Facebook Pixel

Информация относно Политиката за поверителност на БенчМарк Финанс

23.05.2018

Уважаеми клиенти,


Във връзка с новата регулация за защита на личните данни, която влиза в сила от 25 май 2018 г., моля да се запознаете с нашата Политика за поверителност, която дава информация за събираните от нас лични данни, защо е необходимо да ги събираме, как ги защитаваме и съхраняваме и какви са Вашите права.

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, моля да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните на адрес гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 32, вх. А или на имейл [email protected].


БенчМарк


adwise