Реална сметка

Отворете реална сметка за търговия за по-малко от 1 минута.


Изберете платформа

Валути, акции, метали, стоки, индекси

MetaTrader


  • Без минимална сума за откриване на сметка
  • Без такси за внос и теглене

Акции, опции, фючърси, борсови фондове

Trader


  • Минимална сума - 5000 валутни единици
  • Без такси за внос и теглене

Ценни книжа на
Българска фондова борса

BG Trader


  • Без минимална сума за откриване на сметка
  • Без такси за внос и теглене