Корпоративни събития

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

08.07.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква ОСА на 09.08.2024 в гр. София, район Връбница, индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПЕТРОЛ АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 15.08.2024 в гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 08.08.2024 в гр. София -1756, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, зала 3.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД (SGH)
На проведено на 27.06.2024 г. ОСА на Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 11.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2024 г.


01.07.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM)
На проведено на 28.06.2024 г. ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.059406 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 15.08.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2024 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Софарма АД (SFA)
На проведено на 28.06.2024 г. ОСА на Софарма АД е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за второто 6-месечие на 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.09 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 26.08.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2024 г.

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA)
На проведено на 28.06.2024 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10526 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 22.08.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2024 г.


28.06.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Херти АД (HERT)
На проведено на 27.06.2024 г. ОСА на Херти АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.122 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 22.08.2024 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 22.02.2025 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 11.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2024 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV)
На проведено на 28.06.2024 г. ОСА на Трансинвестмънт АДСИЦ е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.026 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 07.08.2024 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.12.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2024 г.


25.06.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: ТЕЦ Бобов дол АД (TBD)
На проведено на 24.06.2024 г. ОСА на ТЕЦ Бобов дол АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.20 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.08.2024 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 20.11.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 08.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 04.07.2024 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Илевън Кепитъл АД (11C)
На проведено на 25.06.2024 г. ОСА на Илевън Кепитъл АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.60 лв.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2024 г.


24.06.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ АДСИЦ, ISIN: BG1100074076, борсов код: CITP, свиква ОСА на 29.06.2024 в гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.

Повече информация може да намерите тук


18.06.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГРАДУС АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Стара Загора, ПаркХотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 50, зала Тервел.

Повече информация може да намерите тук


17.06.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП, ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 13.06.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров № 117.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 19.07.2024 в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)
На проведено на 13.06.2024 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 22.07.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 27.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2024 г.

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)
На проведено на 14.06.2024 г. ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0102 лв.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2024 г.


13.06.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 12.06.2024 в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук


12.06.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Портови флот 99 АД (PF99)
На проведено на 11.06.2024 г. ОСА на Портови флот 99 АД (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.06 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 22.07.2024 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 22.08.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.06.2024 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Лавена АД (LAV)
На проведено на 11.06.2024 г. ОСА на Лавена АД (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.06.2024 г.


06.06.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Стара планина холд АД-София (SPH)
На проведено на 06.06.2024 г. ОСА на Стара планина холд АД-София (SPH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.31579 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 20.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 18.06.2024 г.


05.06.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква ОСА на 18.06.2024 в гр. София, пл. България 1, адм. сграда НДК.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAM)
На проведено на 05.06.2024 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.38 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.06.2024 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 19.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 17.06.2024 г.


04.06.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Телематик Интерактив България АД (TIB)
На проведено на 03.06.2024 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.90 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.07.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа инвестиционна банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 17.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13.06.2024 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАЗЕРЛЕС АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква ОСА на 13.06.2024 в гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ямболен АД, ISIN: BG11JMJMBT14, свиква ОСА на 26.06.2024 в гр. Ямбол, ул. Ямболен № 35.

Повече информация може да намерите тук


31.05.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Декотекс АД (DEX)
На проведено на 30.05.2024 г. ОСА на Декотекс АД (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.059 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 09.07.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.06.2024 г.


30.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД, ISIN: BG1100008983, борсов код: HSOF, свиква ОСА на 30.06.2024 в гр. София, бул. Илиянци 41.

Повече информация може да намерите тук


29.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG11SIGABT16, борсов код: SIMT, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, бул. Ботевградско шосе 239.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES)
На проведено на 28.05.2024 г. ОСА на Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.21 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 22.07.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 11.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.06.2024 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, х-л Адмирал, конферентна зала.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД, ISIN: BG1100005203, борсов код: CDM, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Асеновград.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ КОНКОРД ФОНД - 7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 13.06.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100121059, борсов код: CAPM, свиква ОСА на 30.06.2024 в гр. София, бул. България 39.

Повече информация може да намерите тук


28.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН АД, ISIN: BG1100004214, борсов код: TPLP, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Плевен, Източна индустриална зона № 128.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100018057, борсов код: ICPD, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 28.06.2024 в с. Николово, общ. Русе.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИОИАСИС АД, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, ул. Три уши № 6, офис 6, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВЕРЕЯ-ТУР АД, ISIN: BG11VESTVT16, борсов код: VERY, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква ОСА на 30.06.2024 в гр. Варна, бул. Цар Освободител 25.

Повече информация може да намерите тук


27.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27 А.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, партер, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG11SVVAAT11, борсов код: SKEH, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел "Азалия".

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД, ISIN: BG1100011193, борсов код: 11C, свиква ОСА на 25.06.2024 в гр. София, бул. "Александър Малинов" № 31, Сграда 1.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КММ АД, ISIN: BG11KMSUAT11, борсов код: KMM, свиква ОСА на 26.06.2024 в гр. Шумен, бул. Мадара 38.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 26.06.2024 в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100034989, борсов код: SEVH, свиква ОСА на 25.06.2024 в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100062055, борсов код: TRIV, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, ул. Силистра 8.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАТЕКС АД, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Казанлък, ул. Стара река № 2.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, пл. Света Неделя 5.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, р-н Слатина, бул. Брюксел 1 А.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, р-н Слатина, бул. Брюксел 1 А.

Повече информация може да намерите тук


23.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Варна, бул. Княз Борис 111 Бизнес Център, етаж 9.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МИЗИЯ-96 АД, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Плевен, ул. Българска Авиация 7.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РЕГАЛА ИНВЕСТ АД, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, ул. Бачо Киро 8.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033064, борсов код: ADVE, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх № 1, ет. 4 .

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД, ISIN: BG11OPPLBT17, борсов код: PTP, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов № 14.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ АД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 25.06.2024 в гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД, ISIN: BG1100006979, борсов код: KRS, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27 А.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД, ISIN: BG1100015210, борсов код: TBD, свиква ОСА на 24.06.2024 в с. Големо село, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЮРИЙ ГАГАРИН АД, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Пловдив, Рогошко шосе 1.

Повече информация може да намерите тук


22.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010971, борсов код: MELH, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, бул. Генерал Тотлбен 85-87, ет.4.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИПОМ АД, ISIN: BG11VIVIAT15, борсов код: VPOM, свиква ОСА на 24.06.2024 в гр. Видин.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH)
На проведено на 21.05.2024 г. ОСА на М+С хидравлик АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 18.07.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2024 г.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 25.06.2024 в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 24.06.2024 от в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД, ISIN: BG11BAPAAT13, борсов код: BZR, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1.

Повече информация може да намерите тук


21.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВКО АД, ISIN: BG11SESEAT13, борсов код: SEVK, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. Севлиево, ул. Дедерица № 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ ТЕКСИМ БАНК АД, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква ОСА на 26.06.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG11RODOAT17, борсов код: RDNA, свиква ОСА на 24.06.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, ул. Горица № 6.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИПОТЕХ СОФКОМ АД, ISIN: BG1100006235, борсов код: IPS, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. София, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, район Надежда, кв. Илиянци, ул. Складова база № 1.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква ОСА на 25.06.2024 в гр. София, ул. Солунска № 2.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 21.05.2024 в гр. София, ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРОН АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр.Варна, бул. Княз Борис I № 7, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПАРК АДСИЦ, ISIN: BG1100016051, борсов код: PARK, свиква ОСА на 25.06.2024 в гр. София, бул. Черни връх 53.

Повече информация може да намерите тук


20.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦ, ISIN: BG1100084075, борсов код: SFB, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 20.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ИМОТИ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, ул. Горица № 6 .

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД, ISIN: BG11GOGOAT17, борсов код: GDBT, свиква ОСА на 24.06.2024 в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИАНОР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. София, бул. "Цариградско шосе 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКИП - 98 ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. София, бул. Ал. Малинов 75.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД, ISIN: BG11KRPLAT10, борсов код: KREP, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СТОК ПЛЮС АД, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. София, ул. Ралевица 74, етаж 3, офис 3.

Повече информация може да намерите тук


17.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТОР.БГ АД, ISIN: BG1100019048, борсов код: IBG, свиква ОСА на 19.06.2024 от в гр. София, бул. Брюксел № 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МАК АД, ISIN: BG11MAGAAT11, борсов код: MAK, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. Габрово, бул. Трети март № 9.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 24.06.2024 в гр. Варна, бул. Република, сграда на МЦ Младост Варна.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES)
На проведено на 16.05.2024 г. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 16.00 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.06.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц банк България АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.05.2024 г.

6.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Българска роза АД (ROZA)
На проведено на 16.05.2024 г. ОСА на Българска роза АД-Карлово (ROZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 08.07.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.05.2024 г.

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 24.06.2024 в гр. София, ул. Солунска № 2.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100026985, борсов код: GAMZ, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. София, Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. София, Апостол Карамитев, № 16.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПЕТРОЛ АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Ловеч, ул. Търговска 12.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС АД, ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква ОСА на 17.05.2024 в гр. Бургас, кв. Лозово, СПЗ.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.

Повече информация може да намерите тук


16.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИЛБОРД АД, ISIN: BG1100088076, борсов код: BBRD, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АРОМА АД, ISIN: BG1100087987, борсов код: AROM, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД, ISIN: BG1100034021, борсов код: MR3, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Димитровград, Промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИЛА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100027983, борсов код: HSI, свиква ОСА на 24.06.2024 в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АДСИЦ, ISIN: BG1100028064, борсов код: CHG, свиква ОСА на 24.06.2024 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 49.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. София, ул. Стефан Караджа 2.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
На проведено на 16.05.2024 г. ОСА на Риъл Булленд АД-София (RBL) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.06.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна Кооперативна Банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.05.2024 г.


15.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква ОСА на 14.06.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC, свиква ОСА на 14.06.2024 в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Опортюнити България Инвестмънт АД (OPBI)
На проведено на 14.05.2024 г. ОСА на Опортюнити България Инвестмънт АД (OPBI) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 15.06.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и и Централна кооперативна банка АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2024 г.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОМИНА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 18.06.2024 в гр. Велико Търново, Магистрална 23.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАВОРИТ ХОЛД АД, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH, свиква ОСА на 19.06.2024 в гр. София, бул. История Славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, ISIN: BG1100014973, борсов код: CCB, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. София, 87 бул. Цариградско шосе.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВАРНА-ПЛОД АД, ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Варна, ул. Академик Игор Курчатов 1.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП АД, ISIN: BG1100005187, борсов код: ICG, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. София, бул. Мария Луиза № 9-11.

Повече информация може да намерите тук


14.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 14.06.2024 в гр. София, бул. "Черни връх" 51 Б.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛКОМЕТ АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква ОСА на 14.06.2024 в гр. Шумен, Втора Индустриална Зона.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХД ДУНАВ АД, ISIN: BG1100015988, борсов код: HDDV, свиква ОСА на 27.06.2024 в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев № 6.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100043980, борсов код: IDH, свиква ОСА на 14.06.2024 в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40.

Повече информация може да намерите тук


13.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ Агро АД, ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква ОСА на 20.06.2024 в гр. Варна, ул. Генерал Колев 12, офис на БГ Агро АД.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 12.06.2024 в гр. ПЛОВДИВ, ул. Кольо Фичето 7а,ет.1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Варвара Термал Вилидж АДСИЦ, ISIN: BG1100007209, борсов код: VTV, свиква ОСА на 13.06.2024 в гр. София,  "Оборище" 5.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 19.06.2024 в гр. София, ул. "Панорама София" № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български Транспортен Холдинг АД, ISIN: BG1100020988, борсов код: BTRH, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 242.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД Индустриален Фонд АД , ISIN: BG1100007993, борсов код: INDF, свиква ОСА на 18.06.2024 в гр. София, ул. Калина Малина № 8, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук


10.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 14.06.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 14.06.2024 в гр. София, ул. Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук


09.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: BHC, свиква ОСА на 10.06.2024 в гр. София, ул. Незабравка 25.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква ОСА на 12.06.2024 в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ - Козлодуй.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НЕОХИМ АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH, свиква ОСА на 21.06.2024 в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска №3, Културно-битова сграда.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква ОСА на 11.06.2024 в гр. София, район Връбница, индустриална зона Орион, ул. 3020-та, № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГРАДУС АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква ОСА на 28.06.2024 в гр. Стара Загора, ПаркХотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 50, зала Тервел.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 12.06.2024 в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук


08.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква ОСА на 11.06.2024 в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100011995, борсов код: HLEV, свиква ОСА на 12.06.2024 в гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100016986, борсов код: DOBH, свиква ОСА на 03.06.2024 в гр. Варна, ул."Драва Соболч" № 2, ет. 4, ап. 16.

Повече информация може да намерите тук


07.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 13.06.2024 в гр. Бургас, ул. Одрин № 79.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС АД, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 13.06.2024 в гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1.

Повече информация може да намерите тук


02.05.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 03.06.2024 в гр. София, "Гранд Хотел Милениум София", с адрес: гр. София, бул "Витоша" № 89В, в "Black White Club".

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ, ISIN: BG1100026076, борсов код: RPF, свиква ОСА на 06.06.2024 в гр. София, бул. Христо Ботев 17.

Повече информация може да намерите тук


30.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ШЕЛЛИ ГРУП АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: SLYG, свиква ОСА на 04.06.2024 в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център "Глобус", зала "Европа".

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 12.06.2024 в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 06.06.2024 в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛАВЕНА АД, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква ОСА на 11.06.2024 в гр. Шумен, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД НАДЕЖДА АД, ISIN: BG1100041984, борсов код: NAD, свиква ОСА на 05.06.2024 в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук


29.04.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)
На проведено на 29.04.2024 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.036 лв.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.05.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.05.2024 г.


26.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПИ АР СИ АДСИЦ, ISIN: BG1100060075, борсов код: PRC, свиква ОСА на 18.06.2024 в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД, ISIN: BG11KOKOAT15, борсов код: HHI, свиква ОСА на 04.06.2024 в гр. Костенец, улица Съединение № 2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДРУЖБА АД, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква ОСА на 07.06.2024 в гр. Разград, ул. Тутракан 4.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МЕТАЛОПАК АД, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква ОСА на 05.06.2024 в гр. Карнобат, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД, ISIN: BG1100035135, борсов код: GTH, свиква ОСА на 04.06.2024 в гр. Варна, ул.Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДЕКОТЕКС АД, ISIN: BG11DESLAT11, борсов код: DEX, свиква ОСА на 30.05.2024 в гр. Сливен, бул. Хаджи Димитър 42.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФОНД ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, свиква ОСА на 05.06.2024 в гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, хотел Легенди, Конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук


25.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ, ISIN: BG1100062063, борсов код: EALF, свиква ОСА на 25.06.2024 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП, ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 29.05.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


19.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, ISIN: BG1100098059, борсов код: BACB, свиква ОСА на 21.05.2024 в гр. София, Славянска 2.

Повече информация може да намерите тук


18.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100059986, борсов код: HREP, свиква ОСА на 22.05.2024 в гр. София, ул. Сребърна 16, Офис сграда Парк Лейн.

Повече информация може да намерите тук


17.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 21.05.2024 в гр. София, ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук


15.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕМКА АД - СЕВЛИЕВО, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква ОСА на 21.05.2024 в гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 30.

Повече информация може да намерите тук


12.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG2100033237, свиква ОСА на 25.04.2024 в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, партер, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук


11.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС АДСИЦ, ISIN: BG1100102059, борсов код: QUAD, свиква ОСА на 30.05.2024 в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук


10.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АРКО ТАУЪРС АДСИЦ, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 28.05.2024 в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Слънчо АД-Свищов (SLR)
На проведено на 10.04.2024 г. ОСА на Слънчо АД-Свищов (SLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.30 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 13.05.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.04.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.04.2024 г.


08.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 19.06.2024 в гр. Стражица, Гладстон 28.

Повече информация може да намерите тук


04.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД, ISIN: BG11KOVABT17, борсов код: ODES, свиква ОСА на 16.05.2024 в гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод "Одесос" АД, админ. сграда, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИАНОР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 14.05.2024 в гр. София, бул. Цариградско шосе № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15.

Повече информация може да намерите тук


01.04.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С ХИДРАВЛИК АД, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код: MSH, свиква ОСА на 21.05.2024 в гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" 68.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква ОСА на 06.06.2024 в гр. София ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9.

Повече информация може да намерите тук


28.03.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД, ISIN: BG11HIYMAT14, борсов код: HES, свиква ОСА на 28.05.2024 в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 29.04.2024 в гр. София, бул. "Черни връх" № 51, Офис Х, сграда 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук


27.03.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛХИМ ИСКРА АД, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква ОСА на 13.06.2024 в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С ХИДРАВЛИК АД, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код: MSH, свиква ОСА на 21.05.2024 в гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" 68.

Повече информация може да намерите тук


26.03.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКА РОЗА АД, ISIN: BG11BAKAAT18, борсов код: ROZA, свиква ОСА на 16.05.2024 в гр. Карлово, Индустриална зона 1.

Повече информация може да намерите тук


21.03.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД, ISIN: BG1100034021, борсов код: MR3, свиква ОСА на 30.04.2024 в гр. Димитровград, Промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


19.03.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МИЗИЯ-96 АД, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA, свиква ОСА на 22.04.2024 в гр. Плевен, ул. Българска Авиация 7.

Повече информация може да намерите тук


11.03.2024 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 08.03.2024 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.
Изплащането на дивидента ще се извърши на два равни транша (по 0.05 лв.), както следва:
- Начална дата за изплащане на първи транш на дивидента: 15.04.2024 г.;
- Начална дата за изплащане на втори транш на дивидента: 30.04.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.03.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.03.2024 г.


05.03.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, ISIN: BG1100040101, борсов код: EAC, свиква ОСА на 02.04.2024 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център Зала 2.

Повече информация може да намерите тук


01.03.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 19.03.2024 в гр. София, ул. Врабча № 8.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЛЪНЧО АД, ISIN: BG1100037008, борсов код: SLR, свиква ОСА на 10.04.2024 в гр. Свищов, Дунав 16.

Повече информация може да намерите тук


28.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ, ISIN: BG2100006167, борсов код: RPRA, свиква ОСА на 15.03.2024 в гр. София, Район Красно село, бул. Христо Ботев 17.

Повече информация може да намерите тук


26.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД, ISIN: BG2100006175, борсов код: ZAFA, свиква ОСА на 11.03.2024 в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16.

Повече информация може да намерите тук


20.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИМАТ АД, ISIN: BG11SIGABT16, борсов код: SIMT, свиква ОСА на 21.03.2024 в гр. Габрово, ул. Индустриална 65.

Повече информация може да намерите тук


19.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЯМБОЛЕН АД, ISIN: BG11JMJMBT14, борсов код: YAMB, свиква ОСА на 20.03.2024 в гр. Ямбол, ул. Ямболен №35.

Повече информация може да намерите тук


16.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква ОСА на 18.03.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук


14.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 15.03.2024 в с. Николово, общ. Русе.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД, ISIN: BG2100015077, борсов код: 4BUA, свиква ОСА на 05.03.2024 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


09.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 11.03.2024 в гр. София, "Гранд Хотел Милениум София" с адрес: гр. София, бул "Витоша" № 89В, в "Black White Club".

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ИМОТИ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 14.03.2024 в гр. София, ул. Горица № 6.

Повече информация може да намерите тук


07.02.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 08.03.2024 в гр. София, кв. Манастирски ливади запад ул.Ралевица, 74 етаж 3.

Повече информация може да намерите тук


26.01.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 19.03.2024 в гр. София, ул. Врабча № 8.

Повече информация може да намерите тук


22.01.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА АД, ISIN: BG9200001212, борсов код: SFAW, свиква ОСА на 26.01.2024 в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук


03.01.2024 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ АД, ISIN: BG1100015210, борсов код: TBD, свиква ОСА на 06.02.2024 в с. Големо село, инд. зона 1.


20.12.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Телематик Интерактив България АД-София (TIB)
На проведено на 19.12.2023 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 11.01.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа Инвестиционна Банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 02.01.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.12.2023 г.


15.12.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 15.01.2024 в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев №37, ет 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG, свиква ОСА на 18.01.2024 в гр. София, р-н СЛАТИНА, бул Брюксел 1А.

Повече информация може да намерите тук


13.12.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИМАТ АД, ISIN: BG11SIGABT16, борсов код: SIMT, свиква ОСА на 12.01.2024 в гр. Габрово, ул. Индустриална 65.

Повече информация може да намерите тук


04.12.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Екип-98 Холдинг АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 03.01.2024 в гр. София, бул. Ал. Малинов 75.

Повече информация може да намерите тук


28.11.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 29.12.2022 в гр. София, Врабча.

Повече информация може да намерите тук


20.11.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ШЕЛЛИ ГРУП АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: SLYG, свиква ОСА на 18.12.2023 в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа.

Повече информация може да намерите тук


17.11.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 19.12.2023 в гр. София, бул "Витоша" № 89В, "Гранд Хотел Милениум София", в "Black White Club".

Повече информация може да намерите тук


09.11.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 11.12.2023 в гр. София, бул. "Черни връх" № 51, Офис Х, сграда 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук


08.11.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Момина крепост АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 21.12.2023 в гр. Велико Търново, Магистрална 23.

Повече информация може да намерите тук


31.10.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 10.11.2023 в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


30.10.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИМИМПОРТ АД, ISIN: BG1100046066, борсов код: CHIM, свиква ОСА на 30.11.2023 в гр. София, ул. Стефан Караджа 2.

Повече информация може да намерите тук


25.10.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., взето на проведено на 16.05.2023 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.733340752 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 11.12.2023 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.12.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.


24.10.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златен лев Холдинг АД, ISIN: BG1100011995, борсов код: HLEV, свиква ОСА на 27.11.2023 в гр. София, ул. Венера № 5, хотел Триада, Конферентна зала № 2.

Повече информация може да намерите тук


18.10.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква ОСА на 07.11.2023 в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Повече информация може да намерите тук


13.10.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 21.11.2023 в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил.

Повече информация може да намерите тук


26.09.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква ОСА на 02.11.2023 в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, партер, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук


19.09.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Инвестмънт Холдинг АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 20.10.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук


15.09.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG2100013189, борсов код: 0PHA, свиква ОСА на 03.10.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук


12.09.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дебитум инвест АДСИЦ, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI, свиква ОСА на 16.10.2023 в гр. София, ул. Енос 2, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук


11.09.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ Марица 3 АД, ISIN: BG1100034021, борсов код: MR3, свиква ОСА на 12.10.2023 в гр. Димитровград, Промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


08.09.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Екип-98 Холдинг АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 09.10.2023  в гр. София, бул. Ал. Малинов 75.

Повече информация може да намерите тук


05.09.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)
На проведено на 04.09.2023 г. извънредно ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2023 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 18.09.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 14.09.2023 г.


01.09.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC, свиква ОСА на 11.09.2023 в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20.

Повече информация може да намерите тук


31.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 03.10.2023 в гр. София, ул."Дамян Груев" № 1, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук


30.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 02.10.2023 в гр. Бургас.

Повече информация може да намерите тук


28.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ АД-ГОЛЕМО СЕЛО, ISIN: BG1100015210, борсов код: TBD, свиква ОСА на 29.09.2023 в с. Големо село, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук


24.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 25.09.2023 в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук


18.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 18.09.2023 в гр. София, "Гранд Хотел Милениум София" в "Black White Club".

Повече информация може да намерите тук


16.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Бианор Холдинг АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 18.09.2023 в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук


15.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100057063, борсов код: FFI, свиква ОСА на 15.09.2023 в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87.

Повече информация може да намерите тук


14.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Армейски Холдинг АД, ISIN: BG1100009973, борсов код: ARMH, свиква ОСА на 21.09.2023 в гр. София, ул. Михаил Тенев 12.

Повече информация може да намерите тук


04.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ломско пиво АД, ISIN: BG1100043071, борсов код: LOMP, свиква ОСА на 07.09.2023 в гр.София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15.

Повече информация може да намерите тук


03.08.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ , ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 03.08.2023 в гр. София, бул. "Черни връх" № 51, бл. Офис Х, вх. сграда 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук


31.07.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 28.08.2023 в гр. София, ул. Панорама София № 6, Бизнеес център Ричхил.

Повече информация може да намерите тук


20.07.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Св.Св. Констатин и Елена Холдинг АД, ISIN: BG2100019236, свиква ОСА на 09.08.2023 в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена - адм.сграда.

Повече информация може да намерите тук


18.07.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦБА Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100064077, борсов код: CBAM, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Дебелец, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА.

Повече информация може да намерите тук


06.07.2023 г.

Симат АД, ISIN: BG11SIGABT16, борсов код: SIMT, свиква ОСА на 08.08.2023 в гр. Габрово, Индустриална, 65.

Повече информация може да намерите тук


05.07.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА АД, ISIN: BG11SOSOBT18, борсов код: SFA, свиква ОСА на 04.08.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винъс АД, ISIN: BG1100093076, борсов код: VNS, свиква ОСА на 17.07.2023 в гр. София, район Лозенец, ул. Борис Арсов № 3Б.

Повече информация може да намерите тук


04.07.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Каучук АД-София (KAU)
На проведено на 30.06.2023 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.90 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2023 г.


03.07.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Херти АД-Шумен (HERT)
На проведено на 28.06.2023 г. ОСА на Херти АД-Шумен (HERT) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.075 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 22.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена Българска Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2023 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
На проведено на 30.06.2023 г. ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.020762586 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2023 г.

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Монбат АД-София (MONB)
Монбат АД-София представи уведомление за паричен дивидент във връзка с взето решение на проведено на 29.06.2023 г. ОСА, както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10263 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC)
На проведено на 30.06.2023 г. ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2023 г.


30.06.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Телематик Интерактив България АД - София (TIB)
На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа Инвестиционна Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.


27.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, ISIN: BG1100014973, борсов код: CCB, свиква ОСА на 27.07.2023 в гр. София, бул Цариградско шосе 87.

Повече информация може да намерите тук


26.06.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)
На проведено на 23.06.2023 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.025 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2023 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: БГ Агро АД-Варна (BGAG)
На проведено на 23.06.2023 г. ОСА на БГ Агро АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2023 г.


22.06.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)
На проведено на 21.06.2023 г. ОСА на Корадо-България АД е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 19.07.2023 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2023 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Неохим АД-Димитровград (NEOH)
На проведено на 21.06.2023 г. ОСА на Неохим АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 5.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2023 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. Варна, бул. Република, сграда на МЦ Младост Варна.

Повече информация може да намерите тук


21.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG2100008213, борсов код: ASKB, свиква ОСА на 10.07.2023 в гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2.

Повече информация може да намерите тук


19.06.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент:  Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA)
На проведено на 16.06.2023 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.084211 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 10.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2023 г.


16.06.2023 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Алкомет АД-Шумен (ALCM)
На проведено на 15.06.2023 г. ОСА на Алкомет АД-Шумен (ALCM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.785055 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2023 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Симат АД, ISIN: BG11SIGABT16, борсов код: SIMT, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Габрово, Индустриална, 65.

Повече информация може да намерите тук


15.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Варна, бул. Цар Освободител 25.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Кооп-Юг, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2023 в гр. София, ул. Г. С. Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., взето на проведено на 12.07.2022 г. ОСА на Актив Пропъртис АДСИЦ, и с оглед решение на Съвета на директорите от 01.06.2023 г. дружеството обявява следните нови условия за изплащане на дивидента за 2021 г.:
- Брутен дивидент на една акция: 0.98 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: от 05.06.2023 до 09.06.2023 г.

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Българска роза АД-Карлово (ROZA)
На проведено на 11.05.2023 г. ОСА на Българска роза АД-Карлово (ROZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.075 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 07.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.05.2023 г.

5.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Слънчо АД-Свищов (SLR)
На проведено на 18.04.2023 г. ОСА на Слънчо АД-Свищов (SLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.39 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.05.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена Българска Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 02.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.04.2023 г.

6.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
На проведено на 14.06.2023 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 07.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2023 г.

7.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
На проведено на 25.05.2023 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.06.2023 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 30.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 08.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.06.2023 г.

8.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH)
На проведено на 18.05.2023 г. ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.05.2023 г.

9.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 14.06.2023 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.16 лв.;
Изплащането на дивидента ще се извърши на два равни транша (по 0.08 лв.), както следва:
- Начална дата за изплащане на първи транш на дивидента: 14.07.2023 г.
- Начална дата за изплащане на втори транш на дивидента: 11.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2023 г.

10.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (BACB)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., взето на проведено на 23.05.2023 г. ОСА на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (BACB), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Българо-Американска Кредитна Банка АД.

11.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF)
На проведено на 14.06.2023 г. ОСА на Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.15 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.12.2023 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.12.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и чрез банката-депозитар на дружеството.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2023 г.

12.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Стара планина Холд АД-София (SPH)
На проведено на 08.06.2023 г. ОСА на Стара планина Холд АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.31579 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.06.2023 г.

13.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Елхим Искра АД-Пазарджик (ELHM)
На проведено на 15.06.2023 г. ОСА на Елхим Искра АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 10.08.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД, клон Пазарджик.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2023 г.


14.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Варна - плод АД ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Варна, ул. Академик Игор Курчатов 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП, ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 13.06.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
На проведено на 12.06.2023 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.25 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2023 г.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. Пловдив ул. Нестор Абаджиев № 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI)
На проведено на 09.06.2023 г. ОСА на Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.165 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 23.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.06.2023 г.

6.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)
На проведено на 06.06.2023 г. ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) е взето решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0127 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде обявена допълнително;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 20.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 16.06.2023 г.


08.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мизия-96 АД, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук


1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арома АД, ISIN: BG1100087987, борсов код: AROM, свиква ОСА в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
На проведено на 05.06.2023 г. ОСА на Атоменергоремонт АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.025 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2023 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 14.01.2024 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 19.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 15.06.2023 г.


05.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Свинекомплекс Николово АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 30.06.2023 в с. Николово, общ. Русе.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НЕОХИМ АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска №3, Културно-битова сграда.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 16.06.2023 в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" № 10, ет. 1, ап. 1.

Повече информация може да намерите тук


02.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАЗЕРЛЕС АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква ОСА на 14.06.2023 в гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV)
На проведено на 01.06.2023 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 15.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13.06.2023 г.


01.06.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. София, пл. Света Неделя 5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
На проведено на 31.05.2023 г. ОСА на Риъл Булленд АД-София (RBL) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.06.2023 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна Кооперативна Банка АД – Клон Мадрид.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.06.2023 г.


31.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 28.05.2023 в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Варна, бул. Княз Борис І, No 82, ет. 2, ап. 3.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Орфей клуб уелнес АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27 А.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Бианор Холдинг АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Еуротерра България АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПЕТРОЛ АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, хотел "Ловеч", етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100026985, борсов код: GAMZ, свиква ОСА на 29.05.2023 в гр. София, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85 з, вх. А, офис 9.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, "Гранд Хотел Милениум София" с адрес: бул "Витоша" № 89 В.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES)
На проведено на 30.05.2023 г. ОСА на Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол (HES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.33 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Ямбол.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.06.2023 г.


30.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 30.06.2023 гр. София, р-н СЛАТИНА, бул Брюксел 1А.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 13.06.2023  в гр. София, , Бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕКСИМ БАНК АД, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. София, бул. "Тодор Александров" 117.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИНЗАВОД АД, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Асеновград, бул.България 75.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR), ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115. 

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, Заседателна зала

Повече информация може да намерите тук


29.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100034989, борсов код: SEVH, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. Варна, ул. Цар Асен 5, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай Груп АД, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ АД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 27.06.2023 в гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100018057, борсов код: ICPD, свиква ОСА на 27.06.2023 в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛОМСКО ПИВО АД, ISIN: BG1100043071, борсов код: LOMP, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. София, ул. Позитано № 9 а, ет. 5, офис 15.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уеб Медия Груп АД, ISIN: BG1100017059, борсов код: WMG, свиква ОСА на 27.06.2023 в гр. София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 10.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Бургас, ул. Ген Скобелев 10, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни пясъци АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мел Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100010971, борсов код: MELH, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, бул. Генерал Тотлбен 85-87, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винъс АД, ISIN: BG1100093076, борсов код: VNS, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. София, район Лозенец, ул. Борис Арсов № 3Б.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мизия-96 АД, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7.

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Скуеър Кюб Пропъртис АД, ISIN: BG1100004206, борсов код: SQC, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, бул. Васил Левски 6, ет. 3, ап. 7.

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грийн Таун Проджектс АД, ISIN: BG1100014189, борсов код: GTP, свиква ОСА на 27.06.2023 в гр. София, бул. Васил Левски 6, ет. 3, ап. 7.

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. Пловдив ул. Нестор Абаджиев № 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл холдинг груп АД, ISIN: BG1100028064, борсов код: CHG, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 49.

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИОИАСИС АД, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA, свиква ОСА на 30.06.2023 от 00:00 ч. в гр. София, бул. Три уши №6, ет.2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД, ISIN: BG1100008983, борсов код: HSOF, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. София, бул. Илиянци 41.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД, ISIN: BG1100011193, борсов код: 11C, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, бул. Александър Малинов 31, Campus X, Сграда 1.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гленмоор Кепитал АДСИЦ, ISIN: BG1100006177, борсов код: GLMC, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Варна, ул. Шипка 10, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пловдив Тех Парк АД, ISIN: BG11OPPLBT17, борсов код: PTP, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 14.

Повече информация може да намерите тук

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД, ISIN: BG1100006979, борсов код: KRS, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27 А.

Повече информация може да намерите тук

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI, свиква ОСА на 27.06.2023 в гр. София, ул. Енос 2, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук


26.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Метизи АД, ISIN: BG11MEROAT18, борсов код: METZ, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Роман, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. София, бул. Васил Левски 6, ет. 3, ап. 7.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. Варна, бул. Княз Борис 1, № 111, Бизнес Център, ет. 9.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трансинвестмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100062055, борсов код: TRIV, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. София, ул. Силистра 8.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЮРИЙ ГАГАРИН АД, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Пловдив, Рогошко шосе 1.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG2100018212, борсов код: IDHB, свиква ОСА на 12.06.2023 в гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Балканкар - Заря АД, ISIN: BG11BAPAAT13, борсов код: BZR, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Парк АДСИЦ, ISIN: BG1100016051, борсов код: PARK, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. София, бул. Черни връх 53.

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ АД, ISIN: BG1100015210, борсов код: TBD, свиква ОСА на 29.06.2023 в с. Големо село, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАТЕКС АД, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Казанлък, ул. Стара река № 2.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРОН АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 27.06.2023 в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица 1.


23.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Верея-тур АД, ISIN: BG11VESTVT16, борсов код: VERY, свиква ОСА на 22.06.2023 в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 100.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Крепежни изделия АД, ISIN: BG11KRPLAT10, борсов код: KREP, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Екип-98 Холдинг АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 23.06.2023 в гр. София, бул. Александър Малинов 75.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква ОСА на 27.06.2023 в гр. София, ул. Солунска 2.


22.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Инвестмънт Холдинг АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРКО АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 19.06.2023 в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква ОСА на 22.06.2023 в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, партер, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГРАДУС АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Стара Загора, Парк Хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 50, зала Тервел.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2.

Повече информация може да намерите тук


19.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ Марица 3 АД, ISIN: BG1100034021, борсов код: MR3, свиква редовно ОСА на 29.06.2023 г. от 14.30 ч. в гр. Димитровград, ул. Промишлена зона

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 23.06.2023 в гр. Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" №1.

Повече информация може да намерите тук


18.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. София, р-н Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кабиле-ЛБ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 22.06.2023 в гр. София, ул. "Горица" 6.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. София, ул. "Солунска" 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвест Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100065066, борсов код: INVE, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. Враца, ул. "Христо Ботев" 20.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал груп АД, ISIN: BG1100005187, борсов код: ICG, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. София, бул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София - 5000, ет. 5.

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Варна-плод АД, ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква ОСА на 29.06.2023 в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1.

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 16.06.2023 в гр. Варна, ул. Генерал Колев 14, вх. Б.


17.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 30.06.2023 в гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" №2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИПОМ АД, ISIN: BG11VIVIAT15, борсов код: VPOM, свиква ОСА на 26.06.2023 в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ № 9.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стройинвест холдинг АД, ISIN: BG1100021986, борсов код: HSTR, свиква ОСА на 23.06.2023 в гр. София, ул. Дамяница 3-5.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 22.06.2023 в гр. София, ул. Горица 6.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златен Лев Холдинг АД, ISIN: BG1100011995, борсов код: HLEV, свиква ОСА на 19.06.2023 в гр. София, ул. Венера № 5, хотел Триада, Конферентна зала № 2.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феникс Капитал Холдинг АД, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква ОСА на 16.06.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115.

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Нео Лодон Капитал АД, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC, свиква ОСА на 16.06.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров 137.


16.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA, свиква ОСА на 16.06.2023 в гр. София, ул. Бачо Киро 8.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100043980, борсов код: IDH, свиква ОСА на 16.06.2023 в гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛКОМЕТ АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква ОСА на 15.06.2023 в гр. Шумен, Втора Индустриална Зона.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. София, ул. Врабча № 8.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 14.06.2023 в гр. Пловдив, ул. Колю Фичето 7а, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сирма Груп Холдинг АД, ISIN: BG1100032140, борсов код: SGH, свиква ОСА на 15.06.2023 в гр. София, бул. Цариградско шосе 135, ет. 2.

7.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Детотекс АД (DEX)
На проведено на 12.05.2023 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.035 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Обединена българска банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2023 г.

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕМКА АД, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква ОСА на 19.06.2023 в гр. Севлиево, ул. Никола Петков 30.

9.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES)
На проведено на 12.05.2023 г. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 12.80 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 12.06.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц Банк България АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2023 г.

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сила Холдинг АД, ISIN: BG1100027983, борсов код: HSI, свиква ОСА на 22.06.2023 в гр. София, ул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 12.06.2023 в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа.


15.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД Надежда АД, ISIN: BG1100041984, борсов код: NAD, свиква ОСА на 15.06.2023 в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВКО АД, ISIN: BG11SESEAT13, борсов код: SEVK, свиква ОСА на 15.06.2023 в гр. Севлиево, ул. Дедерица № 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 11.05.2023 в гр. София, ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 14.06.2023 в гр. София, кв. Манастирски ливади запад, ул. Ралевица, 74 етаж 3.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 15.06.2023 в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Момина крепост АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 15.06.2023 г. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23.

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестор.БГ АД, ISIN: BG1100019048, борсов код: IBG, свиква ОСА на 23.06.2023 в гр. София, бул. Брюксел 1.


12.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХД ДУНАВ АД, ISIN: BG1100015988, борсов код: HDDV, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев 6.

Повече информация може да намерите тук


11.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Варвара термал вилидж АДСИЦ, ISIN: BG1100007209, борсов код: VTV, свиква ОСА на 12.06.2023 в гр. София, ул. Оборище 5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, ISIN: BG1100001053, борсов код: BREF, свиква ОСА на 07.06.2023 в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАВОРИТ ХОЛД АД, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH, свиква ОСА на 12.06.2023 в гр. София, кв. Военна рампа, бул. История Славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква ОСА на 13.06.2023 в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гоце Долчев Табак АД, ISIN: BG11GOGOAT17, борсов код: GDBT, свиква ОСА на 16.06.2023 в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоана 12.


10.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 06.06.2023 в гр. София, бул. Черни връх 51 Б.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Черноморски холдинг АД, ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 15.06.2023 в гр. Бургас, ул. Одрин 79.


09.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ АГРО АД, ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква ОСА на 23.06.2023 в гр.Варна, ул. "Генерал Колев" 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал груп АД, ISIN: BG1100005187, борсов код: ICG, свиква ОСА на 12.06.2023 в гр.София, бул. ул. Мария Луиза 9-11, Бизнес център София – 2000, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КММ АД, ISIN: BG11KMSUAT11, борсов код: KMM, свиква ОСА на 18.05.2023  в гр. Шумен, бул.Мадара 38.

Повече информация може да намерите тук


05.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 12.06.2023 в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български Транспортен Холдинг АД, ISIN: BG1100020988, борсов код BTRH, свиква ОСА на 28.06.2023 в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242.


04.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма билдингс АДСИЦ, ISIN: BG1100084075, борсов код: SFB, свиква ОСА на 09.06.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, етаж 20.

Повече информация може да намерите тук


03.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА АД, ISIN: BG11SOSOBT18, борсов код: SFA, свиква ОСА на 02.06.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Евент Център, Партер.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Опортюнити България Инвестмънт АД, ISIN: BG1100026092, борсов код: OPBI, свиква ОСА на 07.06.2023 в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, ISIN: BG1100040101, борсов код: EAC, свиква ОСА на 30.05.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център - Зала 2.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ, ISIN: BG1100026076, борсов код: RPF, свиква ОСА на 02.06.2023 в гр. София, бул. "Христо Ботев" 17.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква ОСА на 30.05.2023 в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI свиква ОСА на 09.06.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, партер, Зала 3.


02.05.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български фонд за дялово инвестиране, ISIN: BG1100001129, борсов код: BPEF, свиква ОСА на 05.06.2023 в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА): 

Българска Холдингова Компания АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: BHC, свиква ОСА на 01.06.2023 в гр. София, ул. Незабравка 25.

Повече информация може да намерите тук


28.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 05.06.2023 в гр. София, ул. Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС АД, ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква ОСА на 31.05.2023 в гр. Бургас, СПЗ, кв. "Лозово", Топлофикация - Бургас АД.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Атоменергоремонт АД, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква ОСА на 05.06.2023 в гр. Козлодуй, площадка АЕЦ.


27.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, свиква ОСА на 06.06.2023 в гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ КОНКОРД ФОНД, ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 29.05.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров №117.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма АД, ISIN: BG9200001212, борсов код: SFAW, свиква ОСА на на 02.06.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Търговски център Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА Фонд за земеделска зема АДСИЦ, ISIN: BG1100062063, борсов код: EALF, свиква ОСА на 31.05.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауър, Кула Б, ет. 12.

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Риъл Булленд АД, ISIN: BG1100006136, борсов код: RBL, свиква ОСА на 31.05.2023 в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1.


25.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Република Холдинг АД, ISIN: BG1100059986, борсов код: HREP, свиква ОСА на 29.05.2023 в гр. София, ул. Сребърна 16, Офис сграда Парк Лейн.

Повече информация може да намерите тук


24.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Костенец - ХХИ АД, ISIN: BG11KOKOAT15, борсов код: HHI, свиква ОСА на 01.06.2023 в гр. Костенец, ул. Съединение № 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква ОСА на 25.05.2023 в гр. София, р-н Връбница, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Лавена АД, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква ОСА на 01.06.2023 г. в гр. Шумен, Индустриален квартал.


21.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО - България АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 21.06.2023 в гр. Стражица, Гладстон 28.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Динамик, ISIN: BG9000002212, борсов код: DYN, свиква ОСА на 22.05.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115, ет. 2, офис 4.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сток плюс АД, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP, свиква ОСА на 02.06.2023 в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2.


19.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД, ISIN: BG1100098059, борсов код: BACB, свиква ОСА на 23.05.2023 в гр. София, Славянска № 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКУМПЛАСТ АД, ISIN: BG11AKDOAT10, борсов код: AKUM, свиква ОСА на 12.05.2023 в гр. Добрич, ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20.

Повече информация може да намерите тук


18.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МЕТАЛОПАК АД, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква ОСА на 02.06.2023 в гр. Карнобат, индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук


13.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 16.05.2023 в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук


11.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ, ISIN: BG1100102059, борсов код: QUAD, свиква ОСА на 30.05.2023 в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 28.05.2023 в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук


10.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДЕКОТЕКС АД, ISIN: BG11DESLAT11, борсов код: DEX, свиква ОСА на 12.05.2023 в гр. Сливен, бул.Хаджи Димитър 42.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД Индустриален Фонд АД-София, ISIN: BG1100007993, борсов код: INDF, свиква ОСА на 29.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Калина Малина 8, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук


05.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ямболен АД, ISIN: BG11JMJMBT14, борсов код: YAMB, свиква ОСА на 19.05.2023 в гр. Ямбол, ул. Ямболен №35.

Повече информация може да намерите тук


04.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI, свиква ОСА на 18.04.2023 в гр. София, ул. Енос 2, ет. 4, улица Енос.

Повече информация може да намерите тук


03.04.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 11.05.2023 в гр. София, ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дружба АД, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква ОСА на 05.05.2023 в гр. Разград, ул. Тутракан 4.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пи Ар Си АДСИЦ, ISIN: BG1100060075, борсов код: PRC, свиква ОСА на 16.05.2023 в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.


31.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска роза АД, ISIN: BG11BAKAAT18, борсов код: ROZA, свиква ОСА на 11.05.2023 в гр. Карлово, ул. Индустриална зона 1.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (BPF)
На проведено на 29.03.2023 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0438 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ТБ ОББ АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.04.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.04.2023 г.


30.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД, ISIN: BG11KOVABT17, борсов код: ODES, свиква ОСА на 12.05.2023 в гр. Варна, Остовна зона, Кораборемонтен завод "Одесос" АД.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 28.04.2023 в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква ОСА на 08.06.2023 в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9.


29.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД, ISIN: BG11HIYMAT14, борсов код: HES, свиква ОСА на 30.05.2023 в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1.

Повече информация може да намерите тук


28.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛХИМ ИСКРА АД, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква ОСА на 15.06.2023 в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда.

Повече информация може да намерите тук


21.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 18.04.2023 в с. Николово, п.к. 7057, общ. Русе, обл. Русе.

Повече информация може да намерите тук


20.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С ХИДРАВЛИК АД, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код: MSH, свиква ОСА на 18.05.2023 в гр. Казанлък, Козлодуй 68.

Повече информация може да намерите тук


17.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG9200002228, борсов код: FPPV, свиква ОСА на 22.03.2023 в гр. София, бул. Черни връх № 51Б, в залата на първия етаж.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 18.04.2023 в гр. Бургас, ул. Одрин 79, ет. 2, зала 1.

Повече информация може да намерите тук


16.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 18.04.2023 в гр. гр. София, ул. "Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук


15.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква ОСА на 18.04.2023 в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ISIN: BG1100064077, борсов код: CBAM, свиква ОСА на 10.03.2023 в гр. Дебелец, м. Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА.

Повече информация може да намерите тук


14.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Орфей клуб уелнес АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 19.04.2023 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уеб Медия Груп АД, ISIN: BG1100017059, борсов код: WMG, свиква ОСА на 10.04.2023 в гр. София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 10.

Повече информация може да намерите тук


10.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЛЪНЧО АД, ISIN: BG1100037008, борсов код: SLR, свиква ОСА на 18.04.2023 в гр. Свищов, ул. Дунав 16.

Повече информация може да намерите тук


02.03.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 29.03.2023 в гр. София, бул. Черни връх № 51, Офис Х, сграда 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук


28.02.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 29.03.2023 в гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, хотел "Ловеч", етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук


27.02.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МЕТАЛОПАК АД, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква ОСА на 07.04.2023 в гр. Карнобат, индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма билдингс АДСИЦ, ISIN: BG1100084075, борсов код: SFB, свиква ОСА на 30.03.2023 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20.

Повече информация може да намерите тук


17.02.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Република Холдинг АД, ISIN: BG1100059986, борсов код: HREP, свиква ОСА на 20.03.2023 в гр. София, адрес гр. София, ул. Сребърна 16, Офис сграда Парк Лейн.

Повече информация може да намерите тук


13.02.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 14.03.2023 в гр. София, Гранд Хотел Милениум София, с адрес гр. София, бул. Витоша 89В.

Повече информация може да намерите тук


09.02.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG2100019210, борсов код: FAMB, свиква ОСА на 27.02.2023 в гр. София, Врабча.

Повече информация може да намерите тук


07.02.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква ОСА на 08.03.2023 в гр. Варна, бул. Княз Борис I, 82, ет. 2, ап. 3.

Повече информация може да намерите тук


06.02.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100034989, борсов код: SEVH, свиква ОСА на 06.03.2023 в гр. ВАРНА, УЛ. ЦАР АСЕН 5, ЕТ.,3.

Повече информация може да намерите тук


31.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 28.02.2023 в гр. Бургас, ул. Ген. Скобелев 10, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100057063, борсов код: FFI, свиква ОСА на 27.02.2023 в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87.

Повече информация може да намерите тук


27.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Орфей клуб уелнес АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 28.02.2023 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стройинвест холдинг АД, ISIN: BG1100021986, борсов код: HSTR, свиква ОСА на 07.03.2023 в гр. София, ул. Дамяница 3-5.

Повече информация може да намерите тук


20.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОМИНА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 28.02.2023 в гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 23.

Повече информация може да намерите тук


18.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 28.02.2023 в гр. Пловдив, ул. Колю Фичето 7 а, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук


13.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАТЕКС АД, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква ОСА на 17.02.2023 в гр. КАЗАНЛЪК, ул. Стара река № 2.

Повече информация може да намерите тук


10.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 09.02.2023 в гр. София, ул. "Дамян Груев" No. 1, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук


05.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИАНОР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 09.02.2023 в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук


03.01.2023 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 31.01.2023 в гр. Пловдив ул. Нестор Абаджиев № 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


30.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 14.02.2023 в гр. Стражица, ул. Гладстон 28.

Повече информация може да намерите тук


21.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД, ISIN: BG1100043980, борсов код: IDH, свиква ОСА на 20.01.2023 в гр. София, бул. Братя Бъкстон № 40.

Повече информация може да намерите тук


20.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100057063, борсов код: FFI, свиква ОСА на 16.01.2023 в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87.

Повече информация може да намерите тук


17.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златен Лев Холдинг АД, ISIN: BG1100011995, борсов код: HLEV, свиква ОСА на 16.01.2023. в гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б, Заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук


09.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ISIN: BG1100064077, борсов код: CBAM, свиква ОСА на 16.12.2022 в гр. Дебелец, м. Устито ПИ 035026, офис сграда "Логистичен център ЦБА".

Повече информация може да намерите тук


06.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, ISIN: BG1100001053, борсов код: BREF, свиква ОСА на 10.01.2023 в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Повече информация може да намерите тук


05.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, свиква ОСА на 11.01.2023 в гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-ВАРНА, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 03.01.2023 в гр. Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4.

Повече информация може да намерите тук


02.12.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 30.12.2022 в гр. София, ул. Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук


29.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ, ISIN: BG1100026076, борсов код: RPF, свиква ОСА на 29.12.2022 в гр. София, бул. "Христо Ботев" 17.

Повече информация може да намерите тук


28.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛОМСКО ПИВО АД, ISIN: BG1100043071, борсов код: LOMP, свиква ОСА на 10.01.2023 в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15.

Повече информация може да намерите тук


24.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 23.12.2022 в гр. Горна Оряховица, ул. "Свети княз Борис I" № 29.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Родина Кепитъл АД, ISIN: BG11RODOAT17, борсов код: RDNA, свиква ОСА на 09.12.2022 в гр. София, бул."Тодор Александров" 137, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук


17.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 19.12.2022 в гр. Бургас.

Повече информация може да намерите тук


16.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРОН АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 16.12.2022 в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


15.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРКО АД-СОФИЯ, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 13.12.2022 в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа,.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Градус АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква ОСА на 19.12.2022 в гр. Стара Загора, ПаркХотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 50, зала Тервел.

Повече информация може да намерите тук


10.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 08.11.2022 в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД, ISIN: BG1100034021, борсов код: MR3, свиква ОСА на 24.11.2022 в гр. Димитровград, Промишлена зона .

Повече информация може да намерите тук


04.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сила Холдинг АД, ISIN: BG1100027983, борсов код: HSI, свиква ОСА на 07.12.2022 в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет.7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук


03.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 02.12.2022 в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук


01.11.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100034989, борсов код: SEVH, свиква ОСА на 01.12.2022 в гр. ВАРНА, УЛ. ЦАР АСЕН 5, ЕТ. 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 30.11.2022 в гр. София, Гранд Хотел Милениум София, с адрес гр. София, бул. Витоша 89В.

Повече информация може да намерите тук


27.10.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG9200002228, борсов код: FPPV, свиква ОСА на 31.10.2022 в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76 А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАБИЛЕ-ЛБ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 08.12.2022 в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук


25.10.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 24.11.2022 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.

Повече информация може да намерите тук


24.10.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 31.10.2022 в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


21.10.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД, ISIN: BG1100034021, борсов код: MR3, свиква ОСА на 24.11.2022 в гр. ДИМИТРОВГРАД, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.

Повече информация може да намерите тук


19.10.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 17.11.2022 в гр. ПЛОВДИВ, УЛ. БЕЛГРАД 2, ЕТ. 2.

Повече информация може да намерите тук


13.10.2022 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., взето на проведено на 28.06.2022 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.560706255 лв.
- Начална дата за изплащане на дивидента: 12.12.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.


12.10.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни пясъци АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 18.11.2022 в гр. Варна, к. "Златни пясъци", Дирекция на "Златни пясъци" АД, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук


04.10.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уеб Медия Груп АД, ISIN: BG1100017059, борсов код: WMG, свиква ОСА на 27.10.2022 в гр. София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 10.

Повече информация може да намерите тук


27.09.2022 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)
На проведено на 23.09.2022 г. извънредно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0084 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде определена допълнително.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ОББ АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.10.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.10.2022 г.


24.09.2022 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)
На проведено на 21.09.2022 г. ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.81 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: не по-късно от 60 дни от решението на ОСА;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.10.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.10.2022 г.


21.09.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 24.10.2022 в гр. София, ул. "Солунска" № 2.

Повече информация може да намерите тук


20.09.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ - София, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 08.10.2022 в гр. София, ул. Константин Петканов № 4 .

Повече информация може да намерите тук


16.09.2022 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 14.09.2022 г. ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2022 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 12.10.2022 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2022 г.


07.09.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булвеста Холдинг АД, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква ОСА на 07.10.2022 в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук


01.09.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100057063, борсов код: FFI, свиква ОСА на 30.09.2022 в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87.

Повече информация може да намерите тук


26.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИНЗАВОД АД, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 29.09.2022 в гр. Асеновград, бул.България 75.

Повече информация може да намерите тук


24.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Метизи АД, ISIN: BG11MEROAT18, борсов код: METZ, свиква ОСА на 28.09.2022 в гр. Роман, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук


22.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 23.09.2022  в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG9200002228, борсов код: FPPV, свиква ОСА на 25.08.2022 в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Риъл Булленд АД ISIN: BG1100006136, борсов код: RBL, свиква ОСА на 26.09.2022 г. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук


19.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 21.09.2022 в гр. София, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 23.09.2022 в гр. БУРГАС, УЛ.ОДРИН 79, ЕТ.2, ЗАЛА 1.

Повече информация може да намерите тук


18.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 20.09.2022 в гр. София, бул.Цар Борис III №140.

Повече информация може да намерите тук


05.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал груп АД, ISIN: BG1100005187, борсов код: ICG, свиква ОСА на 12.09.2022 в гр. София, бул. Мария Луиза № 9-11.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 05.09.2022 в с. Николово, п.к. 7057, общ. Русе, обл. Русе.

Повече информация може да намерите тук


03.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАБИЛЕ - ЛБ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 05.09.2022 в гр. Ямбол, ул.Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук


02.08.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО България АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 14.09.2022 в гр. Стражица, Гладстон № 28.

Повече информация може да намерите тук


30.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИПОМ АД, ISIN: BG11VIVIAT15, борсов код: VPOM, свиква ОСА на 02.09.2022 в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ № 9.

Повече информация може да намерите тук


29.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ ИМОТИ АДСИЦ , ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 29.08.2022 в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.

Повече информация може да намерите тук


27.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 30.08.2022 в гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 29.08.2022 в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук


26.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ, ISIN: BG1100028064, борсов код: CHG, свиква ОСА на 26.08.2022 в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 49, ет. 2, офис ССС.

Повече информация може да намерите тук


19.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, ISIN: BG2100008114, свиква ОСА на 29.08.2022 в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 111П, сграда София Тех 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТОР.БГ АД, ISIN: BG1100019048, борсов код: IBG, свиква ОСА на 22.08.2022 в гр. София, бул. Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук


18.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД-СОФИЯ, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 15.07.2022 в гр. София, р-н СЛАТИНА, бул. Брюксел 1А.

Повече информация може да намерите тук


14.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Холдингова Компания АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: BHC, свиква ОСА на 15.08.2022 в гр. София, ул.Незабравка 25.

Повече информация може да намерите тук


13.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 12.07.2022 в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев №37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИМИМПОРТ АД, ISIN: BG1100046066, борсов код: CHIM, свиква ОСА на 14.07.2022 в гр. София, Ул. Стефан Караджа 2.

Повече информация може да намерите тук


06.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG, свиква ОСА на 30.07.2022 в гр. София, р-н СЛАТИНА, бул Брюксел 1А.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Велграф Асет Мениджмънт АД ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, р-н СЛАТИНА, бул Брюксел 1А.

Повече информация може да намерите тук


05.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Електрометал АД, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква ОСА на 30.06.2022  в гр. Пазаржик, ул. Мильо войвода, 1.

Повече информация може да намерите тук


02.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАУЧУК АД, ISIN: BG11KAPAAT12, борсов код: KAU, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. СОФИЯ, бул. Витоша, 39, ет.3, ап.5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ейч Ар Кепитъл АД, ISIN: BG1100016218, борсов код: HRC, свиква ОСА на 29.06.2022  в гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 82.

Повече информация може да намерите тук


01.07.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дружба АД, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква ОСА на 03.08.2022 в гр. Разград (7200), ул.Тутракан 4.

Повече информация може да намерите тук


30.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. Пловдив ул. Нестор Абаджиев №37, ет 2.

Повече информация може да намерите тук


29.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 22.06.2022 в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов, 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД, ISIN: BG1100015210, борсов код: TBD, свиква ОСА на 27.06.2022 в с. Големо село.

Повече информация може да намерите тук


21.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, кв. Илиянци, ул. Складова база № 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 29.06.2022  в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов, 2.

Повече информация може да намерите тук


16.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 27.06.2022  в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. Пловдив ул. Нестор Абаджиев №37, ет 2.

Повече информация може да намерите тук


15.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. София, ул. Г. С. РАКОВСКИ 99.

Повече информация може да намерите тук


14.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ОРГТЕХНИКА АД, ISIN: BG11ORSIAT18, борсов код: ORGT, свиква ОСА на 24.06.2022 в гр. Силистра, ул. П. Бояджиев 31.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български Транспортен Холдинг АД, ISIN: BG1100020988, борсов код: BTRH, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 242.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: БГ Агро АД-Варна (BGAG)
На проведено на 10.06.2022 г. ОСА на БГ Агро АД-Варна (BGAG) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.16 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 04.07.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2022 г.


13.06.2022 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD)
На проведено на 10.06.2022 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0364 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 24.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.06.2022 г.


07.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златен Лев Холдинг АД, ISIN: BG1100011995, борсов код: HLEV, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. София, ул. Постоянство.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 07.07.2022 в гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет 3.

Повече информация може да намерите тук


06.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Първа инвестиционна банка АД, ISIN: BG2100022123,  свиква ОСА на 13.06.2022  в гр. София, бул. Драган Цанков 37.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
На проведено на 03.06.2022 г. ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.045 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 18.07.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 17.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 15.06.2022 г.


02.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


01.06.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК ЛОЗОВО АД, ISIN: BG11ZSBUAT17, борсов код: ZSK, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут Уйст Юръп , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 30.05.2022  в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


31.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Варна, бул. Княз Борис I, 82, ет. 2. ап. 3, гр. Варна.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие - Обединен Холдинг АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, партер, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД, ISIN: BG1100008983, борсов код: HSOF, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, бул. Илиянци 41.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. Пловдив, ул Нестор Абаджиев 37 ет.2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АГРО ФИНАНС АД, ISIN: BG1100039061, борсов код: AGF, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. Пловдив, бул. Дунав №5.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, бул. Ал. Малинов № 75.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИНЪС АД, ISIN: BG1100093076, борсов код: VNS, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, ул. Борис Арсов 3Б.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100018057, борсов код: ICPD, свиква ОСА на 28.06.2021 в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, пл. Света Неделя 5.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИП, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, р-н СЛАТИНА, бул. Брюксел 1А.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 30.06.2022 в с. Николово, п.к. 7057, общ. Русе, обл. Русе .

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100026985, борсов код: GAMZ, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, бул. Симеоновско шосе №85з вх. А ап. офис 9.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ, ISIN: BG1100026076, борсов код: RPF, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, бул. "Христо Ботев" 17.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 30.05.2022 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100057063, борсов код: FFI, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, ISIN: BG1100001053, борсов код: BREF, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER)
Във връзка с решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., взето на проведено на 17.05.2022 г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER), дружеството допълнително обявява:
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.06.2022 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД;
- Крайна дата за изплащане на дивидента през Банка ДСК АД: 20.06.2023 г.


30.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД, ISIN: BG11OPPLBT17, борсов код: PTP, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" 14.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76 А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛОМСКО ПИВО АД, ISIN: BG1100043071, борсов код: LOMP, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД, ISIN: BG11MOSTAT10, борсов код: ZAFA, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 15.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гленмоор Кепитал АДСИЦ, ISIN: BG1100006177, борсов код: GLMC, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр.Варна, ул. Шипка 10, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, бул. Брюксел 1А.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. ВАРНА, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Електроразпределителни мрежи Запад АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИПОМ АД, ISIN: BG11VIVIAT15, борсов код: VPOM, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. ВИДИН, ГР. ВИДИН,УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН ІІ №9 .

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, бул.Цар Борис III №140.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД, ISIN: BG1100006979, борсов код: KRS, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД, ISIN: BG1100034021, борсов код: MR3, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. ДИМИТРОВГРАД, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни Пясъци АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Варна, к.к."Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Биоиасис АД, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАТЕКС АД, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. Казанлък, ул.Маньо Стайнов №4.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ ИМОТИ АДСИЦ , ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София ул. Апостол Карамитев № 16.

Повече информация може да намерите тук


27.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трейс Груп Холд АД, ISIN: BG1100049078, борсов код: T57, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, ул. Никола Образописов 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвест пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100065066, борсов код: INVE, свиква ОСА на 29.06.2022  в гр. Враца, ул."Христо Ботев"20.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. КОЗЛОДУЙ, ПЛОЩАДКА АЕЦ-КОЗЛОДУЙ.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Юрий Гагарин АД, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Пловдив, Рогошко шосе 1.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Уеб Медия Груп АД, ISIN: BG1100017059, борсов код: WMG, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр.София, ул.Фр.Жолио Кюри № 20, ет.10.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Бургас АД, ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. Бургас, кв."Лозово", Топлофикация - Бургас АД.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Илевън Капитал АД, ISIN: BG1100011193, борсов код: 11C, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, бул. Александър Малинов 31, Campus X, Сграда 1.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов 6.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мел Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100010971, борсов код: MELH, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет.4.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Център АД , ISIN: BG1100080982, борсов код: HCEN, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, ул. Георги Сава Раковски 132.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Адванс Екуити Холдинг АД, ISIN: BG1100033064, борсов код: ADVE, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арома АД, ISIN: BG1100087987, борсов код: AROM, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грийн Таун Проджектс АД, ISIN: BG1100014189, борсов код: GTP, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ, ISIN: BG1100028064, борсов код: CHG, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Пловдив, бул."Христо Ботев" № 49, ет.2, офис ССС.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Фондова Борса АД, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. София, пл. България №1.

Повече информация може да намерите тук


26.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Русе АД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. Русе, ул.ТЕЦ ИЗТОК 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телематик Интерактив България АД, ISIN: BG1100014213, борсов код: TIB, свиква ОСА на 23.06.2022 в гр. София, Гранд Хотел Милениум София, с адрес гр. София, бул. Витоша 89В.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг №1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Крепежни изделия АД, ISIN: BG11KRPLAT10, борсов код: KREP, свиква ОСА на 30.06.2022  в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе, 15.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Централна Кооперативна банка АД, ISIN: BG1100014973, борсов код: CCB, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, Бул. Цариградско шосе 87.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сила Холдинг АД, ISIN: BG1100027983, борсов код: HSI, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София, бул. България № 58, бл.С, ет.7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. СОФИЯ, р-н Връбница, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук


25.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕКСИМ БАНК АД, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София, бул. "Тодор Александров" 117.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 29.06.2022  в гр. София, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФЕЕИ АДСИЦ, ISIN: BG1100026068, борсов код: FEEI, свиква ОСА на 22.06.2022 гр. София, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев № 20.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Скуеър Кюб Пропъртис АД, ISIN: BG1100004206, борсов код: SQC, свиква ОСА на 24.06.2022 в гр. София, бул.Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агрия Груп Холдинг АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква ОСА на 28.06.2022 в град Варна, бул.Княз Борис 1, №111, Бизнес Център, ет.9.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЦ-Бобов дол АД, ISIN: BG1100015210, борсов код: TBD, свиква ОСА на 27.06.2022 в с. Големо село, "ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ" АД.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр.София, ул."Солунска" № 2.

Повече информация може да намерите тук


23.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 20.06.2022 в гр.Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис Първи №29.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зърнени храни България АД, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква ОСА на 28.06.2022 от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна.

Повече информация може да намеритe тук


20.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД, ISIN: BG11GOGOAT17, борсов код: GDBT, свиква ОСА на 27.06.2022 от в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерон АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2022 в гр. ВАРНА, бул. "Княз Борис I" №7, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИЛБОРД АД, ISIN: BG1100088076, борсов код: BBRD, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2 .

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI, свиква ОСА на 20.06.2022 в гр. София, ул. Енос 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАВОРИТ ХОЛД АД, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH, свиква ОСА на 20.06.2022 в гр. София, кв. Военна рампа, ул. История Славянобългарса 8, заседателна зала Котлостроене АД.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 22.06.2022 в гр. София, ул. "Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 29.06.2022 в гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 22.06.2022 в гр. Варна, Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СЕВКО АД, ISIN: BG11SESEAT13, борсов код: SEVK, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. Севлиево, ул. Дедерица №1.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 23.06.2022 в гр. София, ул. Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВАРНА-ПЛОД АД, ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. Варна, Ул. Академик Игор Курчатов 1.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 20.06.2022 в гр. София, ул. Ралевица 74 ет.3 .

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 18.05.2022 г. ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за второто 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.19 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 15.06.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.05.2022 г.


19.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАБИЛЕ - ЛБ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Ямбол, ул.Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук


18.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 17.05.2022 в гр. София, Ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПАРК АДСИЦ, ISIN: BG1100016051, борсов код: PARK, свиква ОСА на 17.06.2022 в гр. София, бул. Черни връх 53.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП АД, ISIN: BG1100005187, борсов код: ICG, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София, бул. Мария Луиза 9-11.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КММ АД, ISIN: BG11KMSUAT11, борсов код: KMM, свиква ОСА на 27.05.2022 в гр. Шумен, бул. Мадара 38.

Повече информация може да намерите тук


17.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 13.06.2022 в гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феникс Капитал Холдинг АД, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Нео Лондон Капитал АД, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД, ISIN: BG1100043980, борсов код: IDH, свиква ОСА на 15.06.2022  в гр. София, бул. "Братя Бъкстон," № 40.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАЗЕРЛЕС АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛБЕНА АД, ISIN: BG11ALBAAT17, борсов код: ALB, свиква ОСА на 18.06.2022 в к.к. Албена, общ. Балчик, хотел Фламинго гранд, зала Ара.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 14.06.2022  в гр. Бургас.

Повече информация може да намерите тук 

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОМИНА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 15.06.2022 в гр. Велико Търново, Магистрална 23.

Повече информация може да намерите тук


16.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Метизи АД, ISIN: BG11MEROAT18, борсов код: METZ, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. Роман, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВЕРЕЯ-ТУР АД, ISIN: BG11VESTVT16, борсов код: VERY, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 100.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква ОСА на 13.06.2022 в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 15.06.2022 в гр. Бургас, УЛ. ОДРИН 79, ЕТ. 2, ЗАЛА 1.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 16.06.2022 в гр. Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. ПЛОВДИВ, УЛ. БЕЛГРАД 2, ЕТ. 2.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД НАДЕЖДА АД, ISIN: BG1100041984, борсов код: NAD, свиква ОСА на 15.06.2022 в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД Индустриален фонд АД, ISIN: BG1100007993, борсов код: INDF, свиква ОСА на 27.06.2022 в гр. София, УЛ. КАЛИНА МАЛИНА № 8, ЕТ. 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100059986, борсов код: HREP, свиква ОСА на 13.06.2022 в гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПИ АР СИ АДСИЦ, ISIN: BG1100060075, борсов код: PRC, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за паричен дивидент:
Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES)
На проведено на 12.05.2022 г. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 4.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.06.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц Банк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2022 г.

12.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES)
На проведено на 12.05.2022 г. ОСА на Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (HES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.31 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 07.07.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Ямбол.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2022 г.


13.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA, свиква ОСА на 23.06.2022 в гр. София, ул. "Бачо Киро" № 8.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 13.06.2022 в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКУМПЛАСТ АД, ISIN: BG11AKDOAT10, борсов код: AKUM, свиква ОСА на 24.06.2022 в гр. ДОБРИЧ, ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
На проведено на 11.05.2022 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.05.2022 г.


12.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 16.06.2022 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕМКА АД Севлиево, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква ОСА на 15.06.2022 в гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 30.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мизия-96 АД, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA, свиква ОСА на 16.06.2022 в гр. Плевен, УЛ. "БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ" 7.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква ОСА на 15.06.2022 в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 21.06.2022 в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж С, Конферентна Зала 1.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 14.06.2022 ч. в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София Зала Триадица 1.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква ОСА на 13.06.2022 в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG11SVVAAT11, борсов код: SKEH, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия.

Повече информация може да намерите тук


11.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТОР.БГ АД, ISIN: BG1100019048, борсов код: IBG, свиква ОСА на 22.06.2022 в гр. София, бул. Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 10.06.2022 в гр. Варна, кк Свети Константин и Елена х-л Азалия.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НЕОХИМ АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH, свиква ОСА на 21.06.2022 в гр. Димитровград, ул. "Александър Стамболийски", 22.

Повече информация може да намерите тук


10.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 28.06.2022 в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛАВЕНА АД, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. Шумен, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алкомет АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква ОСА на 15.06.2022 в гр. Шумен, Втора Индустриална Зона.

Повече информация може да намерите тук


09.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Костенец-ХХИ АД, ISIN: BG11KOKOAT15, борсов код: HHI, свиква ОСА на 09.06.2022 в гр. гр. Костенец, улица Съединение № 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 10.06.2022 в гр. ВАРНА, УЛ. ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД, ISIN: BG1100035135, борсов код: GTH, свиква ОСА на 10.06.2022 в гр. ВАРНА, УЛ. ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA, свиква ОСА на 23.06.2022 в гр. София, ул. "Бачо Киро" № 8.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Холдингова Компания АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: BHC, свиква ОСА на 15.06.2022 в гр. София, ул. Незабравка 25.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Риъл Булленд АД, ISIN: BG1100006136, борсов код: RBL, свиква ОСА на 06.06.2022 в гр. София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук


05.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХД ДУНАВ АД, ISIN: BG1100015988, борсов код: HDDV, свиква ОСА на 10.06.2002 в гр. Враца, гр. Врацаm ул. Стоян Кялъчев 6.

Повече информация може да намерите тук


04.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА АД, ISIN: BG11SOSOBT18, борсов код: SFA, свиква ОСА на 03.06.2022 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, СБТ Ивент център.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дружба АД, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква ОСА на 03.06.2022 в гр. Разград, ул.Тутракан 4.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ АГРО АД, ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква ОСА на 10.06.2022 в гр. Варна, офиса на "БГ АГРО" АД в гр.Варна, ул. "Генерал Колев" 12 .

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МЕТАЛОПАК АД, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква ОСА на 02.06.2022 в гр. Карнобат, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.

Повече информация може да намерите тук


29.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Дебтс Мениджмънт АД, ISIN: BG1100005203, борсов код: CDM, свиква ОСА на 02.06.2022 в гр. София, ул. Три Уши 8.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2022 в гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 9.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Сток плюс АД-Банкя (STKP)
На проведено на 27.04.2022 г. ОСА на Сток плюс АД-Банкя (STKP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.08816 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.05.2022 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 27.06.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц Банк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 11.05.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.05.2022 г.


28.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, свиква ОСА на 06.06.2022 в гр. София, ул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук


27.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 30.05.2022 в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


21.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ, ISIN: BG1100062063, борсов код: EALF, свиква ОСА на 26.05.2022 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Слънчо АД, ISIN: BG1100037008, борсов код: SLR, свиква ОСА на 25.05.2022 в гр.Свищов, ул. Дунав 16.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стройинвест холдинг АД, ISIN: BG1100021986, борсов код: HSTR, свиква ОСА на 31.05.2022 в гр. София, ул. Дамяница 3-5.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български Tранспортен Hолдинг АД, ISIN: BG1100020988, борсов код: BTRH, свиква ОСА на 30.06.2022 в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 242.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Варвара термал вилидж АДСИЦ, ISIN: BG1100007209, борсов код: VTV, свиква ОСА на 20.05.2022 в гр. София, ул. Оборище 5.

Повече информация може да намерите тук


20.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кораборемонтен завод ОДЕСОС АД, ISIN: BG11KOVABT17, борсов код: ODES, свиква ОСА на 12.05.2022 в гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод "Одесос" АД.

Повече информация може да намерите тук


19.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Динамик, ISIN: BG9000002212, борсов код: DYN, свиква ОСА на 18.05.2022 в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КМ Грийн Енерджи Фонд АД., ISIN: BG1100032082, борсов код: CGRN, свиква ОСА на 18.05.2022 в гр. София, ул. Три уши № 8.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 17.05.2022 в гр. София, Ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ, ISIN: BG1100102059, борсов код: QUAD, свиква ОСА на 30.05.2022 в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук


15.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ямболен АД, ISIN: BG11JMJMBT14, борсов код: YAMB, свиква ОСА на 03.06.2022 в гр. Ямбол, ул Ямболен 35.

Повече информация може да намерите тук


07.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД, ISIN: BG11HIKAAT14, борсов код: HPT, свиква ОСА на 26.05.2022 в гр. Казанлък, ул. "Вожели" 3.

Повече информация може да намерите тук


06.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, ISIN: BG1100040101, борсов код: EAC, свиква ОСА на 19.05.2022 в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център Зала 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ , ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 05.05.2022 в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД, ISIN: BG1100098059, борсов код: BACB, свиква ОСА на 17.05.2022  в гр. София, ул. "Славянска" № 2.

Повече информация може да намерите тук


01.04.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 14.04.2022 от 07:00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III №140.

Повече информация може да намерите тук


31.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 18.05.2022 от 11:00 ч. в гр. Стражица, Гладстон № 28.

Повече информация може да намерите тук


30.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булвеста Холдинг АД - в ликвидация, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква ОСА на 28.04.2022 от 11:00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук


28.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска роза АД, ISIN: BG11BAKAAT18, борсов код: ROZA, свиква ОСА на 10.05.2022 от 08:00 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стара планина холд АД, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква ОСА на 23.05.2022 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9.

Повече информация може да намерите тук


25.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СТОК ПЛЮС АД, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP, свиква ОСА на 27.04.2022 от 15:00 ч. в гр. гр. София, ул.Екзарх Йосиф 31, ет.2.

Повече информация може да намерите тук


23.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИАНОР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 26.04.2022 от 11:00 ч. в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 21.04.2022 от 07:30 ч. в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Хидравлични елементи и системи АД, ISIN: BG11HIYMAT14, борсов код: HES, свиква ОСА на 12.05.2022 от 13:30 ч. в гр. Ямбол, ул.Пирин 1.

Повече информация може да намерите тук


22.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛХИМ ИСКРА АД, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква ОСА на 17.05.2022 от 08:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда.

Повече информация може да намерите тук


21.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 18.04.2022 от 14:00 ч. в гр. София, 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала.

Повече информация може да намерите тук


18.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 18.04.2022 от 10:00 ч. в гр. София, на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала.

Повече информация може да намерите тук


17.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С ХИДРАВЛИК АД, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код: MSH, свиква ОСА на 19.05.2022 от 10:30 ч. в гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68.

Повече информация може да намерите тук


15.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 14.04.2022 от 07:00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III № 140.

Повече информация може да намерите тук


14.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Адванс Терафонд АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 09.03.2022 от 09:00 ч. в гр. София, Ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук


11.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 11.04.2022 от 07:00 ч. в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил.

Повече информация може да намерите тук


08.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 08.04.2022 от 08:00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа.

Повече информация може да намерите тук


02.03.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвест Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100065066, борсов код: INVE, свиква ОСА на 01.04.2022 от 08:00 ч. в гр. Враца, ул."Христо Ботев"20.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 09.03.2022 от 13:00 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук


28.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български фонд за вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква ОСА на 04.04.2022 от 07:00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук


25.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 29.03.2022 от 11:00 ч. в гр.Горна Оряховица, ул.Свети княз борис първи 29.

Повече информация може да намерите тук


24.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Адванс Терафонд АДСИЦ, ISIN: BG1100025052, борсов код: ATER, свиква ОСА на 22.02.2022 от 09:00 ч. в гр. София, Ул. Златовръх 1.

Повече информация може да намерите тук


19.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 09.03.2022 от 13:00 ч. в гр. София, Дамян Груев No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук


17.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гленмоор Кепитал АДСИЦ, ISIN: BG1100006177, борсов код: GLMC, свиква ОСА на 18.03.2022 от 14:00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка 10, ет.5.

Повече информация може да намерите тук


16.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 18.03.2022 от 07:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква ОСА на 18.03.2022 от 08:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук


Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

15.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД, ISIN: BG1100008983, борсов код: HSOF, свиква ОСА на 14.03.2022 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Илиянци 41.

Повече информация може да намерите тук


10.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Наш Дом България Холдинг АД, ISIN: BG1100068987, борсов код: HDOM, свиква ОСА на 15.03.2022 от 10:00 ч. в гр. Ловеч, ул. Александър Кусев 20.

Повече информация може да намерите тук


09.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 09.03.2022 от 13:00 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 14.03.2022 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 10.03.2022 от 08:00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерон АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 07.03.2022 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


07.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Рой Пропърти Фънд АДСЦИ, ISIN: BG1100026076, борсов код: RPF, свиква ОСА на 08.03.2022 от 10:00 ч. в гр. София, бул. "Христо Ботев" 17.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ Имоти АДСИЦ , ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 10.03.2022 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.

Повече информация може да намерите тук


03.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 07.03.2022 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук


01.02.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма Имоти АДСИЦ ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 10.01.2022 от 09:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.

Повече информация може да намерите тук


28.01.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 08.03.2022 от 10:00 ч. в  гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ, ISIN: BG1100102059, борсов код: QUAD, свиква ОСА на 07.03.2022 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4.

Повече информация може да намерите тук


19.01.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, ISIN: BG1100001053, борсов код: BREF, свиква ОСА на 22.02.2022 от 07:00 ч. в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Повече информация може да намерите тук


10.01.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ямболен АД, ISIN: BG11JMJMBT14, борсов код: YAMB, свиква ОСА на 18.02.2022 от 07:30 ч. в гр. Ямбол, ЯМБОЛЕН №35.

Повече информация може да намерите тук


29.12.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Бургас ЕАД, ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква ОСА на 24.01.2022 от 14:00 ч. в гр.Бургас, кв. "Лозово".

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Северкооп-Гъмза Холдинг АД, ISIN: BG1100026985, борсов код: GAMZ, свиква ОСА на 24.01.2022 от 13:00 ч. в гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9

Повече информация може да намерите тук


23.12.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни Пясъци АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 31.01.2022 от 08:30 ч. в гр.Варна, к.к."Златни пясъци", Дирекция, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук


22.12.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 29.12.2021 от 10:00 ч. в гр.Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис първи №29.

Повече информация може да намерите тук


20.12.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ексклузив Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква ОСА на 19.01.2022 от 08:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук


15.12.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грейт Лък АД, ISIN: BG1100003158, борсов код: GRLK, свиква ОСА на 14.01.2022 от 10:00 ч. в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 .

Повече информация може да намерите тук


03.12.2021 г.

КАБИЛЕ - ЛБ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 07.01.2022 от 09:00 ч. в гр. Ямбол, ул.Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук


22.11.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Динамик, ISIN: BG9000002212, борсов код: DYN, свиква ОСА на 20.12.2021 от 08:00 ч. в  гр. София, бул. Бъкстон 40.

Повече информация може да намерите тук


16.11.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛБЕНА АД, ISIN: BG11ALBAAT17, борсов код: ALB, свиква ОСА на 13.12.2021 от 08:00 ч. в к.к. Албена, общ. Балчик, хотел Фламинго гранд, зала Ара.

Повече информация може да намерите тук


15.11.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 15.12.2021 от 14:00 ч. в  гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трансинвестмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100062055, борсов код: TRIV, свиква ОСА на 17.12.2021 от 10:00 ч. в гр.София, р-н Оборище, ул. Силистра 8, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 15.12.2021 от 10:00 ч. в  гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Биоиасис АД, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA, свиква ОСА на 20.12.2021 от 13:00 ч. в гр. София, ул. Три уши № 6.

Повече информация може да намерите тук


01.11.2021г.

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ, ISIN: BG1100026076, борсов код: RPF, свиква ОСА на 03.12.2021 от 10:00 ч. в  гр. София; Район р-н Красно село; бул. "Христо Ботев" 17.

Повече информация може да намерите тук


25.10.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
На проведено на 22.10.2021 г. ОСА на Градус АД е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.026 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.
- Срок за изплащане на дивидента: 3 месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 05.11.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.11.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индустриален Холдинг България АД, ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 04.11.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж С, Конферентна Зала 1.

Повече информация може да намерите тук


1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

21.10.2021 г.

Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, свиква ОСА на 30.11.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

21.10.2021 г.

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 22.11.2021 от 08:00 ч. в гр. София, гр. София, в офис сграда Хил Тауър, с адрес бул. Джеймс Баучер № 76А.

Повече информация може да намерите тук


1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

20.10.2021 г.

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 28.10.2021 от 16:06 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Неохим АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH, свиква ОСА на 23.11.2021 от 12:00 ч. в гр. Димитровград, ул.Химкомбинатска 3.

Повече информация може да намерите тук


19.10.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булвеста Холдинг АД - в ликвидация, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква ОСА на 16.11.2021 от 09:00 ч. в гр. София, Витоша ВЕЦ- Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук


18.10.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSE)
На проведено на 12.10.2021 г. ОСА на Българска фондова борса АД-София (BSE) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.55 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.10.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


14.10.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
На проведено на 11.08.2020 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.612667149 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.12.2020 г.;
- Краен срок за изплащане на дивидента: 31.12.2020 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.08.2020  г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.08.2020 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пи Ар Си АДСИЦ-София, ISIN: BG1100060075 , борсов код: PRC, свиква ОСА на 25.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.

Повече информация може да намерите тук


11.10.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)
На проведено на 08.10.2021 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0225 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ТБ ОББ АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.10.2021 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КММ АД, ISIN: BG11KMSUAT11, борсов код: KMM, свиква ОСА на 08.11.2021 г. от 12:00 ч. в гр. Шумен, бул.Мадара 38.

Повече информация може да намерите тук


07.10.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 09.11.2021 от 16:00 ч. в гр. Варна, ул.Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук


1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

01.10.2021 г.

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 02.11.2021 от 12:00 ч. в с.Николово, п.к.7057, общ.Русе, обл.Русе .

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква ОСА на 07.10.2021 от 07:00 ч. в гр. София, офис сграда Хил Тауър, с адрес бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук


29.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД, ISIN BG1100098059, Борсов код: BACB, свиква ОСА на 02.11.2021г. от 09:00ч. в гр.София, ул.Славянска 2

Повече информация може да намерите тук

27.09.2021г.


1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква ОСА на 04.11.2021 от 06:00 ч. в гр.София, ул."Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук


23.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 25.10.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 28.10.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (BNR)
На проведено извънредно ОСА от 20.09.2021 г. на Бианор Холдинг АД-София (BNR) е взето решение за разпределяне на дивидент с част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години, както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 2.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 15.10.2021 г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 15.11.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ПроКредит Банк (България) ЕАД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

20.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 18.10.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет 3.

Повече информация може да намерите тук


16.09.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 15.09.2021 г. извънредно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за първото полугодие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 13.10.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


15.09.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)
На проведено на 14.09.2021 г. извънредно ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.82 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.09.2021 г.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 15.10.2021 от 08:00 ч. в гр. София, гр. София, пл. Македония 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 21.10.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


08.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 08.10.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, гр.Варна , ул."Ген.Колев"14.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100013108, борсов код: VLRP, свиква ОСА на 11.10.2021 от 07:00 ч. в гр. София, гр.София, ул.Енос 2.

Повече информация може да намерите тук


07.09.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Фондова Борса АД, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква ОСА на 12.10.2021 от 10:00 ч. в гр. София, пл. България №1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ , ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 08.10.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут Ийст Юръп , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 03.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


27.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Бургас ЕАД, ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква ОСА на 28.09.2021 от 14:00 ч. в гр.Бургас, кв. "Лозово".

Повече информация може да намерите тук


24.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Еуротерра България  АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 20.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук


20.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИАНОР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 20.09.2021 от 12:00 ч. в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук


19.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стройинвест холдинг АД, ISIN: BG1100021986, борсов код: HSTR, свиква ОСА на 28.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул.Дамяница 3-5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индустриален Холдинг България , ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 04.11.2021 от 10:00 ч. в гр. София, град София, бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж С, Конферентна Зала 1 .

Повече информация може да намерите тук


18.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ АГРО АД, ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква ОСА на 27.09.2021 от 10:00 ч. в  гр. Варна, ул. Генерал Колев 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 03.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


14.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 13.09.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук


13.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Tелелинк Бизнес Сървисис Груп АД , ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 14.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил.

Повече информация може да намерите тук


09.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сити Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100074076, борсов код: CITP, свиква ОСА на 15.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 23.

Повече информация може да намерите тук


06.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО - Булгариа АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 15.09.2021 от 11:00 ч. в гр. Стражица, Гладстон № 28.

Повече информация може да намерите тук


04.08.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на извънреден дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.375 лв.;
- Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP) е взето решение за разпределяне на последен дивидент за привилегированите акции, както следва:
- Брутен дивидент на една привилегирована акция: 0.375 лв.;
- Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


03.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФOНД, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 03.09.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук


29.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 07.09.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук


27.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НЕО ЛОНДОН CАПИТАЛ ЕАД, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC, свиква ОСА на 25.08.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20.

Повече информация може да намерите тук

24.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74 ет.3 .

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74 ет.3 .

Повече информация може да намерите тук


20.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB, свиква ОСА на 24.08.2021 от 11:00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя 5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


19.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H, свиква ОСА на 16.08.2021 от 10:00 ч. в гр. София, пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мизиа-96 АД, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA, свиква ОСА на 01.09.2021 от 16:00 ч. в гр. Плевен, ул. "Българска авиация" 7.

Повече информация може да намерите тук


16.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


13.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 12.08.2021 от 10:00 ч. в гр.Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис първи №29.

Повече информация може да намерите тук


12.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2021 г. на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Сума в размер на 1 061 248.41 лв. (90% от печалбата) – за дивидент, т.е. брутен дивидент в размер на 0.538911314 лв. на акция.
- Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата


08.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Неохим АД-Димитровград (NEOH)
На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Неохим АД-Димитровград (NEOH)е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP)
На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0094 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.09.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД, в офиса на дружеството и по банков път срещу заявление от титуляра;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

07.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV)
На проведено на 14.06.2021 г. ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 19.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0830958 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


05.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 06.08.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Каучук АД-София (KAU)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 2.12 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.


02.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трейс груп холд АД-София (T57) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.20 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


01.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0363 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.12.2021 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.12.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и банката-депозитар на дружеството;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.09 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


30.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)
На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


29.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSE)
На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 24.06.2021г., бе взето решение 52,24% от нетната печалба за 2020 г., в размер на 526 628.80 лева, да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,08 лв. на всяка акция.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 08.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.07.2021 г.
В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва:
• за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник;
• за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната.
Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM), ISIN BG1200002167
Разпределя остатъка от гарантирания дивидент за 2020 г. на акционерите притежаващи привилегировани акции в брутен размер на 60 346.20 лв., или по 0.30 лв. за една привилегирована акция, доколкото през м. януари 2021 г. беше прието решение за разпределяне на междинен дивидент по реда на чл. 115в, ал. 2;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет 3.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM), ISIN BG1100053054

На проведеното ОСА се взе следното решение: Да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0.25 лв. на една акция, или сума в общ брутен размер на 508 298 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент, както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0,20 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR)
На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

7.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM)
На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.2132 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 13.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


24.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:


Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA)
На проведено на 23.06.2021 г. ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.158 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.07.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


23.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF)
На проведено на 17.06.2021 г. ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г.


22.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF)
На проведено на 17.06.2021 г. ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (PLG)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2021 г. на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (PLG)  е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент от 0.00257 лв. на акция;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 21.07.2021 от 10:00 ч. в гр.София, хотел Кристъл Палас, ул. Шипка № 14.

Повече информация може да намерите тук


21.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сила Холдинг АД, ISIN: BG1100027983, борсов код: HSI, свиква ОСА на 19.07.2021 от 09:00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет.7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук


18.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


17.06.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
На проведено на 16.06.2021 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия.

Повече информация може да намерите тук


16.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, борсов код BPD
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05755 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.07368421 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 09.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.


15.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски 99 ет 7.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма Билдингс АДСИЦ, ISIN: BG1100084075, борсов код: SFB, свиква ОСА на 24.06.2021 от 12:00 ч. в гр. гр.София, гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Градус АД уведомява за взето решение за изплащане на дивидент на проведеното ОСА на 11.06.2021г.Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. ; Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клонове на Уникредит Булбанк АД;Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.06.2021 г.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 24.06.2021 от 08:00 ч. в гр. гр.София, гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.

Повече информация може да намерите тук


12.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК ЛОЗОВО АД, ISIN: BG11ZSBUAT17, борсов код: ZSK, свиква ОСА на 12.07.2021 от 11:00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


10.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в  гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ISIN: BG11GOGOAT17, борсов код: GDBT, свиква ОСА на 12.07.2021 от 10:00 ч. в  гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 22.06.2021 от 14:00 ч. в  гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала Ню Йорк Сити- ниво Мецанин.

Повече информация може да намерите тук


05.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 09.07.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИТС, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES

Поради липса на кворум, свиканото на 01.06.2021 редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИТС не се е провело.

Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. на същото място - гр. София, гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди и при същия дневен ред.

Повече информация може да намерите тук


03.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерон АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Желязкова, 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква ОСА на 01.07.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул.Княз Борис I, 82, ет.2, ап.3.

Повече информация може да намерите тук


02.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква ОСА на 10.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас.

Повече информация може да намерите тук


01.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦБА Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100064077, борсов код: CBAM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в град Дебелец, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук


31.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Aгроенерджи АДСИЦ, ISIN: BG1100031084, борсов код: AGRE, свиква ОСА на 29.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий №22.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД, ISIN: BG1100006979, борсов код: KRS, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД, ISIN: BG11MOSTAT10, борсов код: ZAFA, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ , ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 08:30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гленмоор Кепитъл АДСИЦ, ISIN: BG1100006177, борсов код: GLMC, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка 10, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мел Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100010971, борсов код: MELH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Орфей клуб уелнес АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 29.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Северооп Гъмза Холдинг АД, ISIN: BG1100026985, борсов код: GAMZ, свиква ОСА на 29.06.2021 от 13:00 ч. в  гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВАРНА-ПЛОД АД, ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОТЛОСТРОЕНЕ АД*, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код: KOTL, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул.История славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

* считано от 27.05.2021г.,  Котлостроене АД е отписано като публично дружество.

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни Пясъци АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:30 ч. в гр. Варна, к.к."Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100018057, борсов код: ICPD, свиква ОСА на 28.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 4 /.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ, ISIN: BG1100025060, борсов код: AGI, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 22, ЕТ.1.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИНЗАВОД АД., ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 29.06.2021 от 16:00 ч. в гр. Асеновград, бул.България 75.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ, ISIN: BG1100028064, борсов код: CHG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Пловдив, бул."Христо Ботев" № 49, ет.2, офис ССС.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София р-н Слатина бул Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Север Холдинг АД , ISIN: BG1100034989, борсов код: SEVH, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. гр. Варна, Цар Асен 5 ет.3.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агро Финанс АДСИЦ, ISIN: BG1100039061, борсов код: AGF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. гр. Пловдив, бул. Дунав №5.

Повече информация може да намерите тук

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, ISIN: BG1100001053, борсов код: BREF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 07:00 ч. в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Повече информация може да намерите тук

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Родна земя Холдинг АД, ISIN: BG1100051983, борсов код: HRZ, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Владимир Вазов № 83.

Повече информация може да намерите тук

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 13:00 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук


28.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100121059, борсов код: CAPM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, бул. България 39.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ ИМОТИ АДСИЦ , ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 28.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ-Козлодуй.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Асеновград , ул. "Иван Вазов" №2.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕКСИМ БАНК АД, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София , бул. "Тодор Александров" 117.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 08:00 ч. в гр. София, гр. София р-н Слатина бул Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български фонд за вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Нов Век АД, ISIN: BG1100058988, борсов код: HNVK, свиква ОСА на 29.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. "Кораб планина" № 13.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София; Район р-н Възраждане; "Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр.Варна, район Примирски, бул."Княз Борис 1" №111, Бизнес Център, ет.9.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 29.06.2021 от 12:00 ч. в гр. Пловдив, ул Нестор Абаджиев 37 ет.2.

Повече информация може да намерите тук


27.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ, ISIN: BG1100014049, борсов код: INPR, свиква ОСА на 21.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ж.к. Витоша, бул./ул. ВЕЦ - Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестиционна компания Галата АД, ISIN: BG1100035135, борсов код: GTH, свиква ОСА на 08.06.2021 от 11:00 ч. в гр. ВАРНА, УЛ.ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 28.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 28.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, офис сграда Хил Тауър, бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булвеста Холдинг АД - в ликвидация, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. Витоша, бул./ул. ВЕЦ - Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:30 ч. в с.Николово, п.к.7057, общ.Русе, обл.Русе .

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Вега АД, ISIN: BG11VEPLAT12, борсов код: VEGA, свиква ОСА на 25.06.2021 от 13:00 ч. в гр. ПЛЕВЕН , Административна сграда на Кайлъка ресурс АД, Западна индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай ГРУП АД, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква ОСА на 21.06.2021 от 09:30 ч. в  гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Ал. Малинов № 75.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква ОСА на 28.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа №2.

Повече информация може да намерите тук,

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Проучване и добив на нефт и газ АД, ISIN: BG1100019022, борсов код: NGAZ, свиква ОСА на 28.06.2021 от 14:30 ч. в  гр.София, ул."Стефан Караджа" №2.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Юрий Гагарин АД, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, район "Средец", пл. "Петко Р. Славейков" №7, вх.Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Грийн Енерджи Фонд АД, ISIN: BG1100032082, борсов код: CGRN, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Три Уши ет.6.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грейт Лък АД, ISIN: BG1100003158, борсов код: GRLK, свиква ОСА на 25.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАТЕКС АД, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Казанлък, ул."Маньо Стайнов" №4.

Повече информация може да намерите тук


26.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алкомет АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква ОСА на 09.06.2021 от 14:00 ч. в гр.Шумен, Втора Индустриална Зона.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 10.06.2021 от 10:30 ч. в  гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Градус АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква ОСА на 11.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Стара Загора, Парк хотел "Загорка" ул. Хан Аспарух 50.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Черноморски холдинг АД , ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 80А.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр.Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕМКА АД Севлиево, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков №30.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ексклузив Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феникс Капитал Холдинг АД, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква ОСА на 14.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, Г.С. Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. ПЛОВДИВ, ул. Белград 2, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие - Обединен Холдинг АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, офис сграда А, ет. 7.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. "Бачо Киро" № 8.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД НАДЕЖДА АД, ISIN: BG1100041984, борсов код: NAD, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, ул.Енос 2, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Костенец-ХХИ АД, ISIN: BG11KOKOAT15, борсов код: HHI, свиква ОСА на 15.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение № 2, Административна сграда.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛАВЕНА АД, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква ОСА на 15.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Шумен, Индустиална зона.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОМИНА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 23.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД., ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена х-л Азалия.

Повече информация може да намерите тук

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 16.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Русе, ул.Тец Изток.

Повече информация може да намерите тук

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грийн Таун Проджектс АД, ISIN: BG1100014189, борсов код: GTP, свиква ОСА на 16.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАЗЕРЛЕС АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква ОСА на 16.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".

Повече информация може да намерите тук

23.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД, ISIN: BG1100001129, борсов код: BPEF, свиква ОСА на 17.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

24.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Скуеър Кюб Пропъртис АД, ISIN: BG1100004206, борсов код: SQC, свиква ОСА на 17.06.2021 от 10:30 ч. в гр. гр.София , ул. "Граф Игнатиев" №13, вх.Б, ап.13.

Повече информация може да намерите тук

25.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД, ISIN: BG11HIKAAT14, борсов код: HPT, свиква ОСА на 18.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Казанлък, ул. "Вожели" 3.

Повече информация може да намерите тук

26.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Дебтс Мениджмънт АД, ISIN: BG1100005203, борсов код: CDM, свиква ОСА на 21.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Три Уши ет.6.

Повече информация може да намерите тук

27.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРОН АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. ВАРНА, УЛ. Д-Р ЖЕЛЕЗКОВА, 3.

Повече информация може да намерите тук

28.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук

29.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД, ISIN: BG1100026092, борсов код: OPBI, свиква ОСА на 21.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

30.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в  гр.Несебър к.к.Сл.бряг хотел Кукс Клуб.

Повече информация може да намерите тук

31.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2 .

Повече информация може да намерите тук

32.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАВОРИТ ХОЛД АД, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул.История Славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

33.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 22.06.2021 от 14:00 ч. в  гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала Ню Йорк Сити- ниво Мецанин.

Повече информация може да намерите тук

34.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук

35.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук

36.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТОР.БГ АД, ISIN: BG1100019048, борсов код: IBG, свиква ОСА на 22.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

37.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук

38.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 22.06.2021 от 09:00 ч. в гр. София, ул. "Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук

39.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 23.06.2021 от 11:00 ч

Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка