Професионален клиент

Запазете вашия марджин (ливъридж)

Европейският орган за ценни книжа и пазари ESMA въвежда регулаторни промени за непрофесионални клиенти, които БенчМарк ще започне да прилага от 23 юли. Промените няма да засегнат сметките на професионалните клиенти. Една от основните промени е увеличаването на марджин изискванията за непрофесионални клиенти.

Пример: ако сте непрофесионален клиент и желаете да отворите позиция с обем от 100 000 EUR/USD, ще трябва да имате в баланса на вашата сметка поне 3.33% от този обем, което е равно на 3330 евро. Това е марджин изискването, което служи като гаранция за отварянето на позицията. Ако сте професионален клиент и желаете да отворите позиция с обем от 100 000 EUR/USD, ще трябва да имате в баланса на вашата сметка само 0.5% от обема на сделката, което е равно на 500 евро.

Повече за регулаторните промени можете да прочетете на следния линк.

В случай че бъдете категоризирани като професионален клиент, ще можете:

  • Да запазите сегашните си марджин условия за търговия и след 23 юли
  • Да получавате награди и бонуси за лоялност, когато има такива

Професионалните клиенти се третират различно, тъй като се приема, че те притежават достатъчно опит и знания, за да се предпазят и да понесат инвестиционните рискове.

Критерии за професионален клиент

За да бъдете категоризирани като професионален клиент, трябва да декларирате, че отговаряте на поне два от критериите:

Изтъргуван обем. През последните четири тримесечия сте сключили средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем. Пояснение: за целите на изтъргувания обем може да се вземат предвид и обеми, които сте търгували при други инвестиционни посредници в страната и/или в чужбина.

Портфейл. Притежавате портфолио от финансови инструменти и парични средства, чиято стойност е по-голяма от 500,000 евро. Пояснение: за целите на финансовото портфолио може да се вземат предвид спестявания, банкови депозити, ценни книжа или портфейли при други инвестиционни посредници и банки в страната и/или в чужбина.

Опит. Работили сте над 1 година във финансовия сектор на позиция, която изисква познания за сделките и услугите на БенчМарк.

Искане за категоризиране като професионален клиент

Необходимо е да декларирате критериите, на които отговаряте, като попълните формата в клиентската част от следния линк.

Алтернативно, можете да попълните документа за категоризация в офис на БенчМарк или да ни го изпратите попълнен на адрес 1407 София, бул. Черни връх 32, вх. А, като го подпишете и на двете предвидени за това места.

В случай че имате въпроси, моля потърсете ни на телефон 02 962 57 95.

Сравнение между професионален и непрофесионален клиент

Марджин (ливъридж) Професионален клиент Непрофесионален клиент
Основни валутни двойки 0.5% (1:200) 3.33% (1:30)
Основни индекси 1.5% (1:66) 5% (1:20)
Злато 1.5% (1:66) 5% (1:20)
Петрол, газ 2% (1:50) 10% (1:10)
Акции 10% (1:10) 20% (1:5)
Криптовалути 20% (1:5) 50% (1:2)
Особености на сметката
Stop-out ниво 30% 50%
По-висока защита
Бонуси за лоялност