Facebook Pixel

В офис

 Необходими документи: лична карта

Заповядайте в някой от нашите офиси в София, Варна или Пловдив. Адресите на офисите можете да видите в страница Контакти.

В нашите офиси ще ви бъде предоставен договорът за търговия:

В случай че договорът се сключва чрез пълномощник, трябва да представите нотариално заверено пълномощно и копие от личната карта на упълномощителя. Образец на пълномощното можете да изтеглите от тук.