ТЪРГУВАЙТЕ FOREX

Валути на Forex пазара, Акции, Злато, Сребро, Петрол, Борсови индекси, Криптовалути

 • 15

  години на
  финансовите
  пазари

 • 5

  награди
  на
  платформите

 • 0.1

  минимален
  спред на
  eurusd

 • 0

  процента
  такса за внос
  и теглене

 • 0.25

  процента
  минимален
  марджин

 • 24

  часа
  клиентско
  обслужване

Често задавани въпроси

След като отворите демо сметка, потърсете прозореца „Market Watch” (Състояние на пазара) в лявата част на работното пространство. Този прозорец показва всички финансови инструменти и техните пазарни котировки в реално време. Ако не намирате определен финансов инструмент, кликнете с десния бутон на мишката в прозореца и изберете опцията „Show all” (Покажи всички).

За да отворите графиката на определен финансов инструмент, отидете в прозорец „Market Watch” (Състояние на пазара), който се намира в лявата част на работното пространство. Изберете финансов инструмент (например двойката EUR/USD). Кликнете с десен бутон върху инструмента и от падащото меню изберете „Chart Window” (Прозорец на графика).

За да сключите сделка (да купите или продадете определен финансов инструмент), отидете в прозорец „Market Watch” (Състояние на пазара), който се намира в лявата част на работното пространство. Изберете финансов инструмент (например двойката EUR/USD). Кликнете с десен бутон върху инструмента и от падащото меню изберете „New Order” (Нова поръчка). Ще се появи допълнителен прозорец. Ако желаете да купите, натиснете синия бутон (Buy), ако желаете да продадете, натиснете червения бутон (Sell).

След като сключите сделка за покупка или продажба, ще видите вашата сделка в прозорец „Trade” (Търговия), който се намира най-долу на работното пространство. Можете да проследите каква е текущата печалба или загуба от сделките, които сте сключили. За да затворите сделка, кликнете два пъти върху нея. Ще се отвори допълнителен прозорец. Изберете жълтия бутон (Close).

Демо сметка е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също семинари, курсове, състезания, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С откриването на демо сметка вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 67% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.