No Dealing Desk изпълнение

Една от основните цели на БенчМарк е да интегрира последните технологични нововъведения за търговия на валутните пазари, за да подобрява условията, които предлага на своите клиенти.

Следвайки тази цел, търговията с всички инструменти в платформата MetaTrader се осъществява в режим на работа No Dealing Desk (NDD). Основното предимство на No Dealing Desk търговията е, че тя се осъществява без рекотиране.

No Dealing Desk означава, че валутните котировки, които се визуализират в MetaTrader, са формирани на базата на котировки, получени от водещи международни финансови институции.

No Dealing Desk търговията осигурява максимална прозрачност и коректност при изпълнението на сделките.

БенчМарк използва сървърите на Equinix Data Center в Ню Йорк, чиято оптична мрежа има покритие по целия свят. Системата Equinix позволява изключително бързо и надеждно изпълнение на сделките за части от секундата. По този начин клиентите на БенчМарк могат да отговорят максимално бързо на динамиката на пазара.

Търговия без рекотиране

Посредници, които използват No Dealing Desk, какъвто е БенчМарк, не рекотират своите клиенти. Този бизнес модел ни позволява да изпълняваме всяка сделка без рекотиране и да не налагаме ограничения по отношение на всякакви видове скалпиращи стратегии.

В допълнение, ако поставите пазарна поръчка за покупка или продажба и за времето до изпълнение на сделката цената се промени във ваша полза, сделката ще се изпълни на новата по-добра цена. Това предимство липсва при брокерите, които не са No Dealing Desk.

Търговия около новини

БенчМарк Финанс позволява търговия около новини, независимо дали чрез пазарни и отложени поръчки, стредъли или всякакви други видове стратегии. Брокерите, които не са No Dealing Desk, често налагат ограничения при търговията около новини и това може да доведе до невъзможност за вход или изход от позиция.

Търговия с експертни системи

Някои трейдъри използват експертни системи (Expert Advisors) с висока честота на сключване на сделките - т.нар. скалпиращи експертни системи. Тези системи генерират голям брой сделки и брокерите, при които има намеса от страна на дилър, често имат трудности при обработката и хеджирането на потока от сделки. Това довежда до невъзможност за хеджиране на рисковата експозиция от страна на такива брокери и те налагат ограничение или директно забраняват търговията с такива експертни системи.

От друга страна, посредници, които прилагат No Dealing Desk търговия (като БенчМарк), не ограничават по никакъв начин експертните системи на клиентите си. Като резултат, експертни системи, които пускат десетки поръчки за минута и експертни системи, които пускат няколко поръчки на ден, са третирани по един и същи начин и спрямо тях не се прилагат никакви ограничения.

Без ограничения спрямо търговската стратегия

При посредници, използващи No Dealing Desk, какъвто е и БенчМарк, на практика могат да бъдат прилагани всякакви стратегии за търговия. Без значение дали клиентите използват стратегии за пробив в цената, скалпиращи стратегии или търгуват краткосрочно - всички сделки се изпълняват по пазарен принцип и без ограничения.

Скалпиране

БенчМарк не прилага ограничения спрямо клиенти, използващи скалпиращи стратегии или експертни системи. Скалпирането обикновено не е разрешено от брокери, при които е необходимо одобрението на дилър за всяка сделка. Скалперите отварят голям брой позиции за кратък период от време и по този начин затрудняват посредника при хеджирането на тези сделки.

No Dealing Desk брокерите не налагат ограничения спрямо скалпиращи стратегии или трейдъри, които печелят.

Без ограничения за стоп и лимит поръчки

БенчМарк не налага ограничения за поставяне на стоп, лимит или пазарни поръчки.

Обикновено, ограниченията за поставяне на поръчки се използват от брокери, при които има намеса на дилър. Тези ограничения се налагат поради факта, че пазарните спредове са променливи, докато спредовете на посредниците с намесата на дилър обикновено са фиксирани. Следователно, ако спредовете на междубанковия пазар са 5 пипса, а брокерът е фиксирал своя спред на 2 пипса, то последният ще загуби 3 пипса за всяка една сделка. За да се ограничи този риск, такива брокери често налагат задължително отстояние при поставяне на отложени стоп и лимит поръчки. Ако задължителното отстояние на посредника е 5 пипса, то рискът е ограничен до 7 пипса (ограничение от 5 пипса + спред от 2 пипса). Много често такива брокери увеличават задължителните отстояния по време на икономически новини или висока волатилност и това може да затрудни или направи невъзможно влизането и излизането от позиции.
 
Когато търгувате чрез БенчМарк, не съществуват ограничения по отношение на отстоянията, на които ще поставяте своите стоп и лимит поръчки. В платформата MetaTrader можете да поставяте отложени поръчки дори и вътре в самия спред.