Експертни системи

Експертни системи

Експертните системи представляват специален софтуер, който е съвместим за работа с платформата MetaTrader. Основната им функция е да заместят човешкия фактор в търговията, като автоматизират напълно или частично процесите на подаване на поръчки и сключване на сделки.

Експертните системи могат да търгуват автоматично по предварително зададен алгоритъм на търговия. За програмиране на експертни системи се използва езикът MetaQuotes Language (MQL) и редактора на експертни системи MetaEditor, който е вграден в самата платформа.

Системите за автоматична търговия имат следните предимства:

  • изпълняват поръчки напълно автоматично, без ръчна намеса;
  • правят голям брой калкулации наведнъж;
  • следват стриктно първоначалната стратегия;
  • елиминират психологическия и субективния човешки фактор.

Важно: Всяка версия на платформата MetaTrader използва различен програмен език. Версия MetaTrader 4 използва езика MQL4, а версия MetaTrader 5 използва езика MQL5. Това означава, че експертите, които се ползват за търговия на MetaTrader 4 няма да могат да се стартират в MetaTrader 5 и обратно.

Хостинг на MetaTrader и експертни системи

БенчМарк предлага хостинг чрез услугата си . Хостингът е подходящ за клиенти, ползващи експертни системи, които трябва да бъдат онлайн в 100% от времето. Клиенти, ползващи операционни системи, различни от Windows OS, също могат да се възползват от услугата на БенчМарк.

Създаване на експерт в MetaTrader 4

Програмирането на експертна система за търговия не e лесна задача, но пък не изисква умения на професионален програмист. Можете да започнете, като прочетете следното ръководството за MQL4:

Ръководство за MQL4

Създаване на експерт в MetaTrader 5

Платформата MetaTrader 5 разполага с вградено ръководство на български език за работа с модула за програмиране на стратегии.

За достъп: отворете платформата и натиснете бутон F4 на клавиатурата. Редакторът на стратегии ще се зареди в отделен прозорец. Ръководството за работа ще намерите в падащо меню "Помощ" (или натиснете F1).

Настройки към No Dealing Desk режим

Ако експертната ви система не е съвместима за работа с No Dealing Desk режим на изпълнение, вижте как можете да я оптимизирате:

Ръководство за настройки на експертни системи за NDD