Демо сметка

Изберете платформа, за която желаете да регистрирате демо сметка:


Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

MetaTrader


Безплатна демо сметка
$100 000

Акции, опции, фючърси, борсови фондове

Trader


Безплатна демо сметка
$100 000

Ценни книжа на Българска фондова борса

BG Trader


Безплатна демо сметка
10 000 лв.

С предоставяне на данни за контакт клиентът се съгласява да получава телефонни обаждания, съобщения, електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на предлаганите от БенчМарк Финанс услуги и продукти. Клиентът може по всяко време да изрази своето несъгласие да получава подобни повиквания или съобщения. Търговията се осъществява без риск от реални загуби, а началното салдо и реализираните печалби са виртуални и не могат да бъдат изтегляни. Реалната търговия се предоставя на базата на сключен договор с БенчМарк Финанс АД - инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г.