Архив

Тарифа, действаща от 15.05.2020 г. до 20.05.2024 г.

Общи условия за сделки с финансови инструменти, действащи от 15.06.2021 г. до 31.12.2023 г.

Общи условия за сделки с финансови инструменти, действащи до 14.06.2021 г.

Договор за брокерски услуги, действащ от 23.11.2023 до 31.12.2023 г.

Договор за брокерски услуги, действащ от 01.02.2022 до 23.11.2023 г.

Договор за брокерски услуги, действащ до 01.02.2022

Договор за брокерски услуги, действащ до 14.06.2021

Договор за търговия на международни пазари, действащ от 23.11.2023 до 31.12.2023 г.

Договор за търговия на международни пазари, действащ от 14.06.2021 до 23.11.2023 г.

Договор за търговия на международни пазари, действащ от 30.05.2018 г. до 14.06.2021 г.

Правила, приложими към договорите за търговия на международните финансови пазари, чрез платформи, предлагани от ИП "БенчМарк Финанс" АД, действащи до 14.06.2021 г.

Договор за издаване и ползване на карта “BenchMark Mastercard”

Тарифа, действаща от 01.04.2019 г. до 14.05.2020 г.

Информация относно разходите - Делегиран регламент 2017565, действаща до 14.05.2020 г.

Тарифа, действаща от 01.04.2015 г. до 19.01.2016 г.

Тарифа, действаща от 19.01.2016 г. до 07.03.2016 г.

Описание на предлаганите продукти и рискове, свързани с тях, действащ до 01.02.2022 г.

Описание на предлаганите продукти и рискове, свързани с тях, действащ до 03.12.2021 г.

Общи условия, приложими от 01.08.2016 г. до 19.12.2016 г.

Общи условия, приложими от 26.02.2014 г. до 31.07.2016 г.

Уведомление за промени в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД, считано от 07.03.2016

 Тарифа, действаща от 02.02.2017 г. до 11.04.2017 г.

 Тарифа, действаща от 01.12.2016 г. до 02.02.2017 г. 

Тарифа, действаща от 07.03.2016 г. до 31.10.2016 г.

Уведомление за промени в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД, считано от 01.11.2016

Тарифа, действаща от 12.04.2017 до 18.02.2018 г.

Тарифа на ИП "БенчМарк Финанс" АД, действаща от 19.02.2018 г. до 31.03.2019 г.

Общи условия към бонус програмите, действаща до 31.12.2017 г.

Политика за управление на жалби на клиенти, действаща до 16.05.2018 г.

Политика за управление на жалби на клиенти, действаща до 29.01.2021 г.

Политика за изпълнение на клиентски нареждания, действаща до 03.12.2021 г.

Политика за изпълнение на клиентски нареждания, действаща до 16.05.2018 г.

Политика за изпълнение на клиентски нареждания, действаща до 29.01.2021 г.

Политика на ИП "БенчМарк Финанс" АД за определяне възнагражденията, действаща до 04.07.2022 г.

Правила за оценка на клиентските активи при ИП "БенчМарк Финанс" АД

Политика за оценка пригодността, подбор и многообразие, действаща до 26.01.2023 г.

Политика за възнагражденията, действаща до 07.02.2019

Политика за възнагражденията, действаща до 29.01.2021

Правила за категоризация, действащи до 14.09.2021

Форма за оценка на знания и квалификация

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Физически лица

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Юридически лица