Архив

Общи условия за сделки с финансови инструменти, действащи до 14.06.2021 г.

Договор за брокерски услуги, действащ от 30.05.2018 г. до 14.06.2021 г.

Договор за търговия на международни пазари, действащ от 30.05.2018 г. до 14.06.2021 г.

Договор за издаване и ползване на карта “BenchMark Mastercard”

Тарифа, действаща от 01.04.2019 г. до 14.05.2020 г.

Информация относно разходите - Делегиран регламент 2017565, действаща до 14.05.2020 г.

Тарифа, действаща от 01.04.2015 г. до 19.01.2016 г.

Тарифа, действаща от 19.01.2016 г. до 07.03.2016 г.

Общи условия, приложими от 01.08.2016 г. до 19.12.2016 г.

Общи условия, приложими от 26.02.2014 г. до 31.07.2016 г.

Уведомление за промени в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД, считано от 07.03.2016

 Тарифа, действаща от 02.02.2017 г. до 11.04.2017 г.

 Тарифа, действаща от 01.12.2016 г. до 02.02.2017 г. 

Тарифа, действаща от 07.03.2016 г. до 31.10.2016 г.

Уведомление за промени в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД, считано от 01.11.2016

Тарифа, действаща от 12.04.2017 до 18.02.2018 г.

Тарифа на ИП "БенчМарк Финанс" АД, действаща от 19.02.2018 г. до 31.03.2019 г.

Общи условия към бонус програмите, действаща до 31.12.2017 г.

Политика за управление на жалби на клиенти, действаща до 16.05.2018 г.

Политика за управление на жалби на клиенти, действаща до 29.01.2021 г.

Политика за изпълнение на клиентски нареждания, действаща до 16.05.2018 г.

Политика за изпълнение на клиентски нареждания, действаща до 29.01.2021 г.

Правила за оценка на клиентските активи при ИП "БенчМарк Финанс" АД

Политика за възнагражденията, действаща до 07.02.2019

Политика за възнагражденията, действаща до 29.01.2021

Правила за категоризация, действащи до 14.09.2021

Форма за оценка на знания и квалификация

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Физически лица

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Юридически лица