Защо БенчМарк

БенчМарк е лицензиран от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. БенчМарк Финанс притежава лиценз по Европейската директива за пазарите на финансови инструменти, известна още като MiFID.

Дружеството предоставя брокерски услуги за онлайн търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари и на Българска фондова борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Компанията е носител на редица награди и отличия.