Оповестяване на нормативно задължителна информация

27.03.2024

Уважаеми клиенти,

Инвестиционен посредник БенчМарк Финанс Ви уведомява, че е изпълнил задължението си за оповестяване на информацията по чл. 38 и чл. 39 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им, като е публикувал необходимата информация за 2023 г.: документ 1, документ 2, документ 3, документ 4, документ 5.


БенчМарк Финанс