Видове поръчки

В платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5 можете да поставяте следните видове поръчки:

Пазарни поръчки

Пазарните поръчки се използват за моментално откриване и закриване на позиция по текуща пазарна цена. В платформите MetaTrader 5 и MetaTrader 4 пазарни поръчки могат да се поставят само в работното време на съответния инструмент за търговия.

Отложени поръчки (Лимит/Стоп поръчки)

Отложените поръчки имат предварително зададена цена на изпълнение. Те се активират, само ако пазарната цена достигне или подмине зададеното ниво. Можете да използвате следните видове отложени поръчки: 

  • Лимит за покупка (Buy Limit) е поръчка за покупка, която се поставя под текущата пазарна цена;
  • Лимит за продажба (Sell Limit) е поръчка за продажба, която се поставя над текущата пазарна цена;
  • Стоп за покупка (Buy Stop) е поръчка за покупка, която се поставя над текущата пазарна цена;
  • Стоп за продажба (Sell Stop) е поръчка за продажба, която се поставя под текущата пазарна цена.

Take Profit и Stop Loss поръчки

Take Profit и Stop Loss поръчките са разновидност на отложените поръчки. Те се прикачат към текуща отворена позиция и се използват за реализиране на печалба или за ограничаване на загуба. 

  • Take Profit е поръчка за прибиране на печалба. Тя се позиционира в посоката, в която основната позиция печели;
  • Stop Loss е поръчка за ограничаване на загуба. Тя се позиционира в посоката, в която основната позиция губи.

 

Плаващ Стоп (Trailing Stop Loss)

Поръчката Плаващ Стоп (Traling Stop Loss) е разновидност на обикновения стоп. Разликата между двете е, че когато пазарната цена се премести по посока на откритата позиция, плаващият стоп също ще се премести в тази посока, според указаното в поръчката разстояние до пазара. При движение на цената в посока, обратна на откритата позиция, плаващият стоп не променя нивото си:

Забележки:

  • За да работи плаващият стоп, е необходимо към позицията да имате прикачен обикновен стоп.
  • Плаващият стоп не работи при изключена платформа. Ако при активен Плаващ стоп, MetaTrader бъде изключен, той ще остане статичен (обикновен стоп) на нивото, на което се е намирал при изключването на платформата.

Валидност на чакащите поръчки

При поставяне на чакаща поръчка се указва и времето, до което поръчката ще бъде валидна. Валидността на поръчката може да бъде, както следва: 

  • До отмяна – поръчката е валидна, докато не бъде отменена от клиента или изпълнена. Тази опция е избрана по подразбиране;
  • До дата и час – поръчката е валидна до зададени от клиента дата и час. Ако не бъде изпълнена до указания срок, поръчката автоматично се отменя.
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Безплатна демо сметка