Внос на средства


payment-icon На каса Такси: 0% Изпълнение: до 10 мин. Контакти

Работното време за извършване на касови операции е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

  • При внасяне на сума на каса в офисите на БенчМарк клиентската сметка се заверява на същия работен ден
  • БенчМарк не начислява комисиони за внос и теглене на суми на каса

Важно: Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой максималната сума за вноска на каса е 10 000 лева или еквивалента им в друга валута.

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.


payment-icon Банков превод Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Контакти

Работното време за обработване на банкови преводи е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

При захранване на клиентска сметка по банков път не се начисляват такси. При междубанкови валутни преводи е възможно обслужващата банка на клиента да начисли допълнителни такси, които не зависят от БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от банкови сметки с титуляр лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от банкова сметка на ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

В основанието на банковия превод запишете номера на договора за търговия, който желаете да захраните. Получател на средствата е БенчМарк Финанс АД.

 
Сметките за захранване на суми за всички клиенти на MetaTrader са:

Сметка IBAN
BGN BG71RZBB91551060585251
EUR BG17RZBB91551460585220
USD BG30RZBB91551160585229

BIC: RZBBBGSF; KBC Банк България

 

Сметките за захранване на суми за всички клиенти на BG Trader са:

Сметка IBAN
BGN BG79RZBB91551060585204
EUR BG17RZBB91551460585220
USD BG15RZBB91551160585208

BIC: RZBBBGSF; KBC Банк България

 

За превод от чуждестранна банка ще ви е нужен адресът на обслужващия банков клон: Lozenec, 1407 Sofia, 55 Nikola Vaptzarov Blvd.

При внасяне на суми по банков път равни или надвишаващи 15 000 евро, или равностойността им в друга валута, клиентът трябва да попълни Декларация за произход на средства.

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.


payment-icon Debit/Credit card Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Захрани

При захранване на клиентска сметка за търговия чрез дебитна или кредитна карта не се начисляват такси.

Картови плащания към сметки в платформите MetaTrader 4/5 се обработват всеки работен ден, денонощно. Картови плащания към сметки в платформата BG Trader се обработват всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

Приемат се плащания в BGN, EUR и USD. В случай че валутата на картата и валутата на клиентската сметка се различават, депозираната сума ще бъде превалутирана по текущ курс на БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от дебитни и кредитни карти с титуляр - лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от карта на ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

БенчМарк си запазва правото да изисква допълнителна информация и документи във връзка с направеното захранване.


payment-icon ePay Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Захрани

Плащания чрез ePay се обработват в работни дни - денонощно за сметки в платформите MetaTrader 4/5 и от 09:00 ч. до 16:45 ч. за сметки в платформата BG Trader.

За захранване на сметка през ePay не се начислява такса за превода. 

Чрез ePay могат да се правят само левови трансфери. Ако сметката за търговия на клиента е във валута, сумата ще бъде превалутирана по текущи валутни курсове на БенчМарк.  

БенчМарк не приема плащания от трети лицаПриемат се захранвания само от лицето титуляр по договора за търговия в БенчМарк. Преведени суми от трети лица ще бъдат блокирани.
 


payment-icon Прехвърляне Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Прехвърли 

Заявки за прехвърляне между клиентски сметки се приемат онлайн денонощно, но се изпълняват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден. Прехвърлянето на средства между клиентски сметки в платформата MetaTrader 5 се изпълнява денонощно.

Заявки за прехвърляне на средства се подават чрез клиентската част на БенчМарк. Сметката, от която се прехвърлят средства и сметката бенефициент могат да са в различни платформи.

Прехвърляне на средства между сметки, по които титулярите са различни лица става след попълване на заявка от лицето наредител в офис на БенчМарк.