Facebook Pixel

Калкулатори

Калкулаторите дават възможност за извършване на редица изчисления по цени в реално време. Можете да превключвате между тях от навигационното меню:

Марджин калкулатор

Марджинът показва каква сума ще бъде блокирана по вашата сметка, за да купите или продадете определен обем от даден финансов инструмент. Калкулаторът дава възможност да се пресметне какъв ще бъде блокираният марджин спрямо предварително зададен обем на сделка или какъв ще бъде обемът на сделката спрямо предварително зададен марджин. Повече за изчисляването на марджина можете да намерите тук. Марджин калкулаторът работи със стойности за непрофесионални клиенти.

Параметри
Валута на сметката:
Инструмент:
Ливъридж:
Изчисли в:
Марджин ( USD):
Обем на позицията (в лотове):
Резултати
Търгуеми лотове 0
Текуща цена: 0

* Стойностите за марджин са индикативни и актуални към 12.12.2018 09:51:31 и могат да бъдат променяни в зависимост от условията на пазара. За валутните двойки суапът е в троен размер за позиции, останали отворени от сряда за четвъртък, а за борсови индекси суапът е в троен размер за позиции, останали отворени от петък за понеделник.