Информация за участник: gloria.radicheva
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
11.05.2023 17:11:32 WTI Покупка 200 70.996 70.385 -40 -1222
11.05.2023 17:11:32 WTI Покупка 100 70.996 70.385 -20 -611
11.05.2023 17:11:32 WTI Покупка 40 70.996 70.385 -8 -244.4
11.05.2023 17:46:08 WTI Покупка 5 71.414 70.385 -1 -51.45
11.05.2023 17:46:31 WTI Покупка 5 71.406 70.385 -1 -51.05
11.05.2023 18:01:17 WTI Покупка 10 71.704 70.385 -2 -131.9
12.05.2023 03:28:25 WTI Покупка 5 71.358 70.385 -0.9 -48.65
12.05.2023 03:28:44 WTI Покупка 3 71.364 70.385 -0.54 -29.37
12.05.2023 16:05:05 WTI Покупка 5 71.471 70.385 -0.9 -54.3
12.05.2023 16:05:07 WTI Покупка 5 71.555 70.385 -0.9 -58.5
12.05.2023 16:13:39 WTI Покупка 5 71.652 70.385 -0.9 -63.35
12.05.2023 16:15:12 WTI Покупка 5 71.753 70.385 -0.9 -68.4
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
28.04.2023 17:06:39 WTI Покупка Вход 20 74.909 0 0
28.04.2023 17:07:27 WTI Продажба Изход 20 74.969 0 12
28.04.2023 17:19:37 WTI Покупка Вход 20 75.412 0 0
01.05.2023 07:33:30 WTI Продажба Изход 20 75.996 -1.2 116.8
01.05.2023 08:25:50 GBPJPY Продажба Вход 1 171.797 0 0
01.05.2023 10:27:26 GBPJPY Покупка Изход 1 171.668 0 94.26
01.05.2023 11:30:26 WTI Покупка Вход 20 75.285 0 0
01.05.2023 11:33:39 WTI Покупка Вход 20 75.088 0 0
01.05.2023 11:55:00 WTI Продажба Изход 20 74.998 0 -57.4
01.05.2023 11:55:00 WTI Продажба Изход 20 74.998 0 -18
01.05.2023 13:16:25 WTI Продажба Вход 20 74.995 0 0
01.05.2023 13:21:47 WTI Продажба Вход 20 74.967 0 0
01.05.2023 15:23:19 WTI Покупка Вход 20 75.27 0 0
01.05.2023 15:31:12 WTI Продажба Изход 20 75.023 0 -49.4
01.05.2023 15:58:29 WTI Покупка Изход 20 74.931 0 12.8
01.05.2023 15:58:31 WTI Покупка Изход 20 74.932 0 7
01.05.2023 16:08:21 WTI Покупка Вход 20 75.028 0 0
01.05.2023 16:09:37 WTI Покупка Вход 40 75.311 0 0
01.05.2023 17:11:26 WTI Продажба Изход 40 75.5 0 75.6
01.05.2023 17:18:25 WTI Покупка Вход 20 75.571 0 0
01.05.2023 17:35:15 WTI Покупка Вход 10 75.333 0 0
01.05.2023 17:36:27 WTI Покупка Вход 10 75.429 0 0
01.05.2023 17:50:02 WTI Покупка Вход 20 75.826 0 0
01.05.2023 17:53:33 WTI Покупка Вход 40 75.682 0 0
01.05.2023 18:05:11 WTI Продажба Изход 20 75.089 0 12.2
01.05.2023 20:22:55 WTI Продажба Изход 20 74.95 0 -124.2
01.05.2023 20:22:55 WTI Продажба Изход 10 74.95 0 -38.3
01.05.2023 20:22:55 WTI Продажба Изход 10 74.95 0 -47.9
01.05.2023 20:23:12 WTI Продажба Изход 20 74.892 0 -186.8
01.05.2023 20:23:12 WTI Продажба Изход 40 74.892 0 -316
02.05.2023 03:14:31 GBPJPY Продажба Вход 1 171.644 0 0
02.05.2023 03:14:55 GBPJPY Продажба Вход 1 171.629 0 0
02.05.2023 04:51:10 WTI Продажба Вход 10 75.542 0 0
02.05.2023 07:03:31 GBPJPY Покупка Изход 1 171.921 0 -201.42
02.05.2023 07:05:24 GBPJPY Покупка Изход 1 171.939 0 -225.42
02.05.2023 07:35:01 GBPJPY Продажба Вход 1 171.983 0 0
02.05.2023 08:01:11 GBPJPY Покупка Вход 1 172.121 0 0
02.05.2023 08:30:43 GBPJPY Продажба Изход 1 172.172 0 37.04
02.05.2023 08:53:32 WTI Покупка Изход 10 75.48 0 6.2
02.05.2023 10:02:56 WTI Покупка Вход 10 75.737 0 0
02.05.2023 10:16:50 GBPJPY Покупка Изход 1 172.3 0 -230.21
02.05.2023 10:18:20 GBPJPY Покупка Вход 1 172.313 0 0
02.05.2023 10:30:50 WTI Продажба Изход 10 75.743 0 0.6
02.05.2023 10:30:51 GBPJPY Продажба Изход 1 172.115 0 -143.88
02.05.2023 11:19:59 GBPJPY Покупка Вход 1 171.612 0 0
02.05.2023 11:21:25 GBPJPY Продажба Изход 1 171.635 0 16.72
02.05.2023 12:14:58 GBPJPY Продажба Вход 1 171.382 0 0
02.05.2023 12:14:58 GBPJPY Продажба Вход 1 171.382 0 0
02.05.2023 12:50:49 GBPJPY Покупка Изход 1 171.359 0 16.74
02.05.2023 12:50:58 GBPJPY Покупка Изход 1 171.348 0 24.74
03.05.2023 04:29:01 GBPJPY Продажба Вход 1 170.06 0 0
03.05.2023 04:38:21 GBPJPY Покупка Изход 1 170.035 0 18.36
03.05.2023 04:53:23 GBPJPY Продажба Вход 1 169.942 0 0
03.05.2023 04:57:54 GBPJPY Продажба Вход 1 169.896 0 0
03.05.2023 05:17:14 GBPJPY Покупка Изход 1 169.88 0 11.76
03.05.2023 05:18:12 GBPJPY Покупка Изход 1 169.904 0 27.93
03.05.2023 05:26:54 GBPJPY Продажба Вход 1 169.806 0 0
03.05.2023 05:50:48 GBPJPY Продажба Вход 1 169.867 0 0
03.05.2023 06:15:36 GBPJPY Покупка Изход 1 170 0 -142.6
03.05.2023 06:15:41 GBPJPY Покупка Изход 1 169.996 0 -94.82
03.05.2023 06:45:28 GBPJPY Продажба Вход 1 169.968 0 0
03.05.2023 06:51:03 GBPJPY Покупка Вход 1 170.031 0 0
03.05.2023 07:02:03 GBPJPY Покупка Изход 1 170.031 0 -46.3
03.05.2023 07:50:49 GBPJPY Продажба Изход 1 169.917 0 -83.79
03.05.2023 07:50:58 GBPJPY Продажба Вход 1 169.916 0 0
03.05.2023 07:52:49 GBPJPY Продажба Вход 1 169.9 0 0
03.05.2023 08:59:33 GBPJPY Покупка Изход 1 169.841 0 55.16
03.05.2023 08:59:36 GBPJPY Покупка Изход 1 169.841 0 43.39
03.05.2023 10:50:03 GBPJPY Покупка Вход 1 170.019 0 0
03.05.2023 11:09:56 GBPJPY Продажба Изход 1 169.848 0 -126.05
03.05.2023 12:07:42 WTI Продажба Вход 10 69.904 0 0
03.05.2023 12:48:51 WTI Покупка Изход 10 69.893 0 1.1
03.05.2023 18:44:41 WTI Покупка Вход 50 68 0 0
04.05.2023 01:02:54 WTI Покупка Вход 10 67.473 0 0
04.05.2023 01:03:18 WTI Покупка Вход 20 66.964 0 0
04.05.2023 01:04:07 WTI Покупка Вход 10 66.493 0 0
04.05.2023 01:04:18 WTI Покупка Вход 10 66.079 0 0
04.05.2023 02:35:20 WTI Покупка Вход 20 67.297 0 0
04.05.2023 03:12:56 WTI Покупка Вход 10 67.888 0 0
04.05.2023 03:59:06 WTI Покупка Вход 5 68.162 0 0
04.05.2023 04:00:48 WTI Покупка Вход 5 68.404 0 0
04.05.2023 04:03:44 WTI Покупка Вход 5 68.493 0 0
04.05.2023 04:10:16 WTI Покупка Вход 5 68.745 0 0
04.05.2023 04:36:12 WTI Покупка Вход 5 69.225 0 0
04.05.2023 04:42:54 WTI Покупка Вход 5 69.304 0 0
04.05.2023 05:03:13 WTI Продажба Изход 5 68.958 0 10.65
04.05.2023 05:03:21 WTI Продажба Изход 5 68.911 0 37.45
04.05.2023 05:03:24 WTI Продажба Изход 5 68.917 0 25.65
04.05.2023 05:03:28 WTI Продажба Изход 5 68.917 0 21.2
04.05.2023 05:03:42 WTI Продажба Изход 5 68.905 0 -16
04.05.2023 05:03:45 WTI Продажба Изход 5 68.884 0 -21
04.05.2023 05:03:52 WTI Продажба Изход 50 68.895 -1 447.5
04.05.2023 05:03:58 WTI Продажба Изход 10 68.885 0 141.2
04.05.2023 05:04:00 WTI Продажба Изход 20 68.883 0 383.8
04.05.2023 05:04:02 WTI Продажба Изход 10 68.877 0 238.4
04.05.2023 05:04:03 WTI Продажба Изход 10 68.876 0 279.7
04.05.2023 05:04:05 WTI Продажба Изход 20 68.874 0 315.4
04.05.2023 05:04:06 WTI Продажба Изход 10 68.876 0 98.8
04.05.2023 05:10:57 WTI Покупка Вход 70 68.969 0 0
04.05.2023 05:22:41 WTI Продажба Вход 70 68.795 0 0
04.05.2023 05:36:40 WTI Покупка Изход 70 68.757 0 26.6
04.05.2023 05:53:58 WTI Покупка Вход 20 68.639 0 0
04.05.2023 06:16:24 WTI Покупка Вход 20 68.637 0 0
04.05.2023 06:16:43 WTI Покупка Вход 20 68.657 0 0
04.05.2023 06:42:21 WTI Покупка Вход 10 68.813 0 0
04.05.2023 06:50:01 WTI Покупка Вход 5 68.912 0 0
04.05.2023 06:50:08 WTI Покупка Вход 5 68.914 0 0
04.05.2023 07:39:58 WTI Покупка Вход 5 69.038 0 0
04.05.2023 08:05:06 WTI Продажба Изход 20 68.892 0 50.6
04.05.2023 08:05:08 WTI Продажба Изход 20 68.895 0 51.6
04.05.2023 08:05:11 WTI Продажба Изход 20 68.895 0 47.6
04.05.2023 08:13:08 WTI Покупка Вход 30 68.991 0 0
04.05.2023 08:14:35 WTI Покупка Вход 5 69.009 0 0
04.05.2023 08:14:50 WTI Покупка Вход 10 69.016 0 0
04.05.2023 08:16:11 WTI Покупка Вход 10 69.047 0 0
04.05.2023 08:39:39 WTI Покупка Вход 5 69.157 0 0
04.05.2023 09:17:17 WTI Продажба Изход 70 68.973 0 2.8
04.05.2023 09:17:19 WTI Продажба Изход 10 68.977 0 16.4
04.05.2023 09:18:45 WTI Продажба Изход 5 68.973 0 3.05
04.05.2023 09:18:47 WTI Продажба Изход 5 68.969 0 2.75
04.05.2023 09:20:27 WTI Продажба Изход 5 68.977 0 -3.05
04.05.2023 09:20:29 WTI Продажба Изход 30 68.963 0 -8.4
04.05.2023 09:20:30 WTI Продажба Изход 5 68.967 0 -2.1
04.05.2023 09:20:31 WTI Продажба Изход 10 68.971 0 -4.5
04.05.2023 09:20:33 WTI Продажба Изход 10 68.983 0 -6.4
04.05.2023 09:20:35 WTI Продажба Изход 5 68.984 0 -8.65
04.05.2023 09:33:00 WTI Покупка Вход 50 68.929 0 0
04.05.2023 09:54:24 WTI Покупка Вход 20 69.231 0 0
04.05.2023 09:54:40 WTI Покупка Вход 20 69.262 0 0
04.05.2023 09:54:49 WTI Покупка Вход 20 69.285 0 0
04.05.2023 09:55:20 WTI Покупка Вход 5 69.359 0 0
04.05.2023 10:11:07 WTI Продажба Изход 50 69.006 0 38.5
04.05.2023 10:11:25 WTI Продажба Изход 20 68.971 0 -52
04.05.2023 10:11:28 WTI Продажба Изход 20 68.977 0 -57
04.05.2023 10:11:30 WTI Продажба Изход 20 68.977 0 -61.6
04.05.2023 10:11:31 WTI Продажба Изход 5 68.975 0 -19.2
04.05.2023 10:16:38 WTI Покупка Вход 50 69.094 0 0
04.05.2023 10:17:32 WTI Продажба Изход 50 69.066 0 -14
04.05.2023 10:32:01 WTI Продажба Вход 20 69.014 0 0
04.05.2023 10:34:47 WTI Покупка Изход 20 69.255 0 -48.2
04.05.2023 10:36:37 WTI Покупка Вход 50 69.365 0 0
04.05.2023 10:37:45 WTI Покупка Вход 50 69.402 0 0
04.05.2023 10:37:45 WTI Покупка Вход 20 69.402 0 0
04.05.2023 10:37:45 WTI Покупка Вход 20 69.402 0 0
04.05.2023 20:20:37 WTI Покупка Вход 5 69.503 0 0
04.05.2023 20:21:27 WTI Покупка Вход 5 69.614 0 0
04.05.2023 20:22:41 WTI Покупка Вход 5 69.706 0 0
05.05.2023 13:09:31 WTI Покупка Вход 5 70.032 0 0
05.05.2023 13:28:11 WTI Покупка Вход 5 70.163 0 0
05.05.2023 13:44:41 WTI Покупка Вход 5 70.4 0 0
05.05.2023 14:41:06 WTI Покупка Вход 5 70.63 0 0
05.05.2023 16:11:41 WTI Покупка Вход 5 70.847 0 0
05.05.2023 16:22:35 WTI Покупка Вход 5 70.996 0 0
05.05.2023 16:25:48 WTI Покупка Вход 5 71.181 0 0
05.05.2023 16:41:32 WTI Покупка Вход 5 71.372 0 0
05.05.2023 17:07:44 WTI Покупка Вход 5 71.621 0 0
05.05.2023 21:15:50 WTI Покупка Вход 5 71.757 0 0
08.05.2023 01:22:19 WTI Продажба Изход 50 71.517 -4 1076
08.05.2023 01:22:20 WTI Продажба Изход 50 71.516 -4 1057
08.05.2023 01:22:24 WTI Продажба Изход 20 71.516 -1.6 422.8
08.05.2023 01:22:26 WTI Продажба Изход 20 71.516 -1.6 422.8
08.05.2023 01:22:33 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.4 100.55
08.05.2023 01:22:35 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.4 95
08.05.2023 01:22:37 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.4 90.4
08.05.2023 01:22:38 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.3 74.1
08.05.2023 01:22:40 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.3 67.55
08.05.2023 01:22:41 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.3 55.7
08.05.2023 01:22:43 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.3 44.2
08.05.2023 01:22:44 WTI Продажба Изход 5 71.514 -0.3 33.35
08.05.2023 01:22:48 WTI Продажба Изход 5 71.518 -0.3 26.1
08.05.2023 01:22:51 WTI Продажба Изход 5 71.518 -0.3 16.85
08.05.2023 01:22:55 WTI Продажба Изход 5 71.518 -0.3 7.3
08.05.2023 01:22:58 WTI Продажба Изход 5 71.518 -0.3 -5.15
08.05.2023 01:22:59 WTI Продажба Изход 5 71.518 -0.3 -11.95
08.05.2023 01:31:14 WTI Продажба Вход 100 71.591 0 0
08.05.2023 02:01:48 WTI Покупка Изход 100 71.51 0 81
08.05.2023 07:37:16 WTI Продажба Вход 50 71.634 0 0
08.05.2023 08:20:09 WTI Продажба Вход 50 71.669 0 0
08.05.2023 09:36:50 WTI Покупка Изход 50 71.892 0 -129
08.05.2023 09:36:52 WTI Покупка Изход 50 71.896 0 -113.5
08.05.2023 09:42:03 WTI Продажба Вход 100 71.803 0 0
08.05.2023 09:51:25 WTI Покупка Изход 100 71.962 0 -159
08.05.2023 09:51:25 WTI Покупка Вход 5 71.962 0 0
08.05.2023 09:55:24 WTI Покупка Вход 5 72.06 0 0
08.05.2023 09:58:01 WTI Продажба Изход 5 71.982 0 1
08.05.2023 09:58:03 WTI Продажба Изход 5 71.976 0 -4.2
08.05.2023 10:23:16 WTI Продажба Вход 100 72.051 0 0
08.05.2023 10:28:47 WTI Покупка Изход 100 72.178 0 -127
08.05.2023 10:29:20 WTI Покупка Вход 100 72.192 0 0
08.05.2023 10:29:38 WTI Покупка Вход 30 72.202 0 0
08.05.2023 10:29:38 WTI Покупка Вход 5 72.202 0 0
08.05.2023 10:31:18 WTI Покупка Вход 50 72.207 0 0
08.05.2023 11:01:55 WTI Покупка Вход 5 72.402 0 0
08.05.2023 11:32:15 WTI Покупка Вход 5 72.609 0 0
08.05.2023 12:50:36 WTI Покупка Вход 5 72.803 0 0
08.05.2023 13:20:27 WTI Покупка Вход 3 72.882 0 0
08.05.2023 14:09:10 WTI Покупка Вход 5 73.047 0 0
08.05.2023 14:42:43 WTI Покупка Вход 5 73.307 0 0
08.05.2023 15:17:11 WTI Продажба Изход 30 73.199 0 299.1
08.05.2023 15:17:11 WTI Продажба Изход 100 73.199 0 1007
08.05.2023 15:17:11 WTI Продажба Изход 50 73.199 0 496
08.05.2023 15:17:34 WTI Продажба Изход 5 73.214 0 50.6
08.05.2023 15:17:36 WTI Продажба Изход 5 73.212 0 40.5
08.05.2023 15:17:40 WTI Продажба Изход 5 73.212 0 30.15
08.05.2023 15:17:41 WTI Продажба Изход 5 73.214 0 20.55
08.05.2023 15:17:43 WTI Продажба Изход 3 73.203 0 9.63
08.05.2023 15:17:45 WTI Продажба Изход 5 73.208 0 8.05
08.05.2023 15:17:47 WTI Продажба Изход 5 73.216 0 -4.55
08.05.2023 16:08:08 WTI Продажба Вход 100 73.094 0 0
08.05.2023 16:11:41 WTI Продажба Вход 100 73.191 0 0
08.05.2023 16:26:14 WTI Покупка Вход 5 73.405 0 0
08.05.2023 16:29:22 WTI Покупка Вход 5 73.501 0 0
08.05.2023 16:30:17 WTI Покупка Изход 100 73.535 0 -441
08.05.2023 16:30:19 WTI Покупка Изход 100 73.533 0 -342
08.05.2023 16:31:08 WTI Покупка Вход 5 73.6 0 0
08.05.2023 16:33:33 WTI Продажба Вход 100 73.218 0 0
08.05.2023 16:34:44 WTI Продажба Изход 5 73.208 0 -9.85
08.05.2023 16:34:46 WTI Продажба Изход 5 73.198 0 -15.15
08.05.2023 16:34:48 WTI Продажба Изход 5 73.213 0 -19.35
08.05.2023 16:35:08 WTI Продажба Вход 90 73.271 0 0
08.05.2023 16:54:28 WTI Покупка Изход 100 72.77 0 448
08.05.2023 16:54:46 WTI Покупка Изход 90 72.746 0 472.5
08.05.2023 17:11:50 WTI Продажба Вход 100 72.723 0 0
08.05.2023 17:18:18 WTI Покупка Изход 100 72.667 0 56
09.05.2023 03:11:24 WTI Продажба Вход 100 72.864 0 0
09.05.2023 03:32:07 WTI Продажба Вход 100 72.879 0 0
09.05.2023 04:23:24 WTI Покупка Изход 100 72.815 0 49
09.05.2023 04:23:26 WTI Покупка Изход 100 72.817 0 62
09.05.2023 04:25:26 WTI Продажба Вход 100 72.735 0 0
09.05.2023 04:41:06 WTI Покупка Изход 100 72.68 0 55
09.05.2023 05:50:35 WTI Продажба Вход 100 72.893 0 0
09.05.2023 06:05:27 WTI Покупка Изход 100 72.88 0 13
09.05.2023 06:40:36 WTI Продажба Вход 100 72.812 0 0
09.05.2023 08:10:31 WTI Покупка Изход 100 72.8 0 12
09.05.2023 08:31:29 WTI Продажба Вход 100 72.722 0 0
09.05.2023 08:35:14 WTI Покупка Изход 100 72.698 0 24
09.05.2023 09:06:17 WTI Продажба Вход 100 72.516 0 0
09.05.2023 09:32:08 WTI Покупка Вход 100 72.651 0 0
09.05.2023 09:37:51 WTI Продажба Изход 100 72.67 0 19
09.05.2023 09:59:56 WTI Покупка Изход 100 72.504 0 12
09.05.2023 10:24:34 WTI Продажба Вход 100 72.568 0 0
09.05.2023 10:31:58 WTI Продажба Вход 100 72.478 0 0
09.05.2023 10:35:53 WTI Покупка Изход 100 72.439 0 39
09.05.2023 10:36:05 WTI Покупка Изход 100 72.445 0 123
09.05.2023 11:11:27 WTI Продажба Вход 100 72.418 0 0
09.05.2023 11:15:16 WTI Покупка Изход 100 72.359 0 59
09.05.2023 12:10:55 WTI Продажба Вход 100 72.659 0 0
09.05.2023 12:15:35 WTI Покупка Изход 100 72.527 0 132
09.05.2023 12:40:12 WTI Продажба Вход 100 72.414 0 0
09.05.2023 13:09:25 WTI Покупка Изход 100 72.433 0 -19
09.05.2023 17:32:12 WTI Покупка Вход 100 71.897 0 0
09.05.2023 17:32:24 WTI Покупка Вход 100 71.848 0 0
09.05.2023 17:32:24 WTI Покупка Вход 20 71.848 0 0
10.05.2023 03:01:25 WTI Продажба Изход 100 73.395 -2 1498
10.05.2023 03:01:27 WTI Продажба Изход 100 73.395 -2 1547
10.05.2023 03:01:29 WTI Продажба Изход 20 73.395 -0.4 309.4
10.05.2023 03:14:53 WTI Продажба Вход 200 73.414 0 0
10.05.2023 04:41:45 WTI Покупка Изход 200 73.38 0 68
10.05.2023 04:47:35 WTI Покупка Вход 150 73.396 0 0
10.05.2023 04:55:44 WTI Продажба Вход 150 73.295 0 0
10.05.2023 05:19:03 WTI Покупка Изход 150 73.25 0 67.5
10.05.2023 05:35:32 WTI Продажба Изход 150 73.143 0 -379.5
10.05.2023 07:24:21 WTI Продажба Вход 150 73.126 0 0
10.05.2023 07:31:32 WTI Покупка Вход 150 73.196 0 0
10.05.2023 07:37:07 WTI Продажба Вход 100 73.125 0 0
10.05.2023 08:16:21 WTI Продажба Изход 150 73.112 0 -126
10.05.2023 08:17:11 WTI Покупка Вход 100 73.228 0 0
10.05.2023 08:17:34 WTI Покупка Изход 100 73.227 0 -102
10.05.2023 08:17:36 WTI Покупка Изход 150 73.227 0 -151.5
10.05.2023 08:17:47 WTI Продажба Изход 100 73.191 0 -37
10.05.2023 09:19:51 WTI Продажба Вход 100 73.01 0 0
10.05.2023 09:23:40 WTI Продажба Вход 100 73.04 0 0
10.05.2023 09:32:35 WTI Покупка Изход 100 72.998 0 12
10.05.2023 09:32:36 WTI Покупка Изход 100 72.998 0 42
10.05.2023 10:22:30 WTI Продажба Вход 100 73.265 0 0
10.05.2023 10:27:58 WTI Покупка Изход 100 73.264 0 1
10.05.2023 11:26:25 WTI Покупка Вход 150 72.5 0 0
10.05.2023 11:26:25 WTI Покупка Вход 100 72.5 0 0
10.05.2023 11:35:21 WTI Покупка Вход 10 72.644 0 0
10.05.2023 11:35:49 WTI Покупка Вход 5 72.686 0 0
10.05.2023 13:24:51 WTI Покупка Вход 5 72.805 0 0
10.05.2023 14:53:24 WTI Покупка Вход 5 73.017 0 0
10.05.2023 15:06:12 WTI Покупка Вход 5 73.102 0 0
10.05.2023 15:28:35 WTI Покупка Вход 5 73.204 0 0
10.05.2023 15:30:27 WTI Покупка Вход 5 73.433 0 0
10.05.2023 15:31:15 WTI Покупка Вход 5 73.506 0 0
10.05.2023 15:32:09 WTI Покупка Вход 5 73.602 0 0
10.05.2023 15:49:38 WTI Покупка Вход 5 73.718 0 0
11.05.2023 02:31:38 WTI Продажба Изход 150 72.832 -3 498
11.05.2023 02:31:40 WTI Продажба Изход 100 72.832 -2 332
11.05.2023 02:31:42 WTI Продажба Изход 10 72.832 -0.2 18.8
11.05.2023 02:31:44 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 7.3
11.05.2023 02:31:46 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 1.35
11.05.2023 02:31:47 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 -9.25
11.05.2023 02:31:49 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 -13.5
11.05.2023 02:31:50 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 -18.6
11.05.2023 02:31:51 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 -30.05
11.05.2023 02:31:53 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 -33.7
11.05.2023 02:31:55 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 -38.5
11.05.2023 02:31:56 WTI Продажба Изход 5 72.832 -0.1 -44.3
11.05.2023 02:46:46 WTI Продажба Вход 200 72.823 0 0
11.05.2023 03:05:13 WTI Продажба Вход 50 72.796 0 0
11.05.2023 03:14:16 WTI Продажба Вход 10 72.802 0 0
11.05.2023 04:53:11 WTI Продажба Вход 10 72.7 0 0
11.05.2023 05:08:07 WTI Покупка Изход 200 72.799 0 48
11.05.2023 05:10:05 WTI Покупка Изход 50 72.8 0 -2
11.05.2023 06:16:56 WTI Продажба Вход 200 73.082 0 0
11.05.2023 06:18:00 WTI Продажба Вход 40 73.094 0 0
11.05.2023 09:42:10 WTI Продажба Вход 10 72.871 0 0
11.05.2023 09:58:09 WTI Покупка Изход 200 72.742 0 680
11.05.2023 09:59:50 WTI Покупка Изход 40 72.806 0 115.2
11.05.2023 10:21:02 WTI Продажба Вход 100 72.958 0 0
11.05.2023 10:23:24 WTI Продажба Вход 100 72.872 0 0
11.05.2023 10:24:38 WTI Покупка Изход 100 72.867 0 91
11.05.2023 10:34:21 WTI Продажба Вход 100 72.887 0 0
11.05.2023 10:52:01 WTI Продажба Вход 20 73.008 0 0
11.05.2023 10:52:17 WTI Продажба Вход 20 73 0 0
11.05.2023 14:09:51 WTI Продажба Вход 19 72.599 0 0
11.05.2023 14:21:00 WTI Продажба Вход 10 72.386 0 0
11.05.2023 15:04:00 WTI Продажба Вход 5 72.096 0 0
11.05.2023 15:45:52 WTI Покупка Изход 19 71.697 0 171.38
11.05.2023 15:45:52 WTI Покупка Изход 10 71.697 0 68.9
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 10 71.2 0 160.2
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 10 71.2 0 150
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 10 71.2 0 167.1
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 100 71.2 0 1672
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 100 71.2 0 1687
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 20 71.2 0 361.6
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 20 71.2 0 360
11.05.2023 16:03:41 WTI Покупка Изход 5 71.2 0 44.8
11.05.2023 17:11:32 WTI Покупка Вход 200 70.996 0 0
11.05.2023 17:11:32 WTI Покупка Вход 100 70.996 0 0
11.05.2023 17:11:32 WTI Покупка Вход 40 70.996 0 0
11.05.2023 17:11:32 WTI Продажба Вход 5 70.963 0 0
11.05.2023 17:11:33 WTI Продажба Вход 5 70.894 0 0
11.05.2023 17:18:36 WTI Продажба Вход 5 70.776 0 0
11.05.2023 17:20:20 WTI Продажба Вход 5 70.698 0 0
11.05.2023 17:44:33 WTI Покупка Изход 5 71.302 0 -16.95
11.05.2023 17:44:40 WTI Покупка Изход 5 71.307 0 -20.65
11.05.2023 17:44:45 WTI Покупка Изход 5 71.297 0 -26.05
11.05.2023 17:44:50 WTI Покупка Изход 5 71.295 0 -29.85
11.05.2023 17:46:08 WTI Покупка Вход 5 71.414 0 0
11.05.2023 17:46:31 WTI Покупка Вход 5 71.406 0 0
11.05.2023 18:01:17 WTI Покупка Вход 10 71.704 0 0
12.05.2023 03:28:25 WTI Покупка Вход 5 71.358 0 0
12.05.2023 03:28:44 WTI Покупка Вход 3 71.364 0 0
12.05.2023 16:05:05 WTI Покупка Вход 5 71.471 0 0
12.05.2023 16:05:07 WTI Покупка Вход 5 71.555 0 0
12.05.2023 16:13:39 WTI Покупка Вход 5 71.652 0 0
12.05.2023 16:15:12 WTI Покупка Вход 5 71.753 0 0

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.