Защо БенчМарк

БенчМарк е лицензиран от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г.

Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30,000 финансови инструмента на международните финансови пазари и на Българска фондова борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Компанията е носител на редица награди и отличия. БенчМарк Финанс притежава лиценз по Европейската директива за пазарите на финансови инструменти, известна още като MiFID.