Прозрачност на търговията

Валутни спредовe


440.46 пункта
Среден спред на US30 за предходния ден
Някои брокери обявяват "целеви" валутни спредове, които са валидни в не повече от 10% от времето. БенчМарк се стреми да поддържа максимална прозрачност на условията си за търговия и затова обявява както минималните, така и средните си спредове за посочените финансови инструменти.

Стойността на всеки бар от графиката показва средния и минималния спред за съответния час от предходната сесия.

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.

Бързина на изпълнение на сделки

0 ms
Средна бързина на изпълнение за последния търговски ден
Измерва времето от получаване до изпълнение на всяка поръчка.

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.


Изпълнение на Лимит поръчки

0 броя
Лимит поръчки, изпълнени през последния търговски ден.
Показва разликата в минути между поставянето на лимит поръчката и нейното реално изпълнение.

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.