Реална сметка в Saxo Trader

Откриването на реални сметки в Saxo Trader е напълно ограничено за български клиенти след решение от страна Saxo Bank за прекратяване на предлагането на услуги в редица държави, включително и България.