В офис

 

Заповядайте в нашия офис, където ще ви бъде предоставен съответният договор за търговия. Може да се запознаете предварително с "Договор за търговия на международните финансови пазари" (за платформата MetaTrader) или "Договор за брокерски услуги" (за платформата BG Trader) от страница Документи.

В случай че договорът се сключва чрез пълномощник, трябва да представите нотариално заверено пълномощно и копие от личната карта на упълномощителя. Образец на пълномощното можете да изтеглите от тук.

Във връзка с регламента EMIR и регулациите по MiFID II всички юридически лица, които желаят да търгуват с финансови инструменти, е необходимо да разполагат с LEI номер. За повече информация и издаване на LEI номер може да се свържете с нас.