ОИД

Целта на Основния Информационен Документ (ОИД) за всеки от продуктите на БенчМарк е да помогне на клиентите да разберат тяхното естество, рискове, разходи, потенциална печалба и загуба и да им позволи да ги сравнят.

Основен Информационен Документ - CFD върху Форекс

Основен Информационен Документ - CFD върху Стоки

Основен Информационен Документ - CFD върху Индекси

Основен Информационен Документ - CFD върху Акции

Основен Информационен Документ - CFD върху Криптовалути

Основен Информационен Документ - CFD върху Борсово търгувани фондове (ETF)