Facebook Pixel

Архив

Тарифа, действаща от 01.04.2019 г. до 14.05.2020 г.

Информация относно разходите - Делегиран регламент 2017565, действаща до 14.05.2020 г.

Тарифа, действаща от 01.04.2015 г. до 19.01.2016 г.

Тарифа, действаща от 19.01.2016 г. до 07.03.2016 г.

Общи условия, приложими от 01.08.2016 г. до 19.12.2016 г.

Общи условия, приложими от 26.02.2014 г. до 31.07.2016 г.

Уведомление за промени в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД, считано от 07.03.2016

 Тарифа, действаща от 02.02.2017 г. до 11.04.2017 г.

 Тарифа, действаща от 01.12.2016 г. до 02.02.2017 г. 

Тарифа, действаща от 07.03.2016 г. до 31.10.2016 г.

Уведомление за промени в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД, считано от 01.11.2016

Тарифа, действаща от 12.04.2017 до 18.02.2018 г.

Тарифа на ИП "БенчМарк Финанс" АД, действаща от 19.02.2018 г. до 31.03.2019 г.

Общи условия към бонус програмите, действаща до 31.12.2017 г.

Политика за управление на жалби, действаща до 16.05.2018 г.

Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти, действаща до 16.05.2018 г.

Правила за оценка на клиентските активи при ИП "БенчМарк Финанс" АД

Политика на ИП "БенчМарк Финанс" АД за определяне възнагражденията

Форма за оценка на знания и квалификация

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Физически лица

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Юридически лица