Условия за търговия

БенчМарк предлага търговия с ценни книжа на Българска фондова борса при следните условия:

Такси и комисиони

Сделки с ценни книжа в BG Trader Комисиона Минимум
При оборот от сделки до 100 000 лева 0.7% 1 лв. на сделка
При оборот от сделки над 100 000 лева 0.6% 1 лв. на сделка
При оборот от сделки над 1 000 000 лева по договаряне
Такси за достъп и поддържане на платформата без такси

При достигане на достатъчно оборот за намаляване на комисионата, моля, свържете се с нас.

Подробно описание на таксите е налично в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД в раздел Правни документи

Часове за търговия

За ценни книжа, търгуващи се без прекъсване

 • 09:30 – 10:00 Pre-trading
 • 10:00 – 10:10 Откриващ аукцион
 • 10:10 – 16:55 Непрекъсната търговия
 • 16:55 – 17:00 Закриващ аукцион
 • 17:00 – 17:10 Trade at close
 • 17:10 – 17:30 Post-trading

За ценни книжа, търгуващи се само чрез аукциони

 • 09:30 – 10:00 Pre-trading
 • 10:00 – 10:10 Откриващ аукцион
 • 16:55 – 17:00 Закриващ аукцион
 • 17:00 – 17:30 Post-trading

Условия за търговия на сегмент BSE International

 • Всички международни акции и ETF се котират в EUR, включително и тези от САЩ и Канада
 • Акциите могат да се купуват с наличности в лева при изгодни курсове на обмяна от едва 1.9550/1.9560
 • Акциите се водят поименно в Централен депозитар
 • Има възможност за прехвърляне, даряване или наследство
 • Акциите се търгуват на Многостранна система за търговия, поради което печалбата подлежи на облагане
   Безплатна демо сметка
   Търгувайте

   Ценни книжа на Българската фондова борса

   Безплатна демо сметка