Риск мениджмънт: Защо е толкова важен?

12.10.2021

Уважаеми клиенти,

 

Значителна част от пазарните участници не прилагат каквото и да е управление на риска, тъй като не осъзнават защо е толкова важно.

Проблемът не е в трудното възприемане на риск мениджмънта като концепция, а в неправилното разбиране на трейдинга като дейност, което рефлектира върху целия търговски план.

В новата статия ще разберете за същността и видовете управление на риск, както и до какво води липсата на риск мениджмънт.

 

С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк