Индикатори за MetaTrader 5

MetaTrader 5

Подобрете вашата търговия

Индикаторите са специално разработени за клиентите на БенчМарк. Те допълват стандартната работа на платформата MetaTrader 5, като улесняват следенето и анализа на пазарните движения. Индикаторите помагат за управлението на риска и по-бързото взимане на решения.

Пакетът от индикатори се предлага безплатно само за клиенти на БенчМарк, които търгуват в платформата MetaTrader 5. Можете да използвате всички индикатори, ако имате реална сметка. Някои индикатори могат да бъдат тествани и с демо сметка. 

Предимства на индикаторите

Безплатна
инсталация

подобряване
на анализа

прецизно
следене на пазара

улеснено
управление на сметката

Важно: Индикаторите за MetaTrader 5 се предлагат единствено за PC версията на платформата и затова не се поддържат в web версията и версиите за мобилни устройства.


Представената под индикаторите за MetaTrader 5 информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.