Индекси

БенчМарк предлага търговия с най-популярните борсови индекси от Европа, Северна Америка, Азия и Австралия като щатските индекси US30, SPX500, NAS100, германския GER30, английския UK 100 и други. Индексите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с индекси дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като индексите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на индекса.

Комисиони и други такси НЕ, само спред
Минимален обем за търговия от 0.1 индекса (0.1 лот)
Марджин изискване Различно за всеки индекс
Дълги и къси позиции в индекси ДА
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение
Цени в реално време ДА