Индекси

БенчМарк предлага търговия с най-популярните борсови индекси от Европа, Северна Америка, Азия и Австралия като щатските индекси US30, SPX500, NAS100, германския GER30, английския UK100 и други. Индексите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с индекси дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като индексите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на индекса.

Комисиони и други такси НЕ, само спред
Минимален обем за търговия от 0.1 индекса (0.1 лот)
Марджин изискване от 1.5%
Дълги и къси позиции в индекси ДА
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение
Цени в реално време ДА

Таблицата показва условията за търговия с индекси в платформите MetaTrader 4 и 5. Посочените стойности в колона Спред са целеви и могат да се изменят в зависимост от пазарните условия. Колоната Марджин Pro показва марджинът, който се прилага за професионални клиенти.

Код Борсов индекс Спред Минимален обем Марджин Pro
Марджин
US30 US 30 Wall Street 1.2 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 1.5% 5%
SPX500 S&P 500 0.5 пункта 1 индекс (1 лот) 1.5% 5%
NAS100 US Tech 100 NAS 1.2 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 1.5% 5%
UK100 UK 100 1.2 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 3.0% 5%
GER30 Germany 30 1.3 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 1.5% 5%
FRA40 France 40 1.2 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 3.0% 5%
ESP35 Spain 35 30 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 3.0% 10%
EUSTX50 EU Stocks 50 2.2 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 3.0% 5%
HKG33 Hong Kong 33 8 пункта 1 индекс (1 лот) 10% 10%
JPN225 Nikkei 225 10 пункта 10 индекса (10 лота) 1.5% 5%
AUS200 Australia 200 2 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 3.0% 5%

Часове на търговия

Код Работно време Прекъсване
US30 Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 23:15 до 23:30 и от 00:00 до 01:00
SPX500 Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 23:15 до 23:30 и от 00:00 до 01:00
NAS100 Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 23:15 до 23:30 и от 00:00 до 01:00
UK100 Пон - Пет  09:00 - 23:00 няма
GER30 Пон - Пет  09:00 - 23:00 няма
FRA40 Пон - Пет  09:00 - 23:00 няма
ESP35 Пон - Пет  09:00 - 21:00 няма
EUSTX50 Пон - Пет  09:00 - 23:00 няма
HKG33 Пон - Пет  03:15 - 10:15 всеки ден от 06:00 - 07:00
JPN225 Пон - Пет  02:00 - 23:15 няма
AUS200 Пон - Пет  02:50 - 00:00 всеки ден от 09:30 - 10:10 

Лихви при договори за разлика върху кешови индекси

При отваряне и затваряне на позиция в рамките на деня, в работното време на съответния индекс, тя не подлежи на олихвявания. Върху позициите в индекси, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на позицията:

  • При дълга позиция се дължи лихва, определена на база LIBOR плюс около 2.5% за валутата, в която се търгува индексът;
  • При къса позиция се получава/дължи* лихва, определена на база LIBOR около минус 2.5% за валутата, в която се търгува индексът.

*В условията на ниски лихвени проценти лихвата по къси позиции може да бъде и отрицателна, като това ще зависи от текущото ниво на LIBOR.

Пример: При къса позиция в евров индекс и ниво на LIBOR в евро от минус 0.41%, това означава, че по позицията ще бъде начислена отрицателна лихва в размер на минус 2.41%.

Дивиденти при договори за разлика върху кешови индекси

Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции в CFD върху индекси пропорционално на тежестта на акциите, обявили изплащане на дивидент в съвкупния индекс. Дивидентите се изплащат, намалени с приложимите съответни такси. За къси позиции в CFD върху индекси се дължи дивидент пропорционално на тежестта на съответните акции в съвкупния индекс. В платформата MetaTrader дивидентните корекции се начисляват заедно с дължимите лихви в поле Суап. 

Проверка на приложимите за деня дивиденти и лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в индекси могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.

Безплатна демо сметка
MetaTrader 5

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути