За нас

Инвестиционен посредник

Регулации и регистрации

  • Комисия за финансов надзор
  • European Commission
  • regulations-bfb.jpg
  • Federal Financial Supervisory Authority

Представяне на инвестиционния посредник

БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г.

Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути и други.

Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.

Платформи

MetaTrader 4 и 5 - световни платформи, лидери при търговията на международните финансови пазари. Чрез тях могат да се търгуват следните класове финансови инструменти: валути, акции, стоки, индекси, криптовалути.

BG Trader - платформа за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Структура

БенчМарк Груп

БенчМарк Финанс

БенчМарк Консулт

История

2003 – Основаване на БенчМарк Груп;

2004 – Основаване на БенчМарк Финанс и получаване на лиценз за инвестиционен посредник. Компанията започва да предлага търговия на българския и на международните финансови пазари;

2005 – БенчМарк Финанс става партньор на Saxo Bank A/S за България;

2007 – Награда "За принос в развитието на небанковия финансов сектор" за 2007 година;

2008 – Второ място за "Инвестиционен посредник на 2008 година";

2008 – Стартира се нова услуга - търговия на международните финансови пазари чрез платформата MetaTrader 4;

2009 – БенчМарк Финанс стартира нова платформа за търговия на БФБ - BG Trader;

2009 – "Инвестиционен посредник на 2009 година";

2010 – Второ място за "Инвестиционен посредник на 2010 година";

2011 – "Инвестиционен посредник на 2011 година";

2012 – БенчМарк Финанс стартира платформа за търговия MetaTrader 5;

2013 – "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2013 година";

2014 – "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2014 година";

2015 – БенчМарк Финанс стартира нова версия на платформата MetaTrader: Web MetaTrader 4;

2016 – "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2016 година";

2017 – БенчМарк Финанс представи за първи път в България новата версия на платформата Web MetaTrader 5;

2019 – Награда за "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2019 г." - трето място, от Българска фондова борса АД.

2020 – Награда за "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2020 г." - трето място, от Българска фондова борса АД.

2021 – Награда за "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2021 г." - трето място, от Българска фондова борса АД.

2022 – "Инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ" - първо място и "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ" през 2022 г. - трето място, от Българска фондова борса АД.

2023 – Награда за "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2023 г." - трето място, от Българска фондова борса АД.

2023 – Награда за "Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазар MTF BSE INTERNATIONAL на БФБ“ през 2023 г.