Платформи

MetaTrader 4/5 Платформа за търговия на световните пазари с валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

 • Минимални спредове
 • Web MetaTrader
 • Версии за iOS и Android
 • Търговия с експертни системи
 • Анализи от Trading Central
 • Индикатори за MetaTrader 5

Saxo TraderПлатформа за търговия на световните пазари с акции, опции, фючърси, борсови фондове

 • Партньор на Saxo Bank A/S за България
 • Търговия на всички международни финансови пазари
 • Платформа, носител на редица награди
 • Сделки с над 30 000 финансови инструмента
 • Web и мобилна версия TraderGO

BG TraderПлатформа за търговия на Българска Фондова Борса с ценни книжа

 • Сделки с акции, облигации, компенсаторни записи и други финансови инструменти
 • Уеб версия на платформата
 • Единствена в България мобилна платформа за iOS и Android
 • BG Trader MultiTerminal