Петрол и газ

Търговия с петрол и газ

БенчМарк предлага търговия с най-популярните енергийни суровини като петрол тип WTI и Brent и природен газ тип Henry Hub. Енергийните суровини са базирани върху фючърсни контракти и се предлагат като договори за разлика (CFD) при тесен спред купува/продава и без комисиони. В платформата MetaTrader могат да се търгуват инструменти върху петрол с падеж и без падеж.

Търговията с енергийни суровини дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на енергийната суровина.

ОТВОРИ РЕАЛНА СМЕТКА

 

Комисиони НЕ
Спред от $0.05 за петрол и $0.03 за газ
Минимален обем за търговия 10 барела петрол и 100 Btu газ (1 лот)
Марджин изискване от 1%
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Дълги и къси позиции ДА
Ограничения при стоп/лимит НЕ
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение
Цени в реално време ДА

Марджин групи

БенчМарк прилага различни марджини и условия по служебно закриване на позиции в зависимост от категоризацията на клиента като непрофесионален или професионален и размера на текущия баланс по клиентската сметка. По подразбиране сметките на професионалните клиенти с баланс под 50 000 валутни единици използват ливъридж 1:200. Промяна на ливъриджа до 1:400 може да стане, чрез подаване на заявка в клиентската част на сайта. Условията за отделните групи са описани в таблицата:

Марджин група Текущ баланс по сметка Ливъридж Служебно закриване 
Непрофесионален без значение от баланса 1:10 50%
Професионален група 1 < 10 000 €/$ 1:100 30%
Професионален група 2 10 000 - 50 000 €/$ 1:50 30%
Професионален група 3 50 000 - 200 000 €/$ 1:25 30%
Професионален група 4 >200 000 €/$ 1:12.5 50%
  • Преминаването от една професионална марджин група в друга не се извършва автоматично. При преминаване в по-горна група (увеличаване на текущия баланс) клиентът се уведомява за промяната чрез съобщение в платформата или чрез телефонно обаждане. Марджин групата се прилага на база на сбора от текущите баланси по всички сметки на клиента в платформите MetaTrader 4 и 5 в случаите, когато клиентът има повече от една търговска сметка в тези платформи.
  • БенчМарк не носи отговорност за служебно закриване на позиции поради преминаване към по-горна група. Задължение на клиента е да поддържа достатъчно ниво на свободен марджин, за да издържи преминаването към по-горна група.
  • В случай че текущият баланс се понижи и това позволява преминаването на клиентската сметка към по-ниска група, клиентът трябва да уведоми БенчМарк, че отговаря на условията за преминаване в по-ниска група и желае групата му да бъде променена.

Условия за търговия с петрол и газ


Таблицата показва изискуемите марджини, спредове и минимални обеми за търговия с петрол и газ. Групи 1, 2, 3 и 4 показват марджин изискването за професионални клиенти, а група "Непрофесионален" показва марджин изискването за непрофесионални клиенти. Посочените стойности в колона Спред са целеви и могат да се изменят в зависимост от пазарните условия на валутна търговия.

Код в MetaTrader Мин. обем Спред Падеж Марджин
Група 1
Марджин
Група 2
Марджин
Група 3
Марджин
Група 4
Марджин
Непроф.
USOIL 10 барела (1 лот) $0.05 Да 1% 2% 4% 8% 10%
UKOIL 10 барела (1 лот) $0.05 Да 1% 2% 4% 8% 10%
NGAS 100 Btu (1 лот) $0.01 Не 1% 2% 4% 8% 10%
WTI 10 барела (1 лот) $0.05 Не 1% 2% 4% 8% 10%
Brent 10 барела (1 лот) $0.05 Не 1% 2% 4% 8% 10%

Часове на търговия

Код в MetaTrader Работно време Прекъсване
USOIL Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
UKOIL Пон 03:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 03:00
NGAS Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
WTI Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
Brent Пон 03:05 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 03:05

Непадежиращи инструменти - WTI, Brent, NGAS

Непадежиращите инструменти върху петрол (WTI и Brent), както и природният газ (NGAS) са подходящи за трейдъри, които не желаят да преотварят (ролват) позициите си всеки месец в резултат на настъпили падежи.

Цените на тези инструменти се базират на претеглената цена между текущия фронт фючърсен контракт и фючърсния контракт за следващия месец. Поради това, обикновено има разлики в цените на предлаганите непадежиращи инструменти и цените на съответните фючърси.

Използването на този метод на ценообразуване дава следните предимства:

  • Намаляване на волатилността в цената, когато фронт контрактът наближи падеж, тъй като често падежиращият контракт е много слабо ликвиден в последните си дни на търговия;
  • Възможност за пренасяне на позиции от текущия месец към следващия, без да се налага затваряне на позициите и преоткриване.

Суапиране на непадежиращи инструменти

Непадежиращите инструменти върху петрол (WTI и Brent), както и природният газ (NGAS) подлежат на суапиране (лихвен суап), когато позиция остане отворена за следващ ден. При определянето на размера на суапа, БенчМарк взема предвид лихвата за дните, в които позицията е задържана, както и информацията за размера на надбавката, в която са разпределени разходите за прехвърляне на позицията между различните фючърсни контракти при тяхното изтичане.

Проверка на приложимите за деня лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в петрол и газ могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.

Падежиращи инструменти - USOIL, UKOIL

Падежиращите инструменти върху петрол (USOIL и UKOIL) са базирани върху цената на фючърсните контракти на тези стоки и затова, както фючърсите, имат дата на падеж. Тези инструменти не подлежат на суапиране.

Позициите в тези инструменти трябва да бъдат затворени преди настъпване на падеж. Всички оставени отворени позиции в USOIL и UKOIL се затварят ръчно от служител на БенчМарк, в последните минути на търговия в деня на падежа, по наличните към този момент цени.

Търговията с новия контракт стартира в 01:00 часа за USOIL и в 03:00 часа за UKOIL. След стартиране на търговията, могат да се открият отново позиции в новия контракт. Ако желаете БенчМарк да отвори позициите ви в новия контракт след активирането му, моля свържете се с нас.

Дата на падеж

Датата на падеж на USOIL и UKOIL е налична в спецификациите на инструмента в платформите MetaTrader 4 и 5.
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Безплатна демо сметка