Прозрачност на търговията

Валутни спредовe


114.95 USD
Среден спред на BTCUSD за предходния ден
Някои брокери обявяват "целеви" валутни спредове, които са валидни в не повече от 10% от времето. БенчМарк се стреми да поддържа максимална прозрачност на условията си за търговия и затова обявява както минималните, така и средните си спредове за посочените финансови инструменти.

Стойността на всеки бар от графиката показва средния и минималния спред за съответния час от предходната сесия.

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.

Бързина на изпълнение на сделки

93 ms
Средна бързина на изпълнение за последния търговски ден
Измерва времето от получаване до изпълнение на всяка поръчка.

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.


Изпълнение на Лимит поръчки

154 броя
Лимит поръчки, изпълнени през последния търговски ден.
Показва разликата в минути между поставянето на лимит поръчката и нейното реално изпълнение.

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.