:49:46 WTI Продажба Изход 8 70.909 0 -50.4
05.05.2023 18:49:51 WTI Продажба Изход 10 70.911 0 29.8
05.05.2023 18:49:56 WTI Продажба Изход 10 70.896 0 28.2
05.05.2023 18:50:01 WTI Продажба Изход 20 70.885 0 -45.4
05.05.2023 19:26:26 WTI Покупка Вход 150 71.202 0 0
05.05.2023 19:26:31 WTI Покупка Вход 150 71.208 0 0
05.05.2023 19:26:44 WTI Покупка Вход 120 71.197 0 0
05.05.2023 20:00:35 WTI Покупка Вход 10 71.41 0 0
05.05.2023 21:11:16 WTI Покупка Вход 10 71.602 0 0
05.05.2023 21:15:00 WTI Покупка Вход 10 71.704 0 0
05.05.2023 22:52:28 WTI Продажба Изход 120 71.345 0 177.6
05.05.2023 22:52:33 WTI Продажба Изход 10 71.349 0 -6.1
05.05.2023 22:52:38 WTI Продажба Изход 150 71.347 0 217.5
05.05.2023 22:52:43 WTI Продажба Изход 150 71.34 0 198
05.05.2023 22:52:48 WTI Продажба Изход 10 71.34 0 -36.4
05.05.2023 22:52:53 WTI Продажба Изход 10 71.341 0 -26.1
08.05.2023 09:53:42 WTI Покупка Вход 200 72.015 0 0
08.05.2023 09:53:46 WTI Покупка Вход 200 72.017 0 0
08.05.2023 09:54:20 WTI Покупка Вход 20 72.028 0 0
08.05.2023 09:57:45 WTI Покупка Вход 5 72.042 0 0
08.05.2023 10:20:56 WTI Покупка Вход 5 72.15 0 0
08.05.2023 10:30:08 WTI Покупка Вход 5 72.241 0 0
08.05.2023 10:43:17 WTI Покупка Вход 5 72.305 0 0
08.05.2023 11:01:55 WTI Покупка Вход 5 72.402 0 0
08.05.2023 11:19:54 WTI Покупка Вход 5 72.482 0 0
08.05.2023 11:23:59 WTI Покупка Вход 5 72.54 0 0
08.05.2023 11:32:51 WTI Покупка Вход 5 72.625 0 0
08.05.2023 11:38:00 WTI Покупка Вход 5 72.7 0 0
08.05.2023 12:49:09 WTI Покупка Вход 5 72.791 0 0
08.05.2023 13:04:12 WTI Покупка Вход 5 72.882 0 0
08.05.2023 13:43:53 WTI Покупка Вход 5 72.954 0 0
08.05.2023 13:56:21 WTI Покупка Вход 5 73.041 0 0
08.05.2023 14:13:42 WTI Покупка Вход 5 73.099 0 0
08.05.2023 14:16:47 WTI Покупка Вход 5 73.166 0 0
08.05.2023 14:26:14 WTI Покупка Вход 5 73.242 0 0
08.05.2023 14:42:43 WTI Покупка Вход 5 73.307 0 0
08.05.2023 15:19:50 WTI Покупка Вход 5 73.381 0 0
08.05.2023 15:34:52 WTI Продажба Изход 200 73.015 0 2000
08.05.2023 15:35:01 WTI Продажба Изход 200 73.014 0 1994
08.05.2023 15:35:11 WTI Продажба Изход 20 72.999 0 194.2
08.05.2023 15:35:21 WTI Продажба Изход 5 72.99 0 47.4
08.05.2023 15:35:33 WTI Продажба Изход 5 72.983 0 5.05
08.05.2023 15:35:46 WTI Продажба Изход 5 72.982 0 41.6
08.05.2023 15:35:56 WTI Продажба Изход 5 72.986 0 34.05
08.05.2023 15:36:06 WTI Продажба Изход 5 73.002 0 38.05
08.05.2023 15:36:17 WTI Продажба Изход 5 72.983 0 25.05
08.05.2023 15:36:27 WTI Продажба Изход 5 72.942 0 27
08.05.2023 15:36:38 WTI Продажба Изход 5 72.951 0 12.55
08.05.2023 15:36:49 WTI Продажба Изход 5 72.941 0 -0.65
08.05.2023 15:36:59 WTI Продажба Изход 5 72.936 0 -11.5
08.05.2023 15:37:09 WTI Продажба Изход 5 72.94 0 -18.35
08.05.2023 15:37:18 WTI Продажба Изход 5 72.93 0 15.25
08.05.2023 15:37:28 WTI Продажба Изход 5 72.927 0 19.35
08.05.2023 15:37:38 WTI Продажба Изход 5 72.914 0 6.15
08.05.2023 15:37:47 WTI Продажба Изход 5 72.933 0 -5.4
08.05.2023 15:37:57 WTI Продажба Изход 5 72.933 0 -22.4
08.05.2023 15:38:07 WTI Продажба Изход 5 72.942 0 -15
08.05.2023 15:38:17 WTI Покупка Вход 5 72.983 0 0
08.05.2023 15:38:27 WTI Продажба Изход 5 72.966 0 -0.85
08.05.2023 15:38:37 WTI Продажба Изход 5 72.952 0 -7.35
08.05.2023 16:08:34 WTI Покупка Вход 150 73.254 0 0
08.05.2023 16:08:42 WTI Покупка Вход 150 73.228 0 0
08.05.2023 16:08:47 WTI Покупка Вход 150 73.218 0 0
08.05.2023 16:09:06 WTI Покупка Вход 25 73.228 0 0
08.05.2023 16:09:35 WTI Покупка Вход 4 73.274 0 0
08.05.2023 16:13:00 WTI Покупка Вход 4 73.338 0 0
08.05.2023 16:17:40 WTI Продажба Изход 150 73.223 0 -46.5
08.05.2023 16:17:45 WTI Продажба Изход 150 73.231 0 4.5
08.05.2023 16:17:50 WTI Продажба Изход 150 73.262 0 66
08.05.2023 16:17:55 WTI Продажба Изход 25 73.271 0 10.75
08.05.2023 16:18:01 WTI Покупка Вход 4 73.294 0 0
08.05.2023 16:18:06 WTI Продажба Изход 4 73.287 0 0.52
08.05.2023 16:18:11 WTI Продажба Изход 4 73.263 0 -3
08.05.2023 16:18:16 WTI Продажба Изход 4 73.26 0 -1.36
08.05.2023 16:29:10 WTI Покупка Вход 120 73.436 0 0
08.05.2023 16:29:16 WTI Покупка Вход 5 73.457 0 0
08.05.2023 16:29:16 WTI Покупка Вход 5 73.457 0 0
08.05.2023 16:29:16 WTI Покупка Вход 5 73.457 0 0
08.05.2023 16:29:16 WTI Покупка Вход 5 73.457 0 0
08.05.2023 16:29:16 WTI Покупка Вход 150 73.457 0 0
08.05.2023 16:29:16 WTI Покупка Вход 150 73.457 0 0
08.05.2023 16:29:16 WTI Покупка Вход 10 73.457 0 0
08.05.2023 16:29:22 WTI Покупка Вход 10 73.501 0 0
08.05.2023 16:30:04 WTI Покупка Вход 5 73.513 0 0
08.05.2023 16:30:12 WTI Покупка Вход 10 73.536 0 0
08.05.2023 16:30:51 WTI Покупка Вход 4 73.564 0 0
08.05.2023 16:31:07 WTI Покупка Вход 4 73.593 0 0
08.05.2023 16:33:11 WTI Продажба Изход 120 73.348 0 -105.6
08.05.2023 16:33:23 WTI Продажба Изход 150 73.238 0 -328.5
08.05.2023 16:33:34 WTI Продажба Изход 150 73.201 0 -384
08.05.2023 16:33:56 WTI Продажба Изход 4 73.237 0 -14.24
08.05.2023 16:34:07 WTI Продажба Изход 10 73.237 0 -29.9
08.05.2023 16:34:19 WTI Продажба Изход 4 73.25 0 -12.56
08.05.2023 16:34:30 WTI Продажба Изход 5 73.218 0 -14.75
08.05.2023 16:34:41 WTI Продажба Изход 10 73.218 0 -28.3
08.05.2023 16:34:57 WTI Продажба Изход 10 73.178 0 -27.9
08.05.2023 16:35:12 WTI Продажба Изход 5 73.258 0 -9.95
08.05.2023 16:35:25 WTI Продажба Изход 5 73.266 0 -9.55
08.05.2023 16:35:36 WTI Продажба Изход 5 73.289 0 -8.4
08.05.2023 16:35:48 WTI Продажба Изход 5 73.302 0 -7.75
09.05.2023 18:33:35 WTI Продажба Вход 200 71.391 0 0
09.05.2023 18:33:52 WTI Продажба Вход 200 71.46 0 0
09.05.2023 18:36:13 WTI Продажба Вход 50 71.662 0 0
09.05.2023 18:40:53 WTI Покупка Изход 50 71.764 0 -51
09.05.2023 18:41:01 WTI Покупка Изход 200 71.785 0 -650
09.05.2023 18:41:07 WTI Покупка Изход 200 71.776 0 -770
11.05.2023 16:03:48 WTI Продажба Вход 200 71.235 0 0
11.05.2023 16:03:59 WTI Продажба Вход 200 71.263 0 0
11.05.2023 16:04:10 WTI Покупка Изход 200 71.392 0 -258
11.05.2023 16:04:17 WTI Покупка Изход 200 71.38 0 -290
11.05.2023 16:09:05 WTI Продажба Вход 200 71.253 0 0
11.05.2023 16:09:11 WTI Продажба Вход 200 71.275 0 0
11.05.2023 16:09:34 WTI Продажба Вход 20 71.265 0 0
11.05.2023 16:09:48 WTI Продажба Вход 20 71.277 0 0
11.05.2023 16:11:33 WTI Продажба Вход 5 71.26 0 0
11.05.2023 17:03:47 WTI Продажба Вход 5 71.194 0 0
11.05.2023 17:03:55 WTI Продажба Вход 5 71.147 0 0
11.05.2023 17:11:22 WTI Продажба Вход 6 71.05 0 0
11.05.2023 17:11:32 WTI Продажба Вход 6 70.963 0 0
11.05.2023 17:18:15 WTI Продажба Вход 5 70.855 0 0
11.05.2023 17:18:36 WTI Продажба Вход 5 70.776 0 0
11.05.2023 17:20:20 WTI Продажба Вход 5 70.698 0 0
11.05.2023 17:20:20 WTI Продажба Вход 5 70.65 0 0
12.05.2023 05:25:59 WTI Продажба Вход 5 70.517 0 0
12.05.2023 05:26:00 WTI Продажба Вход 5 70.481 0 0
12.05.2023 05:31:13 WTI Продажба Вход 5 70.344 0 0
12.05.2023 05:36:28 WTI Продажба Вход 5 70.3 0 0
12.05.2023 07:38:23 WTI Покупка Изход 200 70.621 -34 1264
12.05.2023 07:38:27 WTI Покупка Изход 200 70.625 -34 1300
12.05.2023 07:38:31 WTI Покупка Изход 20 70.628 -3.4 127.4
12.05.2023 07:38:36 WTI Покупка Изход 20 70.625 -3.4 130.4
12.05.2023 07:38:41 WTI Покупка Изход 5 70.625 -0.85 31.75
12.05.2023 07:38:49 WTI Покупка Изход 5 70.628 -0.85 28.3
12.05.2023 07:38:54 WTI Покупка Изход 5 70.629 -0.85 25.9
12.05.2023 07:38:59 WTI Покупка Изход 6 70.625 -1.02 25.5
12.05.2023 07:39:04 WTI Покупка Изход 6 70.625 -1.02 20.28
12.05.2023 07:39:09 WTI Покупка Изход 5 70.621 -0.85 7.75
12.05.2023 07:39:14 WTI Покупка Изход 5 70.621 -0.85 3.85
12.05.2023 07:39:18 WTI Покупка Изход 5 70.624 0 -14
12.05.2023 07:39:23 WTI Покупка Изход 5 70.624 0 -16.2
12.05.2023 07:39:27 WTI Покупка Изход 5 70.613 0 -6.6
12.05.2023 07:39:33 WTI Покупка Изход 5 70.613 -0.85 1.85
12.05.2023 07:39:37 WTI Покупка Изход 5 70.613 0 -4.8
12.05.2023 07:39:41 WTI Покупка Изход 5 70.613 -0.85 12.1
12.05.2023 09:15:56 XAU_USD Продажба Вход 100 2007.09 0 0
12.05.2023 09:16:04 XAU_USD Продажба Вход 100 2007.29 0 0
12.05.2023 09:16:23 XAU_USD Продажба Вход 50 2007 0 0
12.05.2023 09:19:44 XAU_USD Продажба Вход 50 2007.37 0 0
12.05.2023 09:22:48 XAU_USD Продажба Вход 50 2005.84 0 0
12.05.2023 09:28:25 XAU_USD Покупка Изход 50 2008.25 0 -120.5
12.05.2023 09:28:30 XAU_USD Покупка Изход 50 2008.35 0 -49
12.05.2023 09:28:35 XAU_USD Покупка Изход 50 2008.4 0 -70
12.05.2023 09:28:39 XAU_USD Покупка Изход 100 2008.5 0 -121
12.05.2023 09:28:45 XAU_USD Покупка Изход 100 2008.55 0 -146
12.05.2023 09:31:13 WTI Продажба Вход 150 70.453 0 0
12.05.2023 09:31:19 WTI Продажба Вход 150 70.447 0 0
12.05.2023 09:31:23 WTI Продажба Вход 150 70.457 0 0
12.05.2023 09:31:36 WTI Продажба Вход 30 70.457 0 0
12.05.2023 09:36:09 WTI Продажба Вход 5 70.43 0 0
12.05.2023 09:41:01 WTI Продажба Вход 5 70.383 0 0
12.05.2023 09:52:21 WTI Продажба Вход 3 70.332 0 0
12.05.2023 09:54:11 WTI Продажба Вход 5 70.24 0 0
12.05.2023 11:18:51 WTI Продажба Вход 5 70.199 0 0
12.05.2023 14:10:03 WTI Покупка Изход 150 71.176 0 -1084.5
12.05.2023 14:10:08 WTI Покупка Изход 150 71.176 0 -1093.5
12.05.2023 14:10:14 WTI Покупка Изход 150 71.18 0 -1084.5
12.05.2023 14:10:19 WTI Покупка Изход 30 71.186 0 -218.7
12.05.2023 14:10:29 WTI Покупка Вход 200 71.172 0 0
12.05.2023 14:10:33 WTI Покупка Вход 200 71.174 0 0
12.05.2023 14:10:53 WTI Покупка Вход 30 71.155 0 0
12.05.2023 14:10:59 WTI Покупка Изход 3 71.166 0 -25.02
12.05.2023 14:11:05 WTI Покупка Изход 5 71.172 0 -37.1
12.05.2023 14:11:10 WTI Покупка Изход 5 71.153 0 -47.7
12.05.2023 14:11:15 WTI Покупка Изход 5 71.169 0 -46.45
12.05.2023 14:11:20 WTI Покупка Изход 5 71.166 0 -39.15
12.05.2023 14:21:02 WTI Продажба Изход 30 71.101 0 -16.2
12.05.2023 14:21:08 WTI Продажба Изход 200 71.103 0 -142
12.05.2023 14:21:13 WTI Продажба Изход 200 71.126 0 -92
12.05.2023 14:25:54 WTI Покупка Вход 200 71.195 0 0
12.05.2023 14:25:59 WTI Покупка Вход 200 71.192 0 0
12.05.2023 14:26:11 WTI Покупка Вход 10 71.188 0 0
12.05.2023 14:26:20 WTI Покупка Вход 10 71.189 0 0
12.05.2023 14:31:19 WTI Продажба Изход 10 71.094 0 -9.5
12.05.2023 14:31:26 WTI Продажба Изход 10 71.1 0 -8.8
12.05.2023 14:31:32 WTI Продажба Изход 200 71.093 0 -198
12.05.2023 14:31:37 WTI Продажба Изход 200 71.096 0 -198
12.05.2023 14:34:06 WTI Продажба Вход 100 71.122 0 0
12.05.2023 14:34:10 WTI Продажба Вход 100 71.121 0 0
12.05.2023 14:34:23 WTI Продажба Вход 100 71.131 0 0
12.05.2023 14:34:29 WTI Продажба Вход 100 71.124 0 0
12.05.2023 14:35:37 WTI Покупка Изход 100 71.226 0 -104
12.05.2023 14:35:41 WTI Покупка Изход 100 71.225 0 -94
12.05.2023 14:35:46 WTI Покупка Изход 100 71.215 0 -91
12.05.2023 14:35:51 WTI Покупка Изход 100 71.206 0 -85
12.05.2023 14:39:32 WTI Покупка Вход 5 71.251 0 0
12.05.2023 14:40:44 WTI Покупка Вход 5 71.328 0 0
12.05.2023 14:41:44 WTI Продажба Изход 5 71.125 0 -10.15
12.05.2023 14:41:49 WTI Продажба Изход 5 71.127 0 -6.2
12.05.2023 14:41:58 WTI Продажба Вход 200 71.123 0 0
12.05.2023 14:42:02 WTI Продажба Вход 200 71.124 0 0
12.05.2023 14:42:17 WTI Продажба Вход 10 71.155 0 0
12.05.2023 14:42:36 WTI Продажба Вход 5 71.112 0 0
12.05.2023 14:44:43 WTI Продажба Вход 5 71.048 0 0
12.05.2023 14:45:15 WTI Продажба Вход 5 70.915 0 0
12.05.2023 14:45:38 WTI Продажба Вход 5 70.864 0 0
12.05.2023 15:45:22 WTI Покупка Изход 200 71.272 0 -298
12.05.2023 15:45:30 WTI Покупка Изход 200 71.288 0 -328
12.05.2023 15:45:35 WTI Покупка Изход 10 71.26 0 -10.5
12.05.2023 15:45:40 WTI Покупка Изход 5 71.266 0 -7.7
12.05.2023 15:45:45 WTI Покупка Изход 5 71.261 0 -10.65
12.05.2023 15:45:50 WTI Покупка Изход 5 71.259 0 -17.2
12.05.2023 15:45:56 WTI Покупка Изход 5 71.259 0 -19.75
12.05.2023 16:15:07 WTI Покупка Вход 300 71.727 0 0
12.05.2023 16:15:17 WTI Покупка Вход 100 71.738 0 0
12.05.2023 16:24:22 WTI Продажба Изход 100 71.397 0 -341
12.05.2023 16:24:28 WTI Продажба Изход 300 71.396 0 -993
12.05.2023 16:24:39 WTI Продажба Вход 200 71.413 0 0
12.05.2023 16:24:50 WTI Продажба Вход 100 71.394 0 0
12.05.2023 16:25:00 WTI Продажба Вход 50 71.345 0 0
12.05.2023 16:25:09 WTI Продажба Вход 20 71.336 0 0
12.05.2023 16:25:25 WTI Продажба Вход 10 71.342 0 0
12.05.2023 16:50:19 WTI Продажба Вход 10 71.284 0 0
12.05.2023 16:56:15 WTI Покупка Изход 10 71.63 0 -34.6
12.05.2023 16:56:20 WTI Покупка Изход 10 71.622 0 -28
12.05.2023 16:56:25 WTI Покупка Изход 20 71.637 0 -60.2
12.05.2023 16:56:31 WTI Покупка Изход 50 71.624 0 -139.5
12.05.2023 16:56:36 WTI Покупка Изход 100 71.638 0 -244
12.05.2023 16:56:41 WTI Покупка Изход 200 71.627 0 -428
12.05.2023 16:56:55 XAU_USD Покупка Вход 200 2021.02 0 0
12.05.2023 16:57:11 XAU_USD Покупка Вход 50 2021.22 0 0
12.05.2023 16:57:40 XAU_USD Покупка Вход 10 2021.08 0 0
12.05.2023 17:07:53 XAU_USD Продажба Изход 10 2017.09 0 -39.9
12.05.2023 17:08:06 XAU_USD Продажба Изход 200 2016.7 0 -864
12.05.2023 17:08:19 XAU_USD Продажба Изход 50 2017.08 0 -207
12.05.2023 17:09:15 WTI Продажба Вход 200 71.378 0 0
12.05.2023 17:09:56 WTI Покупка Изход 200 71.448 0 -140
12.05.2023 17:13:06 WTI Покупка Вход 200 71.731 0 0
12.05.2023 17:13:29 WTI Покупка Вход 100 71.722 0 0
12.05.2023 17:13:49 WTI Покупка Вход 30 71.674 0 0
12.05.2023 17:14:17 WTI Покупка Вход 20 71.708 0 0
12.05.2023 17:36:08 WTI Продажба Вход 10 71 0 0
12.05.2023 17:48:44 WTI Продажба Вход 10 70.792 0 0
12.05.2023 18:15:03 WTI Продажба Изход 100 70.812 0 -910
12.05.2023 18:15:14 WTI Продажба Изход 200 70.826 0 -1810
12.05.2023 18:15:21 WTI Продажба Изход 30 70.816 0 -257.4
12.05.2023 18:15:28 WTI Продажба Изход 20 70.812 0 -179.2
12.05.2023 18:15:37 WTI Продажба Вход 50 70.818 0 0
12.05.2023 18:15:44 WTI Продажба Вход 50 70.788 0 0
12.05.2023 18:15:49 WTI Продажба Вход 50 70.787 0 0
12.05.2023 18:15:54 WTI Продажба Вход 50 70.794 0 0
12.05.2023 18:16:05 WTI Продажба Вход 50 70.793 0 0
12.05.2023 18:16:19 WTI Продажба Вход 30 70.786 0 0
12.05.2023 18:16:28 WTI Продажба Вход 10 70.784 0 0
12.05.2023 18:27:54 WTI Продажба Вход 4 70.747 0 0
12.05.2023 18:28:22 WTI Продажба Вход 4 70.59 0 0
12.05.2023 18:29:05 WTI Продажба Вход 4 70.491 0 0
12.05.2023 18:29:05 WTI Продажба Вход 4 70.491 0 0
12.05.2023 18:39:03 WTI Продажба Вход 10 70.29 0 0
12.05.2023 18:39:06 WTI Продажба Вход 5 70.2 0 0
12.05.2023 18:39:36 WTI Продажба Вход 5 70.097 0 0
12.05.2023 20:04:36 WTI Продажба Вход 5 69.943 0 0
12.05.2023 20:58:36 WTI Продажба Вход 3 69.936 0 0

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.