Петрол и газ

БенчМарк предлага търговия с най-популярните енергийни суровини като петрол тип WTI и Brent и природен газ тип Henry Hub. Енергийните суровини са базирани върху фючърсни контракти и се предлагат като договори за разлика (CFD) при тесен спред купува/продава и без комисиони. В платформата MetaTrader могат да се търгуват инструменти върху петрол с падеж и без падеж.

Търговията с енергийни суровини дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на енергийната суровина.

Спред от $0.05 при търговия с петрол и $0.01 при търговия с газ
Минимален обем за търговия 10 барела петрол и 100 Btu газ (1 лот)
Марджин изискване от 2%
Комисиони и други такси НЕ
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит Без ограничение
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение

Таблицата показва условията за търговия с енергийни стоки в платформите MetaTrader 4 и 5. Посочените стойности в колона Спред са целеви и могат да се изменят в зависимост от пазарните условия. Колоната Марджин Pro показва марджинът, който се прилага за професионални клиенти.

Код в MetaTrader Мин. обем Спред Падеж Марджин Pro Марджин
USOIL (WTI Crude Oil) 10 барела (1 лот) $0.04 Да 2% 10%
UKOIL (ICE Brent Oil) 10 барела (1 лот) $0.04 Да 2% 10%
NGAS (Natural Gas Henry Hub) 100 Btu (1 лот) $0.008 Не 2% 10%
WTI (WTI Crude continuous) 10 барела (1 лот) $0.028 Не 2% 10%
Brent (Ice Brent continuous) 10 барела (1 лот) $0.033 Не 2% 10%

Часове на търговия

Код в MetaTrader Работно време Прекъсване
USOIL Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
UKOIL Пон 03:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 03:00
NGAS Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
WTI Пон 01:00 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 01:00
Brent Пон 03:05 - Пет 00:00 всеки ден от 00:00 до 03:05

Падеж на петрол и природен газ - USOIL, UKOIL

CFD върху енергийни стоки са базирани върху цената на фючърсните контракти на тези стоки и затова имат дата на падеж. Преди настъпването на падеж позициите в CFD върху енергийни ресурси трябва да бъдат затворени. Клиентите трябва да закрият позициите си в изтичащия контракт в UKOIL и USOIL преди 23:45 часа българско време в деня на падеж и да реализират печалбата/загубата от тази позиция. Всички оставени отворени позиции в UKOIL и USOIL ще бъдат затворени по цена купува/продава в 23:45 часа българско време.

Търговията с новия контракт стартира в 01:00 часа заUSOIL и в 03:00 часа за UKOIL. След стартиране на търговията, клиентите могат да открият отново позициите си в новия контракт. Ако желаете БенчМарк да отвори позициите ви в новия контракт след активирането му, моля свържете се с нас.

Непадежиращи петроли - WTI, Brent и NGAS

Петролът, търгуван на базата на фючърсни контракти или CFD върху конкретен фючърс, създава неудобства за дългосрочните трейдъри, тъй като падежира ежемесечно, което налага нуждата от постоянно ролване към следващ контракт. Спот петролът е инструмент, който не падежира, което го прави подходящ за трейдъри, които не желаят да ролват позициите си всеки месец. Цената на спот петрола се базира на претеглената цена между текущия фронт фючърсен контракт и фючърсния контракт за следващия месец. Използването на този метод на ценообразуване дава следните предимства:

  • Намаляване на волатилността в цената, когато фронт контрактът наближи падеж, тъй като често падежиращият контракт е много слабо ликвиден в последните си дни на търговия;
  • Инвеститорите могат да пренасят позициите си от текущия месец към следващия, без да се налага да затварят позицията си.

Суапиране на непадежиращи петроли

Непадежиращият петрол подлежи на суапиране (лихвен суап) при пренос на позиция за следващ ден. Размерът на суапа се базира на лихвата за дните, в които позицията е задържана и надбавка, в която са разпределени разходите за прехвърляне на позицията между различните фючърсни контракти при тяхното изтичане.

Проверка на приложимите за деня лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в петрол и газ могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.

Дати на падеж

Контракт USOIL UKOIL
октомври 2018 18 септември 2018 30 август 2018
ноември 2018 19 октомври 2018 27 септември 2018
Безплатна демо сметка
MetaTrader 5

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути