Реална сметка

Откриването на реална сметка е в няколко стъпки и отнема около 10 минути. Ако имате нужда от съдействие за попълване на формите, моля, свържете се с нас на телефон 02 962 57 95

Изберете платформа
Условия за търговия
Валута на сметката
Имена на титуляря
Имейл и Телефон
Парола за вход в клиентския сайт - clients.benchmark.bg
Документи и отчети