Увеличение на капитала на „Захарни заводи“ АД

 

Вижте как да купите акции

 

„Захарни заводи“ АД възнамерява да предложи на пазара до 3 030 000 обикновени акции с емисионна стойност от 3.30 лв. на акция, като част от планирано увеличение на капитала на дружеството. Всеки, който желае да закупи акции, може да го направи чрез БенчМарк Финанс.

За компанията

Захарни заводи е най-големият комплекс за производство на хранителни продукти в България. Основана през 1912 г., компанията е водещ производител на захар, захарни изделия и етилов алкохол в страната.

В групата „Захарни заводи“ АД влизат 6 предприятия, разположени на площ от 55 хектара – заводи за производство на захар, захарни изделия, етилов алкохол и високопротеинови фуражи, собствен ТЕЦ, фотоволтаична централа и завод за ремонтно-механични услуги. Централният офис на дружеството e разположен на територията на град Горна Оряховица. В групата работят над 700 служители. Още информация може да се намери в сайта на дружеството.

Консолидираният годишен оборот на „Захарни заводи” АД и дъщерните дружества за 2020 г. е 76 млн. евро. За повече информация вижте документите по-долу в страницата.

Как да закупя акции на "Захарни заводи" АД?

1. Откриване на сметка за търговия

За да закупите акции, първо трябва да сключите договор с БенчМарк за откриване на сметка за търговия в платформата BG Trader. Може да сключите договор в офис или изцяло онлайн, като последвате линка:

Желая да открия сметка

 

2. Превод на средства

БенчМарк ще открие сметка за търговия на Ваше име. Може да внесете средства по нея по банков път, чрез виртуален ПОС терминал или на място в офиса на БенчМарк.

3. Покупка на права за участие

Подавате поръчка за покупка на права за участие в увеличението на капитала на дружеството и получавате потвърждение за придобитите права след закупуването им.

4. Записване на нови акции

Подавате заявка за упражняване на правата чрез записване на нови акции. Придобитите акции ще бъдат налични за търговия приблизително 1 месец след успешното приключване на подписката.

За съдействие и информация може да се свържете с нас денонощно на телефон 02 962 57 95 или на имейл [email protected]

Основна информация за предлагането

Емитент „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица
Вид на предлаганите ценни книжа Обикновени, безналични, поименни, с право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял, свободно прехвърляеми акции
Брой на предлаганите ценни книжа до 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) броя
Единична номинална стойност 1 (един) лев на акция
Обща номинална стойност до 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) лева
Емисионна стойност 3.30 лв. (три лева 30 ст.) на акция
Обща емисионна стойност от 1 999 800 лева (при минимално записване) до 9 999 000 лева (при максимално записване)
Брой съществуващи акции 11 112 919 броя (не се предлагат в публичното предлагане)
ISIN код на емисията BG11ZAGOBT19
Инвестиционен посредник по емисията „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София

Съобщения

Съобщение относно предлагане на акции

Документи

Презентация "Захарни заводи" АД

Проспект Част I – Резюме

Проспект Част II – Регистрационен документ

Проспект Част III - Документ за предлаганите ценни книжа