Корпоративни събития

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

14.10.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
На проведено на 11.08.2020 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.612667149 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.12.2020 г.;
- Краен срок за изплащане на дивидента: 31.12.2020 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.08.2020  г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.08.2020 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пи Ар Си АДСИЦ-София , ISIN: BG1100060075 , борсов код: PRC, свиква ОСА на 25.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.

Повече информация може да намерите тук


11.10.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)
На проведено на 08.10.2021 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0225 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ТБ ОББ АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.10.2021 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КММ АД, ISIN: BG11KMSUAT11, борсов код: KMM, свиква ОСА на 08.11.2021 г. от 12:00 ч. в гр. Шумен, бул.Мадара 38.

Повече информация може да намерите тук


07.10.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 09.11.2021 от 16:00 ч. в гр. Варна, ул.Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук


1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

01.10.2021 г.

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 02.11.2021 от 12:00 ч. в с.Николово, п.к.7057, общ.Русе, обл.Русе .

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква ОСА на 07.10.2021 от 07:00 ч. в гр. София, офис сграда Хил Тауър, с адрес бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук


29.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД, ISIN BG1100098059, Борсов код: BACB, свиква ОСА на 02.11.2021г. от 09:00ч. в гр.София, ул.Славянска 2

Повече информация може да намерите тук

27.09.2021г.


1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква ОСА на 04.11.2021 от 06:00 ч. в гр.София, ул."Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук


23.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 25.10.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 28.10.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (BNR)
На проведено извънредно ОСА от 20.09.2021 г. на Бианор Холдинг АД-София (BNR) е взето решение за разпределяне на дивидент с част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години, както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 2.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 15.10.2021 г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 15.11.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ПроКредит Банк (България) ЕАД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

20.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 18.10.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет 3.

Повече информация може да намерите тук


16.09.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 15.09.2021 г. извънредно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за първото полугодие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 13.10.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


15.09.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)
На проведено на 14.09.2021 г. извънредно ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.82 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.09.2021 г.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 15.10.2021 от 08:00 ч. в гр. София, гр. София, пл. Македония 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 21.10.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


08.09.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 08.10.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, гр.Варна , ул."Ген.Колев"14.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100013108, борсов код: VLRP, свиква ОСА на 11.10.2021 от 07:00 ч. в гр. София, гр.София, ул.Енос 2.

Повече информация може да намерите тук


07.09.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Фондова Борса АД, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква ОСА на 12.10.2021 от 10:00 ч. в гр. София, пл. България №1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ , ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква ОСА на 08.10.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут Ийст Юръп , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 03.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


27.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Бургас ЕАД, ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква ОСА на 28.09.2021 от 14:00 ч. в гр.Бургас, кв. "Лозово".

Повече информация може да намерите тук


24.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Еуротерра България  АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 20.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук


20.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИАНОР ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква ОСА на 20.09.2021 от 12:00 ч. в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук


19.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стройинвест холдинг АД, ISIN: BG1100021986, борсов код: HSTR, свиква ОСА на 28.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул.Дамяница 3-5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индустриален Холдинг България , ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 04.11.2021 от 10:00 ч. в гр. София, град София, бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж С, Конферентна Зала 1 .

Повече информация може да намерите тук


18.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ АГРО АД, ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква ОСА на 27.09.2021 от 10:00 ч. в  гр. Варна, ул. Генерал Колев 12.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп , ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква ОСА на 03.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117.

Повече информация може да намерите тук


14.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 13.09.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук


13.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Tелелинк Бизнес Сървисис Груп АД , ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 14.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил.

Повече информация може да намерите тук


09.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сити Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100074076, борсов код: CITP, свиква ОСА на 15.09.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 23.

Повече информация може да намерите тук


06.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО - Булгариа АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 15.09.2021 от 11:00 ч. в гр. Стражица, Гладстон № 28.

Повече информация може да намерите тук


04.08.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на извънреден дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.375 лв.;
- Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP) е взето решение за разпределяне на последен дивидент за привилегированите акции, както следва:
- Брутен дивидент на една привилегирована акция: 0.375 лв.;
- Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


03.08.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФOНД, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 03.09.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук


29.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 07.09.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук


27.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НЕО ЛОНДОН CАПИТАЛ ЕАД, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC, свиква ОСА на 25.08.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20.

Повече информация може да намерите тук

24.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74 ет.3 .

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74 ет.3 .

Повече информация може да намерите тук


20.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB, свиква ОСА на 24.08.2021 от 11:00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя 5.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


19.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H, свиква ОСА на 16.08.2021 от 10:00 ч. в гр. София, пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мизиа-96 АД, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA, свиква ОСА на 01.09.2021 от 16:00 ч. в гр. Плевен, ул. "Българска авиация" 7.

Повече информация може да намерите тук


16.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


13.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 12.08.2021 от 10:00 ч. в гр.Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис първи №29.

Повече информация може да намерите тук


12.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
На проведено редовно ОСА от 29.06.2021 г. на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Сума в размер на 1 061 248.41 лв. (90% от печалбата) – за дивидент, т.е. брутен дивидент в размер на 0.538911314 лв. на акция.
- Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата


08.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Неохим АД-Димитровград (NEOH)
На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Неохим АД-Димитровград (NEOH)е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Централна кооперативна банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP)
На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0094 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.09.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД, в офиса на дружеството и по банков път срещу заявление от титуляра;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

07.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Златен лев Холдинг АД-София (HLEV)
На проведено на 14.06.2021 г. ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 19.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0830958 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


05.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 06.08.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Каучук АД-София (KAU)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 2.12 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.


02.07.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP, свиква ОСА на 02.08.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул. Ралевица 74.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трейс груп холд АД-София (T57) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.20 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


01.07.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0363 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.12.2021 г.
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 31.12.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и банката-депозитар на дружеството;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH)
На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (BTRH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.09 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


30.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)
На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


29.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSE)
На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 24.06.2021г., бе взето решение 52,24% от нетната печалба за 2020 г., в размер на 526 628.80 лева, да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,08 лв. на всяка акция.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 08.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.07.2021 г.
В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва:
• за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник;
• за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната.
Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM), ISIN BG1200002167
Разпределя остатъка от гарантирания дивидент за 2020 г. на акционерите притежаващи привилегировани акции в брутен размер на 60 346.20 лв., или по 0.30 лв. за една привилегирована акция, доколкото през м. януари 2021 г. беше прието решение за разпределяне на междинен дивидент по реда на чл. 115в, ал. 2;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет 3.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM), ISIN BG1100053054

На проведеното ОСА се взе следното решение: Да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0.25 лв. на една акция, или сума в общ брутен размер на 508 298 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

5.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент, както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0,20 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

6.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR)
На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

7.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM)
На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.2132 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 13.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


24.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:


Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA)
На проведено на 23.06.2021 г. ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.158 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.07.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


23.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF)
На проведено на 17.06.2021 г. ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г.


22.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF)
На проведено на 17.06.2021 г. ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (PLG)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2021 г. на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (PLG)  е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент от 0.00257 лв. на акция;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 21.07.2021 от 10:00 ч. в гр.София, хотел Кристъл Палас, ул. Шипка № 14.

Повече информация може да намерите тук


21.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сила Холдинг АД, ISIN: BG1100027983, борсов код: HSI, свиква ОСА на 19.07.2021 от 09:00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет.7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук


18.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


17.06.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
На проведено на 16.06.2021 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия.

Повече информация може да намерите тук


16.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, борсов код BPD
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05755 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.07368421 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 09.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.


15.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски 99 ет 7.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма Билдингс АДСИЦ, ISIN: BG1100084075, борсов код: SFB, свиква ОСА на 24.06.2021 от 12:00 ч. в гр. гр.София, гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Градус АД уведомява за взето решение за изплащане на дивидент на проведеното ОСА на 11.06.2021г.Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. ; Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клонове на Уникредит Булбанк АД;Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.06.2021 г.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 24.06.2021 от 08:00 ч. в гр. гр.София, гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.

Повече информация може да намерите тук


12.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК ЛОЗОВО АД, ISIN: BG11ZSBUAT17, борсов код: ZSK, свиква ОСА на 12.07.2021 от 11:00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


10.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в  гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ISIN: BG11GOGOAT17, борсов код: GDBT, свиква ОСА на 12.07.2021 от 10:00 ч. в  гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 22.06.2021 от 14:00 ч. в  гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала Ню Йорк Сити- ниво Мецанин.

Повече информация може да намерите тук


05.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 09.07.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИТС, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES

Поради липса на кворум, свиканото на 01.06.2021 редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИТС не се е провело.

Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. на същото място - гр. София, гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди и при същия дневен ред.

Повече информация може да намерите тук


03.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерон АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Желязкова, 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква ОСА на 01.07.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул.Княз Борис I, 82, ет.2, ап.3.

Повече информация може да намерите тук


02.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква ОСА на 10.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас.

Повече информация може да намерите тук


01.06.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦБА Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100064077, борсов код: CBAM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в град Дебелец, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук


31.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Aгроенерджи АДСИЦ, ISIN: BG1100031084, борсов код: AGRE, свиква ОСА на 29.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий №22.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД, ISIN: BG1100006979, борсов код: KRS, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД, ISIN: BG11MOSTAT10, борсов код: ZAFA, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ , ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 08:30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гленмоор Кепитъл АДСИЦ, ISIN: BG1100006177, борсов код: GLMC, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка 10, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мел Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100010971, борсов код: MELH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Орфей клуб уелнес АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 29.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Северооп Гъмза Холдинг АД, ISIN: BG1100026985, борсов код: GAMZ, свиква ОСА на 29.06.2021 от 13:00 ч. в  гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВАРНА-ПЛОД АД, ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОТЛОСТРОЕНЕ АД*, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код: KOTL, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул.История славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

* считано от 27.05.2021г.,  Котлостроене АД е отписано като публично дружество.

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни Пясъци АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:30 ч. в гр. Варна, к.к."Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100018057, борсов код: ICPD, свиква ОСА на 28.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 4 /.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ, ISIN: BG1100025060, борсов код: AGI, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 22, ЕТ.1.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИНЗАВОД АД., ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 29.06.2021 от 16:00 ч. в гр. Асеновград, бул.България 75.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ, ISIN: BG1100028064, борсов код: CHG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Пловдив, бул."Христо Ботев" № 49, ет.2, офис ССС.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София р-н Слатина бул Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Север Холдинг АД , ISIN: BG1100034989, борсов код: SEVH, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. гр. Варна, Цар Асен 5 ет.3.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агро Финанс АДСИЦ, ISIN: BG1100039061, борсов код: AGF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. гр. Пловдив, бул. Дунав №5.

Повече информация може да намерите тук

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, ISIN: BG1100001053, борсов код: BREF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 07:00 ч. в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Повече информация може да намерите тук

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Родна земя Холдинг АД, ISIN: BG1100051983, борсов код: HRZ, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Владимир Вазов № 83.

Повече информация може да намерите тук

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 13:00 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук


28.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100121059, борсов код: CAPM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, бул. България 39.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ ИМОТИ АДСИЦ , ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 28.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ-Козлодуй.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Асеновград , ул. "Иван Вазов" №2.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕКСИМ БАНК АД, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София , бул. "Тодор Александров" 117.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 08:00 ч. в гр. София, гр. София р-н Слатина бул Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български фонд за вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Нов Век АД, ISIN: BG1100058988, борсов код: HNVK, свиква ОСА на 29.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. "Кораб планина" № 13.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София; Район р-н Възраждане; "Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр.Варна, район Примирски, бул."Княз Борис 1" №111, Бизнес Център, ет.9.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 29.06.2021 от 12:00 ч. в гр. Пловдив, ул Нестор Абаджиев 37 ет.2.

Повече информация може да намерите тук


27.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ, ISIN: BG1100014049, борсов код: INPR, свиква ОСА на 21.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ж.к. Витоша, бул./ул. ВЕЦ - Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестиционна компания Галата АД, ISIN: BG1100035135, борсов код: GTH, свиква ОСА на 08.06.2021 от 11:00 ч. в гр. ВАРНА, УЛ.ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 28.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 28.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, офис сграда Хил Тауър, бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булвеста Холдинг АД - в ликвидация, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. Витоша, бул./ул. ВЕЦ - Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:30 ч. в с.Николово, п.к.7057, общ.Русе, обл.Русе .

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Вега АД, ISIN: BG11VEPLAT12, борсов код: VEGA, свиква ОСА на 25.06.2021 от 13:00 ч. в гр. ПЛЕВЕН , Административна сграда на Кайлъка ресурс АД, Западна индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай ГРУП АД, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква ОСА на 21.06.2021 от 09:30 ч. в  гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Ал. Малинов № 75.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква ОСА на 28.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа №2.

Повече информация може да намерите тук,

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Проучване и добив на нефт и газ АД, ISIN: BG1100019022, борсов код: NGAZ, свиква ОСА на 28.06.2021 от 14:30 ч. в  гр.София, ул."Стефан Караджа" №2.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Юрий Гагарин АД, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, район "Средец", пл. "Петко Р. Славейков" №7, вх.Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Грийн Енерджи Фонд АД, ISIN: BG1100032082, борсов код: CGRN, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Три Уши ет.6.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грейт Лък АД, ISIN: BG1100003158, борсов код: GRLK, свиква ОСА на 25.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАТЕКС АД, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Казанлък, ул."Маньо Стайнов" №4.

Повече информация може да намерите тук


26.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алкомет АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква ОСА на 09.06.2021 от 14:00 ч. в гр.Шумен, Втора Индустриална Зона.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 10.06.2021 от 10:30 ч. в  гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Градус АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква ОСА на 11.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Стара Загора, Парк хотел "Загорка" ул. Хан Аспарух 50.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Черноморски холдинг АД , ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 80А.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр.Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕМКА АД Севлиево, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков №30.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ексклузив Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феникс Капитал Холдинг АД, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква ОСА на 14.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, Г.С. Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. ПЛОВДИВ, ул. Белград 2, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие - Обединен Холдинг АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, офис сграда А, ет. 7.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. "Бачо Киро" № 8.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД НАДЕЖДА АД, ISIN: BG1100041984, борсов код: NAD, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, ул.Енос 2, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Костенец-ХХИ АД, ISIN: BG11KOKOAT15, борсов код: HHI, свиква ОСА на 15.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение № 2, Административна сграда.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛАВЕНА АД, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква ОСА на 15.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Шумен, Индустиална зона.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОМИНА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 23.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД., ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена х-л Азалия.

Повече информация може да намерите тук

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 16.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Русе, ул.Тец Изток.

Повече информация може да намерите тук

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грийн Таун Проджектс АД, ISIN: BG1100014189, борсов код: GTP, свиква ОСА на 16.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАЗЕРЛЕС АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква ОСА на 16.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".

Повече информация може да намерите тук

23.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД, ISIN: BG1100001129, борсов код: BPEF, свиква ОСА на 17.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

24.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Скуеър Кюб Пропъртис АД, ISIN: BG1100004206, борсов код: SQC, свиква ОСА на 17.06.2021 от 10:30 ч. в гр. гр.София , ул. "Граф Игнатиев" №13, вх.Б, ап.13.

Повече информация може да намерите тук

25.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД, ISIN: BG11HIKAAT14, борсов код: HPT, свиква ОСА на 18.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Казанлък, ул. "Вожели" 3.

Повече информация може да намерите тук

26.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Дебтс Мениджмънт АД, ISIN: BG1100005203, борсов код: CDM, свиква ОСА на 21.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Три Уши ет.6.

Повече информация може да намерите тук

27.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРОН АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. ВАРНА, УЛ. Д-Р ЖЕЛЕЗКОВА, 3.

Повече информация може да намерите тук

28.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук

29.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД, ISIN: BG1100026092, борсов код: OPBI, свиква ОСА на 21.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

30.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в  гр.Несебър к.к.Сл.бряг хотел Кукс Клуб.

Повече информация може да намерите тук

31.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2 .

Повече информация може да намерите тук

32.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАВОРИТ ХОЛД АД, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул.История Славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

33.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 22.06.2021 от 14:00 ч. в  гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала Ню Йорк Сити- ниво Мецанин.

Повече информация може да намерите тук

34.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук

35.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук

36.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТОР.БГ АД, ISIN: BG1100019048, борсов код: IBG, свиква ОСА на 22.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

37.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук

38.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 22.06.2021 от 09:00 ч. в гр. София, ул. "Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук

39.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 23.06.2021 от 11:00 ч. в гр.Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис първи №29.

Повече информация може да намерите тук

40.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛОМСКО ПИВО АД, ISIN: BG1100043071, борсов код: LOMP, свиква ОСА на 23.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15.

Повече информация може да намерите тук

41.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG11SVVAAT11, борсов код: SKEH, свиква ОСА на 23.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена холдинг АД, хотел Азалия.

Повече информация може да намерите тук

42.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ, ISIN: BG1100047056, борсов код: BGIG, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

43.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска фондова борса АД, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, пл. България №1.

Повече информация може да намерите тук

44.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ, ISIN: BG1100062063, борсов код: EALF, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12.

Повече информация може да намерите тук

45.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАБИЛЕ - ЛБ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 24.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Ямбол, ул.Обходен път Запад №57 .

Повече информация може да намерите тук

46.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Лев инвест АДСИЦ, ISIN: BG1100098075, борсов код: LEVI, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

47.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Риъл Булленд АД, ISIN: BG1100006136, борсов код: RBL, свиква ОСА на 24.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

48.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква ОСА на 24.06.2021 от 09:00 ч. в гр.София, ул."Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук

49.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 25.06.2021 от 14:00 ч. в гр. СОФИЯ, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук

50.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКУМПЛАСТ АД, ISIN: BG11AKDOAT10, борсов код: AKUM, свиква ОСА на 25.06.2021 от 08:00 ч. в гр. ДОБРИЧ, УЛ."СВЕЩЕНИК ПАВЕЛ АТАНАСОВ" 20.

Повече информация може да намерите тук

51.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИОИАСИС АД, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA, свиква ОСА на 25.06.2021 от 15:00 ч. в гр. гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

52.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100013108, борсов код: VLRP, свиква ОСА на 25.06.2021 от 09:00 ч. в гр. София, ул.Енос 2.

Повече информация може да намерите тук

53.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI, свиква ОСА на 25.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул.Енос 2.

Повече информация може да намерите тук

54.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвест Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100065066, борсов код: INVE, свиква ОСА на 25.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Враца, ул."Христо Ботев" 20.

Повече информация може да намерите тук

55.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПАРК АДСИЦ, ISIN: BG1100016051, борсов код: PARK, свиква ОСА на 25.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул.Черни връх 53.

Повече информация може да намерите тук

56.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 25.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул.Ралевица 74 те.3.

Повече информация може да намерите тук

57.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 25.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, гр. София ул.Ралевица 74 ет.3.

Повече информация може да намерите тук

58.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP, свиква ОСА на 25.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул.Ралевица 74 ет.3.

Повече информация може да намерите тук

59.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Русе ЕАД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 25.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Русе, ул.Тец Изток.

Повече информация може да намерите тук

60.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Холдингова Компания АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: BHC, свиква ОСА на 02.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул.Незабравка 25.

Повече информация може да намерите тук

61.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МЕТАЛОПАК АД, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква ОСА на 03.06.2021 от 11:00 ч. в гр. КАРНОБАТ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.

Повече информация може да намерите тук

62.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дружба АД, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква ОСА на 04.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Разград, ул.Тутракан 4.

Повече информация може да намерите тук

63.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА АД, ISIN: BG11SOSOBT18, борсов код: SFA, свиква ОСА на 04.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук

64.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ, ISIN: BG1100026068, борсов код: FEEI, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр.София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев № 20.

Повече информация може да намерите тук

65.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 28.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Варна, ул. ГЕОРГИ СТАМАТОВ, 1.

Повече информация може да намерите тук

66.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Централна Кооперативна банка АД, ISIN: BG1100014973, борсов код: CCB, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, Бул. Цариградско шосе 87.

Повече информация може да намерите тук

67.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон №19 ет.2 .

Повече информация може да намерите тук

68.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Билборд АД, ISIN: BG1100088076, борсов код: BBRD, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2 .

Повече информация може да намерите тук

69.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индустриален холдинг България АД, ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж С, Конферентна Зала 1 .

Повече информация може да намерите тук

70.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Крепежни изделия АД, ISIN: BG11KRPLAT10, борсов код: KREP, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15.

Повече информация може да намерите тук

71.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Неохим АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Димитровград, ул."Химкомбинатска.

Повече информация може да намерите тук

72.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. БУРГАС, ул. "Княз Александър Батенберг" №1.

Повече информация може да намерите тук

73.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр.София, р-н Връбница, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук

74.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пи Ар Си АДСИЦ, ISIN: BG1100060075, борсов код: PRC, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.

Повече информация може да намерите тук

75.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдингово дружество Дунав АД, ISIN: BG1100015988, борсов код: HDDV, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Враца, ул.Стоян Кялъчев № 6.

Повече информация може да намерите тук

76.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Адванс Екуити Холдинг АД, ISIN: BG1100033064, борсов код: ADVE, свиква ОСА на 30.05.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук

77.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ АГРО АД, ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр.Варна, ул. "Генерал Колев" 12.

Повече информация може да намерите тук

78.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български транспортен холдинг АД, ISIN: BG1100020988, борсов код: BTRH, свиква ОСА на 30.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 242.

Повече информация може да намерите тук

79.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Електрометал АД, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. ПАЗАРДЖИК, ул. "Мильо Войвода" №1.

Повече информация може да намерите тук

80.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Илевън Капитал АД, ISIN: BG1100011193, борсов код: 11C, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 31, Campus X, Сграда 1.

Повече информация може да намерите тук

81.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАУЧУК АД, ISIN: BG11KAPAAT12, борсов код: KAU, свиква ОСА на 30.06.2021 от 15:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША №39, ЕТ.3, АП.5.

Повече информация може да намерите тук

82.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пловдив Тех Парк АД, ISIN: BG11OPPLBT17, борсов код: PTP, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" 14.

Повече информация може да намерите тук

83.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул.Цар Борис III 140.

Повече информация може да намерите тук

84.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трейс Груп Холд АД, ISIN: BG1100049078, борсов код: T57, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12.

Повече информация може да намерите тук

85.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трансинвесмънтс АДСИЦ, ISIN: BG1100062055, борсов код: TRIV, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, бул. Черни връх 43 .

Повече информация може да намерите тук

86.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, свиква ОСА на 01.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

87.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 29.06.2021г. от 11:00ч. в гр.Бургас, ул.Княз Александър Батенберг №1.

Повече информация може да намерите тук

88.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Електрометал АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 1.

Повече информация може да намерите тук

89.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Портови флот 99 АД-София, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук


25.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кораборемонтен завод ОДЕСОС АД, ISIN: BG11KOVABT17, борсов код: ODES, свиква ОСА на 26.05.2021 от 16:00 ч. в гр. Варна, град Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод "Одесос" АД.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100112066, борсов код: SPRO, свиква ОСА на 26.05.2021 от 09:00 ч. в гр. София, ул.Кърниградска 19.

Повече информация може да намерите тук


19.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, ISIN: BG1100040101, борсов код: EAC, свиква ОСА на 20.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент Център Зала 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стара планина холд АД, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква ОСА на 20.05.2021 от 11:00 ч. в гр. София, гр. София ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ, ISIN: BG1100102059, борсов код: QUAD, свиква ОСА на 20.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук


18.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО - България АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 19.05.2021 от 11:00 ч. в гр. Стражица, Гладстон № 28.

Повече информация може да намерите тук


12.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХЕС АД, ISIN: BG11HIYMAT14, борсов код: HES, свиква ОСА на 13.05.2021 от 13:30 ч. в  гр.Ямбол, ул.Пирин 1, зала 1.

Повече информация може да намерите тук


11.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛХИМ-ИСКРА АД, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква ОСА на 12.05.2021 от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9.

Повече информация може да намерите тук


10.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска роза АД, ISIN: BG11BAKAAT18, борсов код: ROZA, свиква ОСА на 11.05.2021 от 13:30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1.

Повече информация може да намерите тук


06.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 07.05.2021 от 11:00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис Първи №29.

Повече информация може да намерите тук


05.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стара планина Холд АД-София, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква редовно ОСА на 20.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9

Повече информация може да намерите тук


04.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Инвестмънт Холдинг АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 05.05.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Котлостроене АД, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код: KOTL, свиква ОСА на 05.05.2021 от 09:00 ч. в гр. София, бул.История славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук


26.04.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ Електро България АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 27.04.2021 от 11:00 ч. в  гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук


20.04.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 21.04.2021 от 11:00 ч. в гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук


08.04.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сток Плюс АД, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP, свиква ОСА на 09.04.2021 от 11:00 ч. в гр.Банкя, ул.Княз Борис 1, №16, ет.2.

Повече информация може да намерите тук


04.04.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пазарджик БМТ АД, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква ОСА на 05.04.2021 от 12:00 ч. в гр. ПАЗАРДЖИК, УЛ. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24.

Повече информация може да намерите тук


01.04.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 02.04.2021 от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2.

Повече информация може да намерите тук


24.03.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елхим Искра АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква редовно ОСА на 12.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH
Поради липса на кворум, свиканото за 19.03.2021 г. извънредно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас  не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 02.04.2021 г. от 10.00 ч. на същото място- гр.Пловдив, ул.Белград, ет.2 и при същия дневен ред. 

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква извънредно ОСА на 23.04.2021г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сток плюс АД-Банкя, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP,  свиква редовно ОСА на 09.04.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 16, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пазарджик БТМ АД-Пазарджик, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква ОСА на 05.04.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква редовно ОСА на 05.04.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С хидравлик АД-Казанлък, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код:MSH, свиква редовно ОСА на 18.05.2021 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68.

Повече информация може да намерите тук


12.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031084, борсов код: AS5, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: 6A7, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1

Повече информация може да намерите тук


03.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД-Асеновград, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: 4VA, свиква редовно ОСА на 04.03.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


02.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД-София, ISIN:BG11PESOBT13, борсов код: 5PET, свиква извънредно ОСА на 02.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: 4KO, свиква извънредно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Слънчо АД-Свищов, ISIN:BG1100037008, борсов код: SLR, свиква редовно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД-Варна, ISIN: BG1100012092, борсов код: 6MF, свиква извънредно ОСА на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 82, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


22.01.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Недвижими имоти София АДСИЦ-София, ISIN: BG1100101069, борсов код: RSS, свиква извънредно ОСА на 18.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100144077, борсов код: P15, свиква ОСА на 22.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 132, вх. А.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК-Лозово АД-Бургас, ISIN:BG11ZSBUAT17, борсов код: 3ZO, свиква извънредно ОСА на 17.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


22.12.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Металопак АД-Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: 5MP, свиква ОСА на 29.01.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код:6SOA, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157, борсов код: 28R, свиква ОСА на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN:BG2100016133, борсов код: BOHB, свиква ОСА на 29.12.2020г. от 11:00 в. в гр.София ул.Добруджа 6.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Център АД-София, ISIN: BG1100080982, борсов код: 6C8, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Бианор Холдинг АД-София, ISIN:BG1100007076, борсов код: 5BI, свиква извънредно ОСА на 21.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN:BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


07.12.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково, ISIN: BG1100057063, борсов код: 6F4, свиква извънредно ОСА на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие Обединен Холдинг АД-София, ISIN:BG1100038980, борсов код: 5DOV, свиква ОСА на 15.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски център СБТ, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук


23.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN:BG1100006979, борсов код: 5T3, свиква ОСА на 23.12.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А.

Повече информация може да намерите тук


18.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Акумпласт АД-Добрич, ISIN:BG11AKDOAT10, борсов код:6AK, свиква извънредно ОСА на 18.12.2020 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,представи актуализирана покана и допълнителни материали за свикване на извънредно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. Света Неделя 5, с включени допълнителни точки в дневения ред.

Повече информация може да намерите тук


13.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100013108,  борсов код:VPC, свиква извънредно ОСА на 27.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN:BG1100109039, борсов код: 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14.

Повече информация може да намерите тук


10.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД-София, ISIN: BG1100063988, борсов код: 5Y1, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 70-72, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук


09.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, ISIN; BG1100069068, борсов код: 5ER, свиква извънредно ОСА на 08.12.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2. Събранието ще се проведе дистанционно чрез използване на електронни средства - Webex на Cisco.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Монбат АД-София, ISIN:BG1100075065, борсов код: 5MB, свиква извънредно ОСА на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска фондова борса АД-София, ISIN BG1100016978, борсов код: BSO, свиква извънредно ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук


26.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100112066, борсов код: 6SR, свиква ОСА на 23.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: 2PH, свиква извънредно ОСА на 25.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна.

Повече информация може да намерите тук


14.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,  свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: 6AN, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр.Варна, ул.Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14.

Повече информация може да намерите тук


30.09.2020г.

1.Уведомление за предстоящо изплащане на дивидент:

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
На проведено на 28.09.2020 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва:
Брутен дивидент на една акция: 0.1241487 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.10.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.10.2020 г.

Повече информация може да намерите тук


09.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN: BG11DODOVT18, борсов код: 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. 25-ти септември 8.

Повече информация може да намерите тук


08.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код: 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код: 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код: 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч.
в гр. София, бул. Тодор Александров № 73.

Повече информация може да намерите тук