БенчМарк стартира търговия на български ДЦК през платформата BG Trader

01.11.2017

Уважаеми клиенти,


От 1 ноември 2017 г. стартира търговията с български държавни ценни книжа (ДЦК) на Българска фондова борса (БФБ) чрез платформата за търговия BG Trader. Достъпните за инвестиция чрез борсата държавни ценни книжа са общо 20 на брой. Инициативата за търговия на държавни ценни книжа на Българска фондова борса се осъществява като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България.

Минималният обем на инвестиция в ДЦК е 1000 валутни единици в левове или евро, а сделки могат да се сключват през платформата BG Trader. Съгласно сключено споразумение между БенчМарк, БФБ-София АД и Централен Депозитар АД, като част от инициатива за стимулиране на развитието на пазара, БенчМарк няма да начислява на своите клиенти брокерски комисиони за търговия с ДЦК до 30 Септември 2018 г.

БенчМарк си запазва правото да начислява на своите клиенти разходите по сетълмент и съхранение на ДЦК, които са извън дължимите към Централен Депозитар АД и БФБ-София АД.


При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

БенчМарк