Facebook Pixel

Важни промени относно търговията с валути и договори за разлика

30.03.2018

Уважаеми клиенти,


Европейският орган за ценни книжа и пазари ESMA и националните регулаторни органи на страните членки на Европейския съюз въвеждат важни промени, които имат за цел да защитят допълнително инвеститорите на финансовите пазари. Предвидените мерки ще подобрят търговията с валути и договори за разлика (CFD).

Основните промени включват защита на клиентите при отрицателен баланс на търговските сметки, стандартизирано ниво за служебно затваряне на отворени позиции (stop-out), стандартизирано марджин изискване (ливъридж) за отделните класове инструменти.

Важно: промените на ESMA важат за всички брокери, които са лицензирани и регулирани в рамките на ЕС и които прилагат директивите MiFID. Гаранциите за защита ще са в сила за всички клиенти на БенчМарк.

Новите мерки ще влязат в сила след около 3-4 месеца. БенчМарк ще ви информира своевременно за всяка конкретна промяна.


С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк


adwise