Пазарни настроения

Диаграмата показва в реално време как са разпределени покупките и продажбите на клиентите на БенчМарк при някои основни инструменти в платформата MetaTrader.

Покупки   Продажби

БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на информацията в тази страница. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.