Следете пазарните настроения при основните инструменти, търгувани от клиентите на БенчМарк

13.04.2022

Здравейте,


На сайта на БенчМарк имате достъп до секция „Пазарни настроения“, в която получавате информация в реално време как са разпределени покупките и продажбите на клиентите на БенчМарк при основните инструменти в платформата MetaTrader.

В секцията ще намерите диаграми с процентно разпределение за отворени позиции и чакащи поръчки.

За да следите пазарните настроения, посетете страницата.


С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк