Петрол и газ

БенчМарк предлага търговия с най-популярните енергийни суровини като петрол тип WTI и Brent и природен газ тип Henry Hub. Енергийните суровини са базирани върху фючърсни контракти и се предлагат като договори за разлика (CFD) при тесен спред купува/продава и без комисиони. В платформата MetaTrader могат да се търгуват инструменти върху петрол с падеж и без падеж.

Търговията с енергийни суровини дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на енергийната суровина.

Спред от $0.05 при търговия с петрол и $0.01 при търговия с газ
Минимален обем за търговия 10 барела петрол и 100 Btu газ (1 лот)
Марджин изискване от $4 за лот
Комисиони и други такси НЕ
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение