Условия за търговия

БенчМарк предоставя търговия с над 30 000 финансови инструмента при конкурентни условия, част от които включват тесни спредове, ниски марджин изисквания и моментално изпълнение.

Условията за търговия са различни за всеки финансов инструмент и платформа за търговия. Моля, изберете инструмент, за да видите повече за приложимите спредове, марджини, комисиони, лихви, часове на търговия и други.

Валути

БенчМарк предлага търговия на валутния пазар при изключително тесни спредове и ниски марджин изисквания.

Виж повече

Ценни метали

Тесни спредове от $0.30 при търговия със злато и $0.03 при търговия със сребро, без комисиони.

Виж повече

Петрол и газ

Търговия със CFD, базирани на фючърсни контракти върху енергийни ресурси - петрол тип WTI, тип Brent и природен газ.

Виж повече


Акции

Онлайн търговия със CFD върху акции от 30 световни борси.

Виж повече

Криптовалути

БенчМарк предлага търговия с криптовалути при отлични условия.

Виж повече

Индекси

Ниски марджин изисквания при търговията с 23 CFD върху основни борсови индекса.

Виж повече


БФБ

Търговия на БФБ-София - акции, компенсаторни инструменти, права, дялове и облигации.

Виж повече