Служебно затваряне

Търговията на марджин дава възможност за заемане на многократно по-големи позиции спрямо разполагаемите в сметката парични средства. Всички инструменти в платформите MetaTrader 5 и MetaTrader 4 се търгуват на марджин.
 
В случай на акумулиране на загуби от отворени позиции, свободните средства по сметката намаляват и в определен момент е възможно в сметката да няма необходимата парична гаранция за поддържане на отворените позиции. Това може да доведе до служебно затваряне на позиции.

Информация за използвания марджин

Платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5 показват актуална информация за степента на използвания маржин и сумата на свободния марджин за търговия. Информацията е достъпна в модул Търговия в платформите.
 
Модул Търговия може да бъде премахнат/добавен чрез комбинация от бутони CTRL+T.

Поле Марджин ниво показва съотношението между Текущ баланс на сметката и блокирания Марджин за всички отворени позиции.

Марджин Кол (Margin Call)

За професионални клиенти: Ако процентът на Марджин ниво се понижи до 50% за Марджин групи 1, 2 и 3 и до 100% за Марджин група 4, Клиентът получава Марджин кол известие в платформата за критично ниво на марджина.

За непрофесионални клиенти: Ако процентът Марджин ниво се понижи до 70%, Клиентът получава Марджин кол известие в платформата за критично ниво на марджина.
 
Важно: Процентът на Марджин ниво може да бъде увеличен чрез довнасяне на средства по сметката или чрез частично закриване на отворени позиции.

Служебно затваряне (Stop Out)

За професионални клиенти: Ако процентът на Марджин ниво достигне или се понижи под 30% за Маржин групи 1,2 и 3, и до 50% за Марджин група 4, БенчМарк Финанс има право да закрие без предизвестие, частично или изцяло, отворените позиции.

За непрофесионални клиенти: Ако процентът на Марджин ниво достигне или се понижи под 50%, БенчМарк Финанс има право да закрие без предизвестие, частично или изцяло, отворените позиции.

Повече информация за марджин групите може да бъде намерена тук.