Facebook Pixel

Платформи за търговия

БенчМарк е лицензиран инвестиционен посредник, който предоставя на клиентите си възможност за търговия на международните финансови пазари и на БФБ-София чрез онлайн платформи, които са утвърдени, сигурни, оценени от експерти във финансовата област по целия свят и носители на редица международни награди.

Платформите на БенчМарк предлагат много функции и възможности за персонализация, подходящи за всички типове инвеститори и стратегии. Изберете търговска платформа според предпочитаните от вас инструменти за търговия:

MetaTrader 4/5 Платформа за търговия на световните пазари с валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Saxo TraderПлатформа за търговия на световните пазари с акции, опции, фючърси, борсови фондове

  • Партньор на Saxo Bank A/S за България
  • Търговия на всички международни финансови пазари
  • Платформа, носител на редица награди
  • Сделки с над 30 000 финансови инструмента
  • Web и мобилна версия TraderGO

BG TraderПлатформа за търговия на Българска Фондова Борса с ценни книжа

  • Сделки с акции, облигации, компенсаторни записи и други финансови инструменти
  • Уеб версия на платформата
  • Единствена в България мобилна платформа за iOS и Android
  • BG Trader MultiTerminal
adwise