Трендове, подкрепи и съпротиви

Когато повечето хора си мислят за борсата, се сещат за движението на цената и нейното наблюдение, а ако цената се движи нагоре или надолу, тогава си мислят и за възможността да се печели.

Техническият анализ или разчитането на графиката е важна стъпка в търговията. Фундаменталният анализ помага за това дали да се търгува даден финансов инструмент или не. Техническият анализ помага да се определи моментът, в който да се извърши евентуална покупка или продажба. 

Много търговци считат, че могат да изучат за кратко време и с малко практика техническия анализ. За да започнете, първо трябва да умеете да използвате основни концепции в техническия анализ като:

  • Тренд
  • Подкрепа и съпротива
Търгуване с тренда

Ключът към успешната търговия е идентифицирането на тренда и усвояването на умението да се търгува с него. Трендът ни показва накъде е най-вероятно да се развие цената в бъдеще. Ако трендът е в посока нагоре, трябва да купите. Ако е в посока надолу, логично е да продадете. Ако обаче няма точно определена посока на развитие, може или да купите/продадете на момента, или да изчакате до оформянето на посока. Каквото и да решите, никога не търгувайте срещу тренда, защото битката ще ви струва скъпо.

Трендовете не са в посока право нагоре или право надолу. Обикновено се движат в една посока за известно време, след което се обръщат и наваксват една част от предходното движение преди да се обърнат отново в първоначалната посока. По всяко време цената на една валутна двойка може да се обърне и да започне движение в противоположна посока, като формира нови върхове и нови дъна.

Връх се образува, когато цената се движи нагоре, а в последствие промени посоката си надолу. Ново дъно се формира, когато цената се движи надолу, а в последствие промени посоката си нагоре. Идентифицирането на тези върхове и дъна, позволява да се определи дали трендът е в посока нагоре, надолу или пазарът е временно в равновесие.

Възходящ тренд – тренд, формиращ серия от по-високи върхове и по-високи дъна.

Низходящ тренд – тренд, формиращ серия от по-ниски върхове и по-ниски дъна.

Странично изместен тренд – тренд със серия от върхове, които са приблизително на едно и също ниво и дъна, които са също на приблизително еднакво равнище.

Обобщение – всеки един от трите вида тренд може да се формира за различен времеви период. Тяхното разпознаване на всеки един етап и включването им във Вашия анализ е изключително важно за успеха Ви като трейдъри.

Дългосрочен тренд

Дългосрочният тренд, понякога наричан основен тренд, е този, който доминира при даден финансов инструмент за дълъг времеви период. Поглеждайки към графиката на EUR/GBP, може да видите как трендът прогресивно нараства от ляво на дясно, като формира все по-високи върхове и дъна.

Графика 1

В този случай би трябвало да се насочите към покупка.

Следващото, което трябва да погледнете, е средносрочния тренд, за да видите дали посоката му е същата като на дългосрочния.

Средносрочен тренд

Средносрочните трендове, понякога наричани второстепенни трендове, са по-чувствителни от дългосрочните, защото покриват по-кратък период от време. Като погледнете тази графика на EUR/GBP, можете да видите, че валутната двойка е била в страничен средносрочен тренд по време на отбелязания период – обърнете внимание на серията от покачвания и понижавания във времето.

Графика 2

Забележете, че докато средносрочният тренд се е движил настрани, дългосрочният все още се е движел нагоре. Трендовете са склонни да се движат стъпаловидно. Те рядко се движат право нагоре и право надолу. Движението на цената трябва да потвърди желанието ви да купите EURGBP. Също така би трябвало да разберете, че докато сте склонни да купувате (мислите, че валутната двойка ще се движи нагоре), може би трябва да изчакате, докато видите, че средносрочният тренд тръгва нагоре – заедно с дългосрочния.

След това трябва да погледнете дали краткосрочният тренд се движи в същата посока като дългосрочния и средносрочния.

Краткосрочен тренд 

Краткосрочните трендове, понякога наричани микро трендове, са по-чувствителни от дългосрочните и средносрочните трендове, защото покриват най-кратък период от време. Тези трендове са най-волатилните и се влияят основно от новините през деня. Не е рядкост тези краткосрочни трендове да променят посоката си много бързо. Като погледнете тази графика на EUR/GBP, можете да видите, че валутната двойка е била в низходящ краткосрочен тренд по време на отбелязания период – обърнете внимание на сериите от по-ниски върхове и дъна.

Графика 3

Обърнете внимание, че докато краткосрочният тренд се е движил надолу, средносрочният все още се е движил настрани, а дългосрочният се е движил възходящо. Както виждате, е възможно всеки тренд да се движи в различна посока.

Трябва да внимавате, когато видите това движение на цената. То е знак, че трябва да промените бъдещите си намерения за покупка на EUR/GBP. Но понеже това е само краткосрочен тренд, все още не трябва да изоставяте бичите си настроения към EUR/GBP.
В този пример, дългосрочният, средносрочният и краткосрочният тренд на EUR/GBP са в конфликт. Не трябва да търгувате, когато трендовете са в конфликт. Вместо това, трябва да изчакате, докато различните по време трендове тръгнат в една посока. 

Комбиниране на времевите периоди на трендовете

Вашите най-подходящи възможности за търговия се появяват, когато дългосрочните, средносрочните и краткосрочните трендове тръгнат в една и съща посока. Когато всички те са възходящи, е отлично време да купувате, а когато те са низходящи, е отлично време да продавате.

Графика 4

Разбирането на трендовете е само половината от основната картина на техническия анализ. За да я допълните, трябва да разберете и концепцията на подкрепата и съпротивата.

Обърнете внимание на подкрепата и съпротивата

Ще повишите печалбите от търговията си, ако можете точно да определяте нивата на подкрепа и съпротива – зони, където цената може да спре и да обърне посоката на движение в бъдеще. Знанието, къде цената може да спре и да се обърне, ви помага да започвате и да приключвате сделките си максимално печелившо.
Подкрепата е ниво, при което има вероятност цената да спре низходящото си движение, да се обърне и да се възобнови възходящото движение.

Съпротивата е ниво, при което има вероятност цената да спре възходящото си движение, да се обърне и да възобнови низходящото движение.

Нивата на подкрепа и съпротива не са определени точки в цената. Те са по-скоро общи ценови области. Само ще се разочаровате, ако се опитате да определите например 1.1754 за подкрепа на EUR/USD. Ще е много по-правилно, ако определите ценови диапазон от 1.1750 до 1.1760 за подкрепа. Оставете място на нивата за съпротива и подкрепа, за да бъдат по-гъвкави.

Ще откриете, че нивата на подкрепа и съпротива имат различни форми. За да станете успешен трейдър, ще трябва да се научите да разпознавате следното:

Хоризонтална подкрепа и съпротива

Хоризонталните нива на подкрепа и съпротива са може би най-лесни за разпознаване. Като погледнете графиките, които ви интересуват, ще започнете да забелязвате, че цената често се покачва и пада до едни и същи нива, преди да се обърне и да тръгне в обратната посока. Това са нивата на хоризонтална подкрепа и съпротива.

Ако погледнете графиката на Apple, ще видите, че определени ценови нива (дефинирани от сините линии) са действали като силни нива на подкрепа и съпротива.

Графика 5

След като вече можете лесно да откривате хоризонталните нива на подкрепа и съпротива, може да преминете към диагоналните нива.

Диагонална подкрепа и съпротива

Ако сте начинаещ, диагоналните нива на подкрепа и съпротива може да се окажат трудни за идентифициране. Те обикновено са най-важните, когато анализирате финансов инструмент, който е в тренд. Запомнете, че искате да откриете такива, които са в тренд, защото е много по-лесно да търгувате печелившо тях.

Като погледнете графиките, които Ви интересуват, ще забележите, че те често се покачват и понижават стъпаловидно. Тези модели формират по-високи върхове и по-високи дъна или по-ниски върхове и по-ниски дъна. Линиите, които свързват тези върхове и дъна, са Вашите диагонални нива на подкрепа и съпротива.

Като погледнете например графиката на Apple, може да видите, че цената е правила поредица от по-високи върхове и по-високи дъна. Ако свържете всички върхове с диагонална линия и всички дъна с друга (индикирани от сините линии), ще можете да видите диагоналните нива на подкрепа и съпротива, които се отразяват на цената.

Графика 6

Ако наблюдавате тази акция, ще изчакате, докато видите, че падне до нивото на подкрепа, за да купите. След като започнете търговията, можете да наблюдавате, докато достигне нивото на съпротива и продадете, за да приберете печалбата си.

Истинският трик за ефективна търговия чрез използване на нивата на подкрепа и съпротива е да комбинирате хоризонталните и диагоналните нива във Вашия анализ.

СПОДЕЛЕТЕ: