Изтриване на поръчките за сделки с акции на БФБ в края на сесията на 29.12.2017 г.

22.12.2017

Уважаеми клиенти,


Моля имайте предвид, че на 29.12.2017 г., след края на търговската сесия на Българската фондова борса, всички въведени поръчки в системата ще бъдат изтрити служебно от БФБ, поради въвеждане изискванията на MiFID II, MiFIR и съответните делегирани регламенти.

Считано от 02.01.2017 г. всички поръчки следва да бъдат въведени отново от вас съобразно новите изисквания.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

БенчМарк Финанс