БенчМарк прекратява съществуващите бонус програми

30.01.2018

Уважаеми клиенти,


БенчМарк прекратява предлагането на съществуващите бонус програми от 31 януари 2018 г. Промените са във връзка с новата регулаторна рамка на европейския орган за ценни книжа и пазари ESMA, която има за цел да защити по-добре инвеститорите, както и във връзка със задължителното прилагане на директивите MiFID и MiFID II от лицензираните и регулирани инвестиционни посредници в рамките на Европейския съюз.

Бонус програмите „Нов клиент“, „Лоялен клиент“ и „Доведи приятел“ се прекратяват съгласно т.4 от общите условия към бонус програмите на БенчМарк.

Ако имате въпроси във връзка с прекратяването на съществуващите бонус програми, моля свържете се с нас.

БенчМарк